referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Streda, 8. decembra 2021
Východná Európa
Dátum pridania: 13.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 751
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 
- Patria sem: BIELORUSKO, RUSKO, UKRAJINA, MOLDAVSKO, ESTÓNSKO, LOTYŠSKO, LITVA
- vznikli rozpadom ZSSR. (do roku 1911 existovalo ZSSR, ktoré tvorilo 15 republík)

Povrch:

- je jednotvárny. Patrí k nemu Východoeurópska nížina, na juhu sa vyskytujú zvlnené vyvýšeniny: Volynsko – podolská vrchovina, Stredoruská pahorkatina, Povolžská pahorkatina a Donecká plošina, ktoré sú vydvihnuté nad Čiernomorskú, Dneperskú, Kaspickú nížinu. Na JZ pásmo Východných Karpát, J časť polostrova Krym vypĺňajú Krymské vrchy.

Podnebie:

- je mierne kontinentálne, na Z vlhkejšie, na S subpolárne, v J časti Krymu subtropické.

Vodstvo:

- hustá riečna sieť. Na mnohých riekach sa vybudovalo veľa umelých vodných nádrží s hydroelektrárňami. Najväčšie sú na Volge a Dnepri.

Rastlinstvo:

- V strednej a južnej časti povrch pokrýva poľnohospodársky využívaná kultúrna step. Severnejšie sa rozprestiera tajga a úplne na severe je pásmo tundry.

Nerastné bohatstvo:

-  sú tu ložiská: čierne, hnedé uhlie, ropa, zemný plyn, železné rudy, mangán, bauxit, kamenná a draselná soľ, fosfáty.

Obyvateľstvo: 

- patrí najmä k slovanskej jazykovej skupine- Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Poliaci, do iných patria Moldavčania, Tatári, Baškirci, Lotyši, Estónci a Litovčania.

Priemysel:

- rozvinutá je ťažba uhlia, ropy, zemného plynu, železných rúd, strojársky a chemický priemysel.

Doprava:

- opiera sa o železnice, rieky, prieplavy a sieť diaľkových ropovodov a plynovodov. Na pobreží Čierneho mora sa nachádzajú strediská cestovného ruchu.
Po rozpade ZSSR sa narušili najmä hospodárske väzby, ktoré viedli nielen k poklesu produkcie a výkonnosti hospodárstva, ale aj k zníženiu životnej úrovne obyvateľstva.

UKRAJINA

- republika, hlavné mesto Kyjev
- náš východný sused, patrí rozlohou a počtom obyvateľov k veľkým európskym štátom, s Ukrajinou má SR najkratšiu hranicu, patrí k vyspelým šlenom SNŠ
- má všetky predpoklady stať sa vyspelým štátom Európy → má veľké nerastné bohatstvo, kvalitné pôdy, mierne podnebie, dostatok pracovných síl, dobrú dopravnú polohu a prístup k moru.
- Čo tomu bráni → zaostalá technológia, nízka produktivita práce, nedostatok financií, ekonomická závislosť od Ruska

Podnebie:

- má mierne teplé podnebie s kontinentálnymi prvkami, na južnom pobreží Krymu subtropické.

Vodstvo:

- Najväčšie rieky sú Dneper, Dnester a Desna. Na Dnepri sú vybudované veľké priehrady s elektrárňami.

Obyvateľstvo:

- tvoria Ukrajinci (75%), Rusi (21%). Najhustejšie je zaľudnená Donecká panva a oblasti veľkých miest, kde žije väčšina obyvateľov: hlavné mesto KIJEV (2,7 mil.), CHARKOV, ODESA, DONECK, DNEPROPETROVSK, ĽVOV.

Poľnohospodárstvo:

-  Ukrajina je jedna z hlavných oblasti poľnohosp.výroby. Poľnohosp.pôda tvorí 70% rozlohy. Produkuje: obilie – pšenica, kukurica, cukr.repa, slnečnica, tabak, zelenina, mäso, mlieko a mliečne výrobky. V živočíšnej výrobe prevláda chov hovädzieho dobytka, významný je chov chov ošípaných a hydiny.

Priemysel:

- základ priemyslu tvoria veľké zásoby nerastných surovín: železná ruda, čierne uhlie, ropa, zemný plyn, kamenná soľ. Najdôležitejším odvetvím je hutníctvo železa, ťažké strojárstvo, výroba hnojív. Ďalej výroba elektrickej energie. V uhoľných oblastiach V Ukrajiny prevládajú tepelné elektrárne, ktoré majú veľký podiel na znehodnocovaní ŽP. Vodné elektrárne sú na Dnepri. Rozvoj jadrovej energetiky bol po čiernobyľskej havárii pozastavený, postupne sa pripravuje program modernizácie aj ostatných jadrových elektrárni (vyrábajú 1/3 energie).
- Potravinárstvo nadobúda strategický význam – výroba cukru, mlieka, mäsa, olejov a tukov. Ukrajina je významný dodávateľ potravín najmä pre Rusko.

Doprava:

- Ukrajina má hustú dopravnú sieť, najmä železníc a ciest. Dôležitá je námorná (Odesa, Sevastopol) a riečna doprava. Južné pobrežie Krymu je významnou oblasťou cestovného ruchu.

BIELORUSKO

- republika, hlavné mesto: MINSK
- je stredne veľký európsky štát, je členom SNŠ
- má významnú dopravnú polohu, cez územie vedú medzinárodné trate

Povrch:

- zaberá Z časť Východoeurópskej nížiny, ktorá má nížinatý povrch so stopami zaľadnenia. Na J leží ploché, močaristé Polesie, ktoré smerom na S prechádza do Bieloruskej pahorkatiny.

Podnebie:

- mierne teplé, prechodné medzi prímorským a kontinentálnym podnebím

Vodstvo:

- má hustú sieť, rieky patria k úmoriam Baltského mora (Neman, Západná Dvina, Bug) a Čierneho mora (Dneper a Pripjať). Je tu veľa močiarov: hustá riečna sieť, nížinaté územie → rieky nemajú veľký spád a preto veľa zrážok, ktoré spadnú, sa pomaly odplavujú. Národný park: Belovežský prales.

Obyvateľstvo:

- tvoria Bielorusi (79%), Rusi, Poliaci, Ukrajinci a Židia. Životná úroveň obyvateľov je oproti štátom vyspelej Európy nízka. V mestách žije 43% obyvateľstva. Najväčšie mestá sú: MINSK (1,2 mil.), GOMEĽ, VITEBSK, BREST.

Priemysel:

- nedostatok surovín (draselné soli, rašelina, sklárske piesky), dominuje strojárstvo- výroba nákladných automobilov, traktorov, poľ.strojov, chemický a potravinársky priemysel.

Poľnohospodárstvo:

- dominuje živočíšna výroba, chovajú sa ošípané, dobytok a hydina. Pestuje sa: zemiaky, ľan, raž, ovsa.

Doprava:

- mimoriadny význam, krajinou prechádzajú hlavné spoje medzi Ruskom a str. i Z Európou. Územím Bieloruska vedú dôležité diaľkové ropovody (Dužba) a plynovody.

MOLDAVSKO

- republika, hlavné mesto: KIŠIŇOV, je členom SNŠ
- predtým súčasť Rumunska, toto územie sa označovalo ako Besarábia.
- zaberá územie medzi riekami Prut (prítok Dunaja) na Z a Dnestrom na V. Vypĺňa ho zvlnená rovina Besarábie.
- má mierne teplé podnebie s dostatkom letných zrážok
- černozeme tvoria základ intenzívneho poľnohospodárstva, sadovníctva a vinárstva.

Obyvateľstvo:

- tvoria Moldačania (hovoria rumunským jazykom), Ukrajinci, Rusi, Rumuni,.. Najväčšie mestá sú: KIŠIŇOV, TIRASPOĽ, BEĽCY.

Poľnohospodárstvo:

- pestuje sa predovšetkým vinič, ovocie, zelenina, tabak, slnečnica. Rastl.výroba> živočíšna výroba. Chová sa dobytok, ošípané, na J ovce, na celom území priadka morušová. V poľnohosp.pracuje pomerne veľa ľudí.

Priemysel:

- hlavné priemyselné odvetvie je potravinárstvo: výroba vína a liehovín, ovocných konzerv, tabakových výrobkov a slnečnicového oleja. Konzervárenstvo spolu s výrobou poľnohosp.strojov a chladiarenskej techniky vytvárajú v krajine veľký agropriemyselný komplex.
- Na Dnestri je vodná doprava.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Východná Európa GYM 2.9552 777 slov
Východná Európa GYM 2.9829 1172 slov
Východná Európa GYM 2.9844 1234 slov
Východná Európa GYM 2.9867 1157 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.