Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Európa

Európa-10,5 mil. km2
poloha:sev.polog,hranica s Áziou/Ural,rieka Emba, Kaspické+Azorské+
+Čierne more, úžiny Bospor a Dardanely
členitosť : je to najväčší svetadiel
najv. ostrovy : Britské ost., Island, ostrovy v Stred. mori
polostrovy : Šklandinávska, Pyrenejský, Apeninský, Balkánsky
reliéf/povrch : prevládajú nížiny /najv. je Východoeurópska nížina/
pohoria : Alpy, Pyreneje, Apeniny, Dináre, Karpaty, Škand. Vrchy
podnebie : v sev. miernom pásme, vplyv teplého Golfského prúdu
podnebné pásma : - chladné subarktické /Sever/
- mierne pásmo -----západné /vlhké pásmo/
-----východné /kontinentálne pásmo/
- teplé subtropické /okolie Stredozemného mora/
vodstvo : 4/5 územia patri k Atl. Oceánu, najv. rieka je Volga-patrí do bezodtokovej
obl. Kasp. mora /2.Dunaj/, najv. jazero je Ladošské jazero
vegetácia : má 4 obl. – 1. Arktická-sever-tundry
2. Eurosibírska-tajgy-zmieš. lesy a stepi
3. Iránsko-turánska-púšte a polopúšte pri Kasp. mori
4. Stredomorská-vždy zelené kroviny na pobr. Stredozem. mora
obyvateľstvo : 720 mil, priem. hustota=72 obyv./km2, najhust.=Holandsko
-najpočetnejšie sú Indoeurópske jaz. skupiny=Slovania,Germáni,Románi,Ugrofíni
-najviac osídlené/zahustené mestá=Moskva,Miláno,Madrid,Paríž,Londýn
hospodárstvo : základ tvorí priemysel /hl. strojársky/, najvysp. štáty sú štáty EÚ+Švajč.
Regióny Európy / Stredná Európa
ČR- ťažba uhlia,strojárstvo/Praha,Brno,Plzeň/,trad. priem. je textilný,sklársky,výr. piva,
porcelánu a bižutérie, hl.mesto=Praha
Poľsko-najpriem. je konurbácia na juhu /Horné Sliezsko-Katowice/, hl. mesto=Warszawa,
textil=Lodž,stavba lodí=Štetín,Gdaňsk /prístavy/,význ.mestá-Krakow,Poznaň
Nemecko-Porýnie, Porúrie-najpriem. oblasť /Dortmund,Essen,Koln,Dusseldorf/, hl.

mesto=Berlin, prístavy-Hamburg,Bremen,Kiel,Rostock, elektro-fy.Siemens
Švajčiarsko- dominuje strojárstvo,výroba hodiniek,potravinárstvo/sýry,čoko/+farmácia/lieky/
-hl.mestro=Bern, najväčšie mestá=Zurich,Geneva
-4 jazyky=Rétorománčina,Nemčina,Francúzština,Taliančina
Rakúsko : rozvinuté hutníctvo,výroba ocele,2/5 rozlohy=lesy,drevosprac.priem.,
hl.mesto=Wien, význ.mestá=Linz,Salzburg,Innsbruck,Graz
Maďarsko:ťažba bauxitu,najpriem.obl.=Sever,chemický priem.+energetika,
hl.mesto=Budapešť, ďalšie mestá-Miškolc,Szeged,Debrecen
Regióny Európy / Severná Európa
Švédsko:ťažba žel.rudy,výr.ocele,strojárstvo,automobily Volvo/SAAB,výr.lodí a lietadiel
hl.m.:Stockholm,príst.mestá: Malmo,Ystadt,Goteborg
Fínsko:70% územia=lesy,hl.m.Helsinki,ine:Turku,Tampere,vývoz papiera/dreva/lodí, na S-
lov sobov-Laponci
Nórsko:krajina fjordov,ťažba ropy zo Sev.moramfareb.kovy,riečne hydro-elektrárne
/hlinikárne/,tad.výroba papiera a rybolov,hl.m.:Oslo,najv.prístav:Bergen
Dánsko:leží na Jutskom polostr.,ťažba ropy/plynu,veľmi kval.poľnohosp.,pivo/sypy/mlieko,
výroba lodí,hl.m.:Kodaň,ďalšie m.:Odense,Alborg
Island:ostr. sop.pôvodu,gejzíry/vykurovanie/,geotermálna en.,rybolov a chov oviec,Reykjavik
Regióny Európy / Západná Európa
Francúzsko:celý priemysel=vysoká úroveň/strojárstvo,autá Peugeot,Citroen,lietadlá
Mirage,Michelin/,viniče=víno,sever=najpriemyselnejší /Parížska panva+Paríž/,
Lyon,prístav-Marseille,pri ústi Seiny leží-Le Havre


