referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Streda, 6. júla 2022
Niektoré základné pojmy geografie
Dátum pridania: 14.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: letas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 615
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Niektore zakladne pojmy geografie

Objekt geografie
Geosféry - koncentricky usporiadané vrstvy, tvoria Zem, je ich 5
Litosféra , atmosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra , tvoria systém - fyzickogeografickú sféru - prírodné prostredie ľudskej spoločnosti. - objekt výskumu fyzickej geografie. Vo fyzickej sfére vznikla humánnogeografická sféra (socioekonomická) - je objektom skúmania humánnej geografie. Obe sféry sú prepojené do geografickej sféry. Tá je objektom skúmania celej geografie. Ľubovoľný komplexný výrez (segment) z krajinnej sféry, ktorý obsahuje časti všetkých jej geosfér sa nazýva (geografická) krajina.

Základné metódy geografie
Geografia pri skúmaní krajinnej sféry uplatňuje dve základné metódy : priestorovosť a syntetickosť
Priestorovosť : štruktúrny a regionálny prístup
Štruktúrny prístup : štúdium rozmiestnenia geografických objektov a javov na zemskom povrchu, spôsob ich usporiadania, čiže priestorovú organizáciu krajiny.

Regionálny prístup : štúdium geografického charakteru jednotlivých oblastí - regiónov (prírody, obyvateľstva a hospodárstva)

Syntetickosť : skúma vzájomné vzťahy medzi geosférami, príp. ich časťami.
Pri uplatňovaní priestorovosti sa sledujú horizontálne vzťahy, pri syntetickosti vertikálne vzťahy. Rozdelenie geografie a jej postavenie v systéme vied
Krajinnú sféru ako celok študuje komplexná, integrálna geografia, ktorej súčasťou je regionálna geografia. Teoretická geografia : zameriava sa na teoretické zjednotenie geografických vedomostí. Jej úlohou je zovšeobecňovať a vysvetľovať fakty. Geografická metodológia : skúma
základné spôsoby poznávania v geografii.

Význam geografie pre ľudskú spoločnosť
Geografia má tri základné funkcie: poznávaciu, vzdelávaciu a praktickú (aplikačnú)
Najhlavnejšie je poznanie vzťahov medzi prírodným prostredím a spoločnosťou. - dominantný ekologický vzťah.

Zem ako vesmírne teleso
Zem je jedna z planét slnečnej sústavy vzdialená od stredu Mliečnej cesty 33 000 svetelných rokov.

Tvar a veľkosť Zeme
Geoid - možno si ho predstaviť ako pokojnú hladinu svetového oceánu bez zreteľa na vyvýšeniny nad jeho hladinou, na ktorý vplýva len zemská príťažlivosť. Na matematické vyjadrenie tvaru Zeme sa používa sféroid(rotačný elipsoid), ktorý sa tvarom najviac podobá geoidu.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.