referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
Reliéf, vodstvo SR
Dátum pridania: 14.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adema
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 743
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
Reliéf:
ľad: 4-hory,plesá(Hindosvo,poprad,štrb,zele,skal,žabie) ľad.doliny,trógy(Bielovoská,studenovodská dol,mangusová) Moreny(štrb.na tom *-lo) vodopády(hviezd,obrovsk,dlhý)Studená dolina-naj.ľad.relie.
vet:zvetr.hornín *-ká piesok a prach a vietor tento mater.odveje a ukladá ich v níž,kotl a *-jú pieskové pokrovy alebo pokrovy spraše(podun,záhor,V-slov níž.)
rieč:najväčší,*-li nivy,terasy,úzke tiesňavy,kanóny(zadiel,záhor)*-jú erózne doliny( KYsuc.kotl v poh.Javorie)Vodopády:(Kmeťov)
Biog:R a Ž org-my,žive aj mrtve Travertínove kopy,rašeliniská Traverín:(*-ká zráž.CaCo3z vôd miner.prameňov za podpory R-ín Rašeliniská:skladisko,*-li v níž.kotl,kde sú zníženiny,rybníky,mŕtve ramená riek.
Kryog:*-ká činnosťou mrazu(mrázové zruby,trhliny,kotliny)
Kras:v Slov.krase a Spišsko-gemer.krase(Slov.raj,Murán.planina)najlep.vyvinut. na vápenc.horninách:jamy,škraby,pripasti,jaskyne,vyvieračky
jaskyna:↓432m,Staryhrad,NT) 30km-Demän,NT) navštev:Gemer,ľadová:Dobš.najtepl:Domica Svet.prír.a kult.dedičs.ľud.UNESCO Speleológia,Speleoterapia(Jasovská,Gomba,Belians,Bystr)
antropogénny:vytv.človek svoj.hosp. a tech.činnosťou:lomy,holdy,jamy,násypy,hrádze,mohyly
Povrch:mld.územie,väčšina bola vyvrsnená Alp.vrásnením.SR patrí do Alpsko-himaláj.sústavy, kt.súčasť. sú Karpaty a Panonská panva,Hranica karpaty:Čergov,Slanské vchry
Z-Karpt:vonk:flyšové(zlepence,piesk,ilovce)Biele Karp,Javorníky,Kys.Beskydy,Orav.Beskydy,Orav.Magura,Spiš.Magura,Levoč,Šariš.vrchov,Pieniny,čergov
Vnút:(Jadrové):jadran.krašt.horniny,tiahnu sa:Malé Karp,Považ.Inovec,Stráž.vrchy,Sulovské,Malá Fatra,Chočské v,Ta3(Ľaliove sedlo delí TA3 na V,Z)V-né TA3:Kopské sedlo delí V-né TA3 na VT a Belinske TA3
-Tribeč,Žiar,Veľká Fatra,NT,Branisko
-Slovenské rudohorie
-sopeč.pohoria:Pohrons.inovec,Vtáčnik,Kremnické v.,Štiavnic v,Javorie,Poľana
Sopeč z MaĎarska:Burda,Cirová vrch,Zemlín.vrch,
V-Karpt:Vonk:Oravsk.vrchovina,Laborecka,Vušov,(Nízke Beskydy)Bukovské vrch. Vnút:Vihorlatké vrchy
J-Karpt:: lemované Panonskou panvou, kt.zahŕňa vš.naše nížiny
Panons.panva:je zníženina-nach sa medzi Karpatami,Alpa,Dinažmi Delí:Z-paponsk.panva:zasah.u nás Viedensk.kotl. a malou dunajsk.kotl.V-papons.panva:Veľ.dunaj.kotlinou
Nížiny:poddunaj.12000km2 je súčasť malej dunaj.kotl.:podunaj.rovina,pahorkatina(Nitr,Trnav,Pohrons,Žitavs,Ipeľs) V-Slov:4000km2 časť veľ.dunaj.kotl. :V-slovens,rovina,pahorkatina Záhorská:do4000km2časť Vieden.kotl.:Borská rovina,Chvojnícka pahork.
Vodstvo:
rozvodie Balts,Čierne:pohoria ČergovmLEvočs v.VT,Oravsk.Beskydy,Moravskosliez.Besk.
k úmoria balts.mora patria:Dunajec,Poprad, poľské:poprad do Dunajca,Duanjec do Visly,a ona do Balts.mora
K úmoriu čier.mora patria:Dunaj ,Bodrog,on do Tisy a ona do Hornádu,Ipeľ,Bodva,Slaná(96% SR je odvod.do mora)
Váh:403km,Biely-VT pod Kriváňom,Čierny:NT,Kráľ.hoľa 22vod.nádrží=Važská Kaskáda (Nosicka priehr.Kupeľany,Madunia,Sĺňava,Lip.Mara,Kráľová,Hričov.
Hron:284km,NT Kráľ.hoľa,pri štúrove do Dunaja
Ipeľ:232km,vSLov.rudohor.najmen.spád 940m.vliev.do Dunaja
Nitra:197km Hornád:193km,prameň pod kráľ.hoľ.NT v-smerom po kysak potom na J.Dunaj:172km,Čier.lese,Rak,Slov.do čier.mora Rameno-malý dunaj,žitný ostrov=dunaj+malý Bodrog:sútok ondavy s prít.Topľa,Latorice Poprad:najvä.spád 1567m
Jazerá:ľadov:Plesá:175 v TA3(veľ.hincovo,štrb,poprads,nižne,belianske,žabie) jazerá hradené zosunom: vo Vihorlade:Morské oko,mala,veľká uzra,Eoliticke jazerá: menšie jazierka v depresiách viatych pieskov na záhor.nížíne(Zakšarské,Bezodné jazierka) Krasové: povrchové(jaštoričie,zúčanské,smrdské) podzemné:Korálove,zlatémHroznove,LEknove) Riečne:Devínske pri Morave,Čičovské na Dunaji,
Vod.nádrže:výr.E,chrán pred povod,zásob obyv,prie,poľno,rekreač.(Gabčíkovo,Oravská prieh,Zempl,š,Lipt.mara,Veľ.domaša,Ružín,Bukovec,Palcmanska maša
Rybníky:system ryb.na vých-nížine, Iňačovce Senné
Miner.a podz.vody:-PV s plytkým obehom: nestíha sa mineralizovať – PV v hlbokým obehomnasýtena a zohriata, - Salvator,Santovka,Slatina,Fatra,Budiš
Pešťany(trojan 69°C),pri šamoríne čilistov(59°)Bojnice(52°)Sklenné teplice(51°)....Turč.teplice,Bardejov.kupele,sliač,vyš.ružbachy
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.