referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Františka
Utorok, 9. marca 2021
Stupava
Dátum pridania: 14.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 344
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 17m 30s
Pomalé čítanie: 26m 15s
 
Židovská synagóga - v súvislosti s prítomnostou rímskych légií na vojensko - obchodnej stanici v Stupave je zrejmá i prítomnost mnohých židov, co padli do rímskeho otroctva. Potom nastal cas dlhého mlcania a až do 14. storocia niet jediného dokladu o prítomnosti židov na území mestecka. Pocet židov v Stupave vzrástol v 16. storocí, kedy sa ich ujal gróf Pálffy. V 17. storocí už existovala náboženská obec a Chevra kadiša. Roku 1800 zorganizovala židovská obec zbierku na výstavbu synagógy, pricom velká väcšina príslušníkov obce prispela aj fyzickou prácou. Synagóga bola postavená r. 1803 a dodnes si zachovala svoj pôvodný výzor. Má romery 17 x 23,5 m, múry sú hrubé a masívne. Aj dnes ako chátrajúca budova pôsobí mohutne svojou architektonickou krásou. Uprostred hlavnej siene sú štyri valcovité stlpy, ktoré nesú klenby a delia priestor na dvanást castí. Na klenbách a stenách sú ešte viditelné krásne malby - kobaltová a tmavocervená. Stupavská synagóga bola postavená podla vzorov polských synagóg zo 17. storocia. Jedným z najstarších chrámov tohto druhu je lvovská takzvaná "predmestská synagóga". Židovská synagóga v Stupave je kultúrnou pamiatkou, zapísanou do zoznamu pamiatok v roku 1988.

HISTÓRIA MESTA:
Územie Stupavy bolo osídlené už v dobe bronzovej. Prvými etnicky známymi obyvatelmi boli Kelti. Neskôr sa toto územie stalo barbarským susedom Rímskeho impéria. Pri dobývaní Európy sa Rimania zastavili na strednom toku Dunaja. Na obsadenom území vznikla provincia Panónia. Z dnešného územia Slovenska bola jej súcastou len zadunajská cast Bratislavy. Aj na druhej strane rieky vybudovali niekolko vojenských táborov a civilných stavieb. Pozornost venovali predovšetkým zabezpeceniu hranicného pásma zvaného Limes Romanus. Prvým miestom na slovenskom brehu, ktoré Rimania obsadili bol zrejme Devín. Noha rímskeho legionára sem vstúpila už v dobe Octaviana Augusta. Aktivita Rimanov výrazne vzrástla pocas tzv. markomanských vojen (160-180). Vtedy zrejme vznikla velká pevnost v Iži pri Komárne a menšia stanica v Stupave. Postavili ju na nevysokej vyvýšenine, na ktorej už predtým stála germánska osada. Miesto si vybrali vdaka jeho strategickej polohe na trase dôležitej obchodnej Jantárovej cesty. Z pevnosti kontrolovali velkú cast Záhoria a Bratislavskej brány. V prípade potreby nebolo problémom nadviazat vizuálny kontakt (napr. ohnovými signálmi) s Carnuntom, vzdialeným asi 30 km. Vznikol tu rozsiahly dvorec, chránený obvodovým múrom 70x70 metrov. V strede stála velitelská budova s 20 miestnostami a ústredným dvorom – átriom. Pobyt legionárov dokazujú nálezy zbraní, zbytky krúžkového panciera. "Civilný" život dokumentuje keramika, šperky, mince, fragmenty sklených nádob a hospodárske náradie. Na lokalite prebieha v súcasnosti dlhodobý archeologický výskum s cielom vybudovat múzeum v prírode. Zatial nie je v teréne prezentovaná žiadna cast zachovanej architektúry.

Nasledovalo trvalé osídlenie Slovanmi, o com svedcia i nálezy slovanského pohrebiska s keramickými predmetmi zo 6. - 9. storocia. Pohrebisko sa nachádza v miestnej casti Mást. Výskum pohrebiska dokladá nielen úroven vcasnostredovekej materiálnej kultúry a remeselnej úrovne, ale i sociálnu a spolocenskú diferenciáciu spolocnosti. Podla keramiky a pohrebných obradov je evidentné, že išlo o slovanské populácie bez zásahu staromadarských prvkov do ich materiálnej kultúry, kontinuálne prežívajúcej aj po príchode Madarov na stredné Podunajsko.

Na prelome 10. a 11. storocia vzniká Uhorský štát. Belo IV., uhorský král, v darovacej listine po prvýkrát spomína Stupavu v roku 1269 pod názvom Ztumpa. V druhej polovici 13. storocia bol na území Stupavy vybudovaný Stupavský kamenný hrad, neskôr známy pod menom Pajštún ako sídlo pajštúnskeho a stupavského panstva. Majitelia hradu sa neskôr prestahovali do pohodlnejšieho kaštiela v Stupave, ktorý vlastnil rod Pálfiovcov. Poslední majitelia Károlyiovci ho opustili v roku 1945. Vdaka svojej mimoriadne výhodnej polohe bolo mestecko od svojho založenia významným strediskom a križovatkou obchodných ciest. Miestne trhovisko a slávne trhy boli známe v celom okolí a práve pre túto skutocnost v mestecku vznikla tridsiatková stanica, kde sa vyberal poplatok za prevážaný tovar v sume troch percent z ceny tovaru. Obyvatelia sa zaoberali najmä polnohospodárstvom, chovom domácich zvierat, rybárstvom, prácou v lesoch, pálením vápna a dalšími remeslami a obchodom. Najdôležitejšími plodinami boli lan a konope, z nich sa lisovaním získaval olej. Mlyny na lisovanie tzv. stupy boli postavené na Stupavskom potoku. Polnohospodárska výroba už v 16. storocí umožnila vznik pivovaru, neskôr vznikla aj papieren a valcha, v 19. storocí bola vybudovaná škrobáren. Zaciatkom 20. storocia vznikajú cementáren, konzerváren a pálenica.

ZNÁME OSOBNOSTI OBCE:
Keramikár Ferdiš Kostka
Koncom 18. storocia sa v Stupave usadil džbankársky majster Štefan Putz, ktorý priniesol do obce znalost výroby habánskej keramiky, spocívajúcej na výrobe technicky dokonalejšej keramiky polievanej olovnato-cinicitými polevami, oznacovanej aj termínom "majolika" alebo "fajansa". O dobré meno tejto dielne sa postarali aj Putzovi nasledovníci – Ján Kostka a Ferdinand. V slávnej tradícii pokracoval Ferdiš Kostka (1878-1951). Venoval sa okrem tradicnej výroby aj figurálnej tvorbe, ktorá ho preslávila doma i v zahranicí. Stal sa prvým národným umelcom v histórii CSR. Jeho diela možno obdivovat nielen v rodnom dome v Stupave (od roku 1968 je tu zriadené múzeum), ale i v zbierkach múzeí v Bratislave a zahranicí. Rozsiahla zbierka z tvorby Ferdiša Kostku, originálne zariadenie, nástroje a vybavenie dielne i domu keramikára so zachovanou pecou na vypalovanie keramiky, ktorá je jedinou zachovanou habánskou pecou v strednej Európe. Múzeum je v prevádzke. Telefónne císlo: 02/65934882 Adresa: Múzeum F. Kostku, ul. F. Kostku 25

ŠPORT:
Osobitnou kapitolou života mesta je šport. V posledných rokoch významné jubileá oslávili športové kluby – hádzanársky a futbalový. Bohatá história týchto klubov svedcí o masovom športovaní pod vedením Telovýchovnej jednoty Tatran Stupava. Po roku 1989 zaznamenal rozvoj i tenis a Tenisový klub vdaka výborným podmienkam zaznamenáva najväcší rozvoj. Pre záujemcov je k dispozícii 10 antukových tenisových kurtov a 3 kurty v tenisovej hale s celorocnou prevádzkou. Denne je k dispozícii aj tenisový tréner. Spomínané tenisové kurty v areáli Park Hotela sú miestom významných stretnutí medzinárodného významu. Ku tradicným podujatiam patria tenisové turnaje ETA – medzinárodný halový turnaj žien a Medzinárodné majstrovstvá OPEN SLOVAK – seniori

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Stupava SOŠ 2.9677 3501 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.