Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poloha, rozloha a hranice Slovenska

- dĺžka hraníc = 1720 km, najdlhšia je s Maďarskom (669 km), ďalej s Poľskom, Českom, Rakúskom a najkratšiu máme s Ukrajinou (98 km).
- 75% sú prirodzené hranice
- SR má pretiahnutý tvar Z ↔ V = 428 km, S ↔ J = 226 km (min. 79 km)
- rozloha: 49 036 km²

Matematickogeografická poloha:

- určujú ju geografické súradnice. Najkratšia vzdialenosť z nášho štátu k severnému pólu je o niečo kratšia ako vzdialenosť k rovníku. Naším územím prechádzajú rovnobežky 48° a 49° severnej geografickej šírky.

- najsevernejší bod: Oravská polhora – 49°37´
- najjužnejší bod: Patince – 47° 44´
- najzápadnejší bod: Záhorská Ves – 16° 50´
- najvýchodnejší bod: Nová Sedlica – 22° 34´

V Novej Sedlici vychádza a zapadá slnko počas celého roka o 22 minút skôr ako v Záhorskej Vsi. Na celom území Slovenska platí stredoeurópsky pásmový čas (miestny čas poludníka 15° v.g.d.). V letnom polroku sa používa na území Slovenska východoeurópsky čas (podľa miestneho poludníka 30° v.g.d.) čiže tzv.stredo-
európsky letný pásmový čas.

Poloha vzhľadom k oceánom a moriam:

Slovensko je vnútrozemský štát. Túto nevýhodu zmierňuje medzinárodná plavba po Dunaji a cez prieplavy aj po Mohane a Rýne. Najkratšia vzdialenosť je k Jadranskému moru, ďalej je to Baltské more, Čierne a Severné more. Územím Slovenska prechádza významné rozvodie medzi Baltským a Čiernym morom. 96% patrí k úmoriu Čierneho mora. Dunajec a Poprad → úmorie Baltského mora.

Poloha v rámci veľkých prírodných celkov:

-celé územie Slovenska ovplyvnené Alpsko himalajským vrásnením (Z a kúsok V Karpaty, J časť: Panónske panvy).

Poloha vzhľadom na nadmorskú výšku:

Nadmorská výška ovplyvňuje rozloženie teplôt, zrážok, rastlinstva, spôsob využívania krajiny,...

- priemerná nadmorská výška: 392mnm
- najnižšie položené miesto: rieka Bodrog na mieste, kde opúšťa hranice SR – 94 mnm
- najvyššie položené miesto: Gerlachovský štít – 2655 mnm

- nížiny – 41%, vysočiny – 59%

- nízke ( 300-800 mnm) – 45%
- stredné ( 800- 1500 mnm) – 13%
- vysoké ( nad 1500mnm) – 1%

- nížiny: Podunajská nížina, Východoslovenská a Záhorská nížina.

Poloha z hľadiska geopolitiky:

Slovensko leží v strede Európy. Stále sa nachádzalo a nachádza na križovatke významných ciest (Jantárová cesta, Dunajská cesta, súčasné významné dopravné ťahy a iné). Poloha v strede svetadiela predurčila účasť nášho štátu na politických problémoch Európy vrátane 1. a 2 svetovej vojny. Po 2.svetovej vojne bolo zaradené medzi socialistické krajiny, čo pribrzdilo jeho rozvoj na viac ako 40 rokov. V tom čase sa nachádzalo na rozhraní dvoch politických zoskupení a obmedzovali sa jeho vzťahy s vyspelými západoeurópskymi štátmi.

V súčasnosti je Slovensko členom Európskej únie a NATO.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk