Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Egypt

Egypt

V rokoch 9000 až 5000 pnl. bola Sahara pokrytá lúkami, lesmi a jazerami. Asi okolo roku 4500 pnl. začalo všetko vysychať a začala sa meniť na púšť. Ľudia ktorí žili na tomto území (Egypťania) boli charakteristický tmavou pokožkou, čiernymi vlasmi a zelenými očami. Boli veľmi hrdý na svoj pôvod a na svoju krajinu, ktorú nazývali Kemet- milovaná zem. Tento národ bol veľmi vzdelaný a považovaný za kolísku života.

Farmárstvo
Egypťania pestovali obilniny, ktoré boli základom ich obživy. Ich poľnohospodárstvu pomáhala ich zručnosť a hlavne rieka Níl. Táto rieka bola typická svojím veľmi úrodným bahnom. Egyptský farmári delili rok na tri obdobia. Bol to čas záplav, čas sadenia a čas zberu. Vo väčšine pestovali pšenicu, melóny a figy. Pri sadení šiel vpredu roľník robiaci do zeme brázdu a rozsypal zrno. Za ním šla jeho žena a deti, a zrno zadupávali do zeme.

Ceremónia s mŕtvymi
Pre Egypťanov malo uchovávanie mŕtvych tiel veľký význam. Bez tela by sa podľa ich viery nemohli dostať na západ, kde boli všetci ich predkovia a ich bohovia. Po smrti telo uchovali mumifikáciou a telo rozdelili do niekoľkých rakiev. Buď do kamenných, alebo drevených. Táto ceremónia bola robená len s bohatými ľuďmi, alebo s faraónmi. Chudobný sa museli uspokojiť s tým, že ich hodili do zeme. Keďže Egypťania verili na posmrtný život ukladali svojím mŕtvym do hrobu rôzne predmety, ktoré použijú na druhom svete. Zvyčajne to boli predmety, aké používal mŕtvy za svojho života. Celá hrobka sa skladala s niekoľkých miestností a bola pomaľovaná rôznymi maľbami.

Egyptské náboženstvo
Egypťania boli považovaný za jeden z najnábožnejších národov. Mali okolo 2500 bohov. Niektorí z nich boli náročný (uctievaní v celej krajine) a ostatní boli nevýznamnejší (uctievaní hlavne v menších mestách, ktoré ochraňovali). Egypťania boli tiež veľmi poverčiví. Prírodné úkazy si vysvetľovali ako náladu bohov. Faraónov považovali za deti bohov a neskôr boli prehlasovaní za samotných bohov. Medzi najznámejších bohov patril napr. boh Usire (boh poľnohospodárstva a boh ríše mŕtvych), boh Re (boh slnka a svetla), Bastet (bohyňa s telom ženy a mačacou hlavou. Bola dobroprajná a mierna), Sutech (boh zla a vojny).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk