referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nataša
Nedeľa, 17. januára 2021
Priemysel
Dátum pridania: 12.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 639
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 
STROJÁRSTVO

Strojárstvo je najrozšírenejšie a najnáročnejšie odvetvie priemyslu. Delí sa na ťažké a ľahké strojárstvo. Za jeho kolísku sa pokladá VB. Vyznačuje sa rôznorodosťou a špecializáciou. Lokalizačné činitele: pracovná sila, surovina, trh, doprava, energetika,...

Ťažké strojárstvo: vyrába zariadenia tovární, banské stroje, dopravné prostriedky,... Najrozšírenejším odborom je dopravné strojárstvo, ktoré zabezpečuje výrobu osobných a nákladných automobilov, lokomotív, vagónov, lietadiel a lodí. Najdôležitejšia je výroba automobilov, v ktorej vedú: JAPONSKO, USA, NEMECKO, TALIANSKO, FRANCÚZSKO,...

Ľahké strojárstvo: zaraďujeme tu elektrotechnický (najdynamickejšie sa rozvíjajúce sa odvetvie) a kovospracujúci priemysel. Patrí sem výroba elektrotechnický prístrojov, elek.motorov a spotrebičov, TV, rádioprijímačov, počítačov, hodiniek. K tradičným výrobcom ( JAPONSKO, USA, VB, NEM.,FRANC.) pribudli ďalšie krajiny: J.KÓREA, TAIWAN, SINGAPÚR, HONKGKONG.

Hlavné oblasti strojárenstva:

1) Západoeurópska oblasť: S Talianska, Švajčiarsko, Španielsko, Nem.,VB, Franc., Benelux.
2) Severoamerická oblasť: USA, Kanada
3) Oblasť Ďalekého Východu: Japonsko, J.Kórea, Čína
4) Východoeurópska oblasť: Rusko, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, ČR.

CHEMICKÝ PRIEMYSEL

Ch.priemysel patrí k rýchle sa rozvíjajúcim sa priemyselným odvetviam. Spotrebuje veľa vody a energie a výrazne sa podieľa na zhoršovaní ŽP. Význam: zabezpečuje široký sortiment výrobkov – pre ostatné hosp.odvetvia aj pre obyvateľov. Lokalizačné činitele: energia, voda, pracovná sila, surovina, spotreba. Chemický priemysel anorganickej (základnej) chémie: zameraný na výrobu kyselín, umelých hnojív a pohonných hmôt. Petrochemický priemysel vyrába benzín, oleje, mazadlá a je sústredený pri veľkých vodných tokoch a v prístavoch.

Priemysel organickej chémie: rozvíja sa rýchlejšie. Vyrába plasty, umelé vlákna, umelý kaučuk, liečivá, kozmetiku. Chemický priemysel využíva hlavne tieto suroviny: uhlie, ropa, zemný plyn, síra, rôzne druhy solí, fosfáty,...

NaCl – USA, KANADA, ČÍNA, UKRAJINA, INDIA
DRASELNÉ SOLI: UKRAJINA, RUSKO, BIELORUSKO, NEMECKO, KANADA
SÍRA: USA, RUSKO, IRÁN, MEXIKO, POĽSKO, Španielsko
FOSFÁTY: USA, RUSKO, ESTÓNSKO, ALŽÍRSKO, MAROKO

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

-Spracúva produkty rastlinnej a živočíšnej výroby. Uspokojuje najzakládnejšie potreby výživy. Priestorovo je rozptýlený – nachádza sa vo všetkých oblastiach sveta. Úzke vzťahy k poľnohospodárstvu zapričíňujú, že potravinárske závody pracujú sezónne (cukrovary, konzervárne) a ich rozmiestnenie značne ovplyvňujú prírodné podmienky. Lokalizačné faktory: surovina, spotreba, voda, pracovná sila. Odbory: mlynárenský priemysel, mliekárenský, mäsopriemysel, pekárenský, spracovanie rýb, cukrovársky priemysel, pivovarnícky, tukový priemysel,... Vysokú úroveň dosahuje v rozvinutých krajinách Z Európy, v USA, Japonsku, Austrálii a na Novom Zélande.

TEXTILNÝ PRIEMYSEL

Patrí k najstarším a najrozšírenejším odvetviam, zamestnáva predovšetkým ženy. Využíva prírodné materiály (bavlna, ľan, vlna, hodváb), produkty chem.priemyslu (syntetické vlákna), drevárskeho priemyslu (vlákniny na priadzu, tkaniny a látky). Lokalizačné faktory: surovina, voda, prac.sila, spotreba. Odbory: bavlnársky priemysel, vlnársky, hodvábny, ľanárenský, textilný priemysel umelých vláken.

ODEVNÝ PRIEMYSEL

Nadväzuje na textilný priemysel. Je lokalizovaný vo veľkých sídlach a aglomeráciách. Lokalizačné faktory: surovina, prac.sila, spotreba.

KOŽIARENSKÝ PRIEMYSEL

Spracúva prírodný materiál = koža a umelý materiál = koženka, gumené materály,... Prevažuje ženská pracovná sila.

DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

delíme ho:

1) prvovýroba: ťažba dreva, výroba reziva a stavebného dreva.
2) druhovýroba: výroba nábytku, hračiek, športových potrieb,...

Najväčšia ťažba dreva:

a) severné mierne pod.pásmo: USA, RUSKO, KANADA, ŠVÉDSKO
b) dažďové pralesy: BRAZÍLIA, INDONÉZIA, ČÍNA, NIGÉRIA,...

PRIEMYSEL PAPIERA A CELULÓZY

Nadväzuje na ťažbu dreva. Je náročný na vodu a energiu. Má negatívny vplyv na ŽP. V produkcii papiera na 1 obyvateľa vynikajú: FÍNSKO, ŠVÉDSKO, NORSKO, KANADA,...

POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL

- vyrába a vydáva: periodická tlač, knihy, propagačné materiály, plagáty, pohľadnice, pozvánky,...
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Priemysel SOŠ 2.9890 255 slov
Priemysel GYM 2.9681 460 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.