Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Opakovanie Afrika

Opakovanie Afrika

1.Čo tvorí väčšinu povrchu Afriky?
- Náhorné plošiny

2.V ktorej časti Afriky je najvyššie pohorie?
- Vo východnej Afrike Kilimandžáro (5895)

3.Ktoré pohoria ležia pri pobreží a ako vznikli?
- Guinejská vysočina, Adamauská vysočina, Dračie vrchy, Kilimandžáro, Etiópska vysočina, Atlas.
- Atlas a Dračie vrchy vznikli vrásnením.
- Kilimandžáro : sopečného pôvodu.
- Ostatné vznikli pri pohybe zemskej kôry.

4.Na mape vyhľadajte najväčšie rieky. Kde pramenia, kadiaľ tečú a kam ústia?
- Zair (Kongo) tečie v západ. časti Afriky. Pramení v Konžskej panve. Ústí do Atlantiku.
- Níl tečie vo východ. Afrike. Pramení v Etiópskej vysočine. Ústí do Stredozemeného mora.
- Niger pramení v Guinejskej vysočine. Ústí do Atlantiku.
- Zambezi tečie vo vých. Afrike. Pramení v Planalto do Bié. Ústí do Indického oceána.
- Orange pramení v Dračích horách. Ústí do Aatlantiku.

5.V ktorej časti Afriky sú jazerá a bezodtokové oblasti?
- Jazerá sú vo východnej časti: Tanganika, (Viktóriine jazero) - Ukerewe, Malawi
- Bezodtokové oblasti ležia na severe Afriky. Vznikla tu Sahara.
6.Ukážte na mape a pomenujte najvýznamnejšie africké národné parky.
- Národné parky: Serengeti, Tsavo, Kruger

7.Aké typy krajín má Afrika, čo je pre ne charakteristické?
- Dažďové lesy rastú okolo rovníka, kde je veľmi teplo a vlhko. Denne tam prší. Pôdy sú červené a žlté. Rieky v dažďových lesoch majú dostatok vody, pretože denne sa opakuje kolobeh vody.
Žije tu veľa hadov, opíc, hmyzu a vtákov.
- Savany : trávnatá krajina, dostatok potravy pre zver. Striedajú sa obdobia dažďov a sucha.
V období sucha sa stromy bránia vyschnutiu tým, že uchovávajú vlahu v kmeni a kožovitých listoch. Rastú tu akácie, boaby.
Žije tu: žirafa, antilopa, slon, nosorožec, pštros, zebra, hroch, lev, pavián
- Polopúšte: na rozhradní púšte a savany. Najrozsiahlejšie sú v západnej Afrike – Sahel.
- Púšte sa nachádzajú okolo obratníkov, pretože je tu dosť teplo, ale nedostatok vody. Cez deň veľmi horúco, v noci mrzne. Prší občas.
Sahara, Kalahari, Namib. Je tu štrk, piesok a kamenie. Živočíchy žijú ukryté v zemi.
- Vádí – korytá po riekach, ktoré vytvoril dážď
- Oáza – miesto, kde podzemná voda vystúpila na povrch.
- Subropická krajina leží pri moriach. Horúce letá a daždivé zimy. Najviac vody je v riekach v zime a najmenej v lete. Závisí to od dažďov.
Stromy a kríky majú tvrdé kožovité listy, aby sa menej vyparovