referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Priemysel
Dátum pridania: 12.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 639
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 

Charakteristika a vývoj priemyselnej výroby

Priemysel je najdôležitejšie odvetvie národného hospodárstva, rozhodujúcou mierou ovplyvňuje rozvoj jednotlivých regiónov. Priemyselná výroba je tá časť materiálnej výroby, ktoré zahŕňa ťažbu nerastných surovín a palív, výrobu a rozvod všetkých druhov energie, strojové spracovanie vyťažených surovín a získaných poľnohospodárskych produktov, rôzne opravárenské činnosti a vybrané služby.

V priemysle pracuje asi 20% ekonomicky činného obyvateľstva. Vo vyspelých krajinách je počet zamestnaných v priemysle oveľa vyšší, ale klesá, v rozvojových krajinách je nižší, ale stúpa. Vývoj hospodárstva každého štátu prechádza 3 obdobiami:

1)preindustriálne: najväčší význam má poľnohospodárstvo (primárny), podiel zamestnaných v priemysle je nízky.
2)v industriálnom období prudko stúpa význam priemyslu, primárny klesá
3)postindustriálne obdobie: podiel zamestnaných v priemysle klesá, podiel zamestnaných v poľnohospodárstve sa stabilizuje, v hospodárstve štátu nadobúda významnú úlohu finančný sektor, práca s informáciami, veda a výskum.

Priemyselná výroba podľa organizácie práce a stupňa rozvoja používanej techniky prechádzala viacerými etapami:

a)Malovýroba tovarov- t.j. remeselná alebo domáca výroba

b)Priemyselná manufaktúra – prvá forma priemyselnej výroby s rozvinutým systémom deľby práce predstavuje prechodnú formu medzi malovýrobou a moderným priemyslom, ktorý sa začal rozvíjať v Anglicku v 17.- 18 storočí. Obdobie jeho vzniku nazývame prvá priemyselná revolúcia.

c)Strojový veľkopriemysel začína druhou priemyselnou revolúciou koncom 19 a začiatkom 20.storočia. Využíva elektrickú energiua spaľovacie motory. Hlavná časť výroby sa uskutočňuje pomocou strojov, vysokým stupňom deľby práce vo výrobe a veľkou koncentráciou a špecializáciou výroby. Tretia priemyselná revolúcia začala po 2.svet.vojne. Priniesla automatizáciu, chemizáciu výroby a využívanie jadrovej energie. Priemyselná revolúcia v elektrotechnike a v elektronike vznikla v Japonsku.

d)Priemysel vysokých technológií: sa viaže na novú kvalitu technológií, ktoré sa rozvíjajú v období vedecko-technickej revolúcie. Nové technológie sú typické pre najvyspelejšie krajiny sveta (Japonsko, USA....). V posledných 20 rokoch sa v priemyselnej výrobe uplatňuje prenikanie počítačov do riadenia, výrobných postupov, znižovanie energetickej náročnosti výroby a všeobecná enviromentalizácia priemyselnej výroby.

Typy a odvetvia priemyselnej výroby

- podľa postavenia výrobného procesu k východiskovým surovinám priemysel delíme:

a)primárny – ťažba surovín
b)sekundárny – spracovateľský – strojová výroba tovarov
c)terciárny – opravárenská činnosť a vybrané služby vrátane služieb spojených s predajom priemyselných výrobkov.

Podľa odvetví delíme priemysel na: (palív, rúd a energeticky iných surovín) hutníctva

ťažký
strojársky
chemický
textilný
potravinársky spotrebný
polygrafický
kožiarsky
papiera a celulózky

Na území Slovenska sa v súčasnosti priemysel delí na 18 odvetví.

Lokalizačné činitele:

- rozmiestnenie priemyselnej výroby ovplyvňujú prírodné, spoločenské a ekonomické činitele:

a)suroviny, energia, voda (množstvo, kvalita vody)
b)pracovná sila (množstvo)
c)doprava, blízkosť k odbytu výrobkov, trh
d)kapitál, aglomeračné výhody
e)enviromentálne čisté prostredie
f)zvládnutie technického pokroku
g)medzinárodná deľba práce
h)priaznivá politická situácia (vládna politika rozhoduje o investíciách) → finančný kapitál
i)enviromentálne faktory, ekologický činiteľ

Nové trendy vo vývoji lokalizačných činiteľov súvisia s rozvojom vedy a výskumu. Klesá množstvo základných surovín potrebných na výrobu hotového výrobku. Zdokonaľuje sa doprava a lacnejšie sú prepravované suroviny a energetické zdroje, preto je lokalizácia priemyselnej výroby menej závislá od miest výskytu surovín a zdrojov energie. Lokalizačné činitele, ktorých význam sa zväčšuje, sú pracovná sila, aglomeračné výhody a miesto odbytu.

Priemyselné oblasti sveta:

Rozmiestnenie priemyslu je nerovnomerné: ¾ priemyselnej výroby sveta sa sústreďuje do niekoľkých priemyselných oblastí:

a) Severovýchod USA – (oblasť Veľkých jazier a pobrežie AO). Je tu dostatok surovín a lacná vodná doprava.
b) Západná Európa – tvorí pásmo, ktoré sa tiahne zo stredného Anglicka cez severné Francúzsko, krajinami Beneluxu do Porýnia v Nemecku. Je to tradičná priemyselná oblasť s výskytom ner.surovín a výhodnou dopravnou polohou.
c) Japonsko – (ostrovy Honšú a Kjušú) má nedostatok surovín, ale dostatok kvalifikovaných prac.síl.
d) Rýchlo sa rozvíjajúce sa krajiny V a JV Ázie- (Kórejská rep., Singapúr, Hongkong, Taiwan) tiež nadobúdajú stále významnejšie miesto vo svetovej priemyselnej výrobe.
e) Rusko – má obrovské nerastné bohatstvo. Priemyselná výroba je sústredená do veľkých miest a do veľkých závodov.

V ostatných oblastiach sveta základ priemyslu tvorí ťažba surovín a zo spracovateľských odvetví prevažuje potravinársky a textilný priemysel.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Priemysel SOŠ 2.9890 255 slov
Priemysel GYM 2.9681 460 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.