referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anežka
Utorok, 2. marca 2021
Morfogeografia / Geomorfológia
Dátum pridania: 26.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: iguba
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 006
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 

Úvod do geomorfológie

- je samostatná prírodovedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom tvarov, genézy a tvarom zemského povrchu.
Geomorfológia má svoj objekt, predmet, teóriu a metódy.
Objektom geomorfológie je reliéf povrchu /georeliéf/. Georeliéf tvorí súčasť zemskej kôry. Je to nehmotná veličina. Hmotný je nositeľ číže horniny. Georeliéf je výsledkom pôsobenia endo a exogénnych procesov. Na georeliéf pôsobí gravitácia Zeme, mesiaca a slnka a otáčanie zeme okolo osi.

Georeliéf:
a / pevninský
b / podmorský

Predmetom geomorfológie je riešenie väzieb medzi zložkami reliéfu. Rozdelenie obecnej geomorfológie:  študuje všeobecné záležitosti, formy, genézy a vek reliéfu

7 subdisciplín všeobecnej geomorfológie
:
1. štruktúrna geomorfológia - vzťah medzi morfoštruktúrou a povrchovými tvarmi
MORFOŠTRUKTÚRA - je to štruktúrny geologicky základ, ktorá je ovplyvnená neotektonickou a klimatickými pochodmi

2. klimatická geomorfológia - študuje reliéf v rôznych klimatických oblastiach /proces vplyvu klímy/

3. klimatogenetická geomorfológia - študuje a posudzuje vplyv klímy v minulosti

4. dynamická geomorfológia - študuje jednotlivé geomorfologické procesy

5. paleogeomorfológia - študuje reliéf v mnohých geologických dobách

6. antropogénna geomorfológia

7. aplikovaná geomorfológia

Zakladné rozdelenie geomorfológie ako vedy
1. Regionálna geomorfológia - skúma zložky reliéfu na určitom území, informácie o reliéfe majú individuálny a neopakovateľný charakter (reliéf Vysokých Tatier)
2. Obecná geomorfológia - zovšeobecňuje poznatky regionálnej geomorfológie vytvára vyšší stupeň abstrakcii (geomorfológia ľadovcov)
3. Teoretická geomorfológia - formuluje všeobecné pravidla a zákonitosti, nadväzuje na obecnú geomorfológiu a teoretickú geografiu filozofické aspekty

Georeliéf ako systém
Reliéf je jeden zo základných prvkom krajinnej sféry je nehmotnej povahy. Systém sa skladá z prvkov reliéf medzi nimi.
Štruktúra systému prvky systému svahy údolia chrbáty. Väzby systému geomorfologické procesy A hmotne B nehmotne.
Rozlišujeme geomorfologické systémy: eolitická, tektonická činnosť a pod.
Morfologické systémy - prvky sú vedľa seba
Kaskádové systémy - spojenie viacerých morfologických systémov
Prachové stavy - ich prekročenie
Autoregulačné systémy - smerujú k zachovaniu rovnovážneho stavu

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.