Belgicko: flámi a valóni,vys.úroveň-priem.a obchod,hutníctvo,stroj,textil,chem. priem.,brús. diamantov,hl.m.:Bruxelles,prístav:Antwerpen
Holandsko:ťažba zem.plynu-petrochem.Shell,elektro-Phillips,potravin.:syry,kakao,pivo,
pestovanie kvetov,hl.m.:Amsterdam,prístav Rotterdam.
Luxemburgsko:zákl.ekenom.-hutníctvo,finančníctvo,hl.m.:Luxemburg
Veľká Británia:4 hist.kraje:Anglicko+Škótsko+Wales+Sev.Írsko, ťažba ropy a plynu
/Sev.more/,petrochem.Shell,BP,dopravné stroj.,textil:Londýn, Manchester, Leeds, hl.m.:Londýn,2.najv.prístav:Liverpool,na S-Glasgow,konurbácia-stred a JV Anglicko
Írsko:republikou od r.1921,67% pastvín/dobytok+ovce/,text.a potrav.priem.,rybolov a
nám.doprava, hl.m.:Dublin
Regióny Európy / J a JV Európa
Taliansko:najpriem-sever,priem:strojarstvo+auta Fiat+lode+lietadla, elektro-Olivetti, svet.úr. textil+obuv+kval.cestoviny,hl.m.:Rím,najv.m:Milano,prístavy-Neapol+Janov+Benátky
Španielsko:ťažba pyritu a ortuti,najpriem.-Katalánsko-Barcelona,autá SEAT,výr. lietadiel, 1. Olivy+pomaranče /svetové prvenstvo/,hl.m.Madrid,iné-Sevilla,Valencia,Bilbao
Portugalsko:spotreb.priem.-obuv+textil,tadičný-sprac.rýb+víno,svet.dodávateľ korku, hl.m.:
Lisabon,prístav-Porto
Štáty JV Európy-menej rozvinuté
uhlie-Srbsko,Rumunsko,Bulharsko
ropa:Rumunsko
žel.ruda: Bosna a Herzegovina,Bulharsko
far.kovy:vo všetkých štátoch
poľnohosp.:v nížinách riek:Sávy,Drávy,Dunaja
v Bulharsku:Hornátska nížina
v Rumunsku:Valašská nížina
Srbsko a Čierna Hora:Belehrad,Podgorica
Slovinsko:Ljubljana, priemyselný Maribor
Chorvátsko:Zagreb,prístavy : Rijeka,Split,Dubrovník
Bosna a Hercegovina:Sarajevo
Macedónsko:Skopje
Bulharsko:Sofia,prístavy:Varna+Burgas
Rumunsko:Bukurešť,priem-Brašov
Grécko:Atény,člen EÚ,cest.ruch,veľká nám.flotila
Albánsko:Tirana
Regióny Európy / Vých. E. a Ruská federácia
Ruská fed.:najv.štát sveta, 4 prír.celky:Eur.časť+Záp.sib.níž.+Stredosib.ploš.+Ďaleký Východ
-má obrovské nerast.bohatstvo a bohat.lesov,80% hosp. A obyv.

Je v Eur.časti, najv.mestá: Moskva, Peterburg, Nižnij Novgorod
Ural-Jekaterinburg
Sibír-Omsk,Novosibirsk,Krasnojarsk
Ďal.východ-Habarovsk,Vladivostok
Ukrajina: úrodná černozem,uhlie,žel.ruda,hl.m.:Kyjev,najv.:Charkov,prístav:Odessa
Moldavsko:vinohradníctvo,ovocinárstvo,hl.m.:Kišinev
Bielorusko:potrav. a drevárstvo,hl.m.:Minsk
Pobaltské štáty: nie sú v SNŠ
Estónsko:Talin
Lotyšsko:Riga
Litva:Vilnius
Mini štáty:Vatikán,San Maríno,Monaco,Andorra,Lichtenstein,Malta.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk