Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Oceánia

Oceániu tvorí veľké množstvo ostrovov a súostroví v Tichom oceáne.(cez 10 000 ostrovov, ostrovčekov)
Plocha spolu: (91% Nová Guinea, Nová Kaledónia)
Počet obyvateľov: 12 miliónov.

Podľa prírodných podmienok a etnických znakov obyvateľstva sa ostrovy delia:

a)Mikronézia (Mariány, Karolíny, Marschalové o.,...)
b)Melanézia (Šalamúnové o., Nová Kaledónia, Vanuatu,..)
c)Polynézia (Hawaii, Nový Zéland, Cookove o.,...)

Poďľa ich vzniku delíme:

a)kontinentálne ( Nová Guinea, Nový Zéland, Nová Kaledónia)
b)sopečné (Hawaii, Tahiti,..)
c)korálové (Kiribati, Tuvalu,...) – trpia nedostatkom sladkej vody

Takmer celá Oceánia patrí do tropickej podnebnej oblasti s priemernými teplotami nad 25 stupňov s vysokými zrážkami.

Rastlinstvo: Rôznorodé rastlinstvo- od tropických pralesov Novej Guinei až po smrekové lesy Nového Zélandu. Veľa endemitov.
Živočíšstvo: Má mnoho pôvodných a endemických druhov.

Obyvateľstvo:

-obyvateľstvo je pôvodné a prisťahované (Európania, Ázijčania).Výraznú prevahu má pôvodné obyvateľstvo (okrem Nového Zélandu). Významnú zložku obyvateľstva tvoria miešanci. Hustota osídlenia je nerovnomerná, veľkých miest je málo.

Náboženstvo: protestanstvo.

Poľnohospodárstvo:

Väčšina obyvateľstva sa živí poľnohospodárstvom, rybolovom. Hlavná plodina je palma kokosová. Pestujú sa hľuznaté plodiny, ovocie, cukrová trstina, ryža, korenie, kaučuk, kávovník,... Tradičný je chov hydiny, ošípaných, ktoré dopĺňa rybolov.

Priemysel:

V spracovateľskom priemysle dominuje potravinárstvo (cukrovary, mlyny, konzervárne), spracovanie dreva, papierenstvo, spracovanie niklovej rudy( Nová Kaledónia), medenej rudy(Papua- Nová Guinea), fosfáty (Nauru), mangán (Vanuatu). Ďalej textilný, kožiarenský, ťažobný(prvotné sprac.surovín- značná devastícia ŽP).

Remeselná výroba- zameraná na výrobu šperkov, kultových predmetov, potrieb pre domácnosť).

Doprava:

Námorná doprava sa opiera o hustú sieť prístavov, letecká doprava využíva hustú sieť letísk. Modernizáciu dopravy si vynucuje neustále sa rozširujúci sa cestovný ruch, ktorý sa stáva najdôležitejsím zdrojom príjmov.

Všetky ostrovy okrem Hawaiu a N.Zélandu patria k menej vyspelým krajinám sveta.

Nový Zéland

Má podobnú hosp.štruktúru ako Austrália, patrí k najvyspel.krajinám sveta s vysokou životnou úrovňou. Tvorí ho:

a) Južný ostrov- má fjordové pobrežie
b) Severný ostrov- veľa gejzírov, sopiek

- subtropické až mierne podnebie

Poľnohospodárstvo: Zamerané na živ.výrobu (chov dobytka a oviec). Významný vývozca masla, mlieka a vlny.
Priemysel: zameriava sa na sprac. miestnych surovín: potr., textilný, drevospracujúcia a ťažobný priemysel. Významné- hydroelektrárne.
Obyvateľstvo: Väčšina obyvateľov žije v mestách- 80%. Najväčšie mesto Auckland (Severný ostrov)- významné priemyselné a obchodné centrum i prístav krajiny. Hlavné mesto Wellington (Severný ostrov)- administratívne a dopravné stredisko. Na Južnom ostrove významné mesto – Dunedin.

Papua – Nová Guinea

-hospodársky menej vyspelý štát. Hlavné mesto: Porth Moresby.
- 700 miestnych jazykov, veľa močarísk, pobrežné územie

Podnebie: tropické teploty, veľa zrážok.
Obyvateľstvo sa zaoberá poľnohospodárstvom. Pestuje sa tu: kaučuk, palma kokosová.
Živ.výroba: lov rýb, perlorodiek.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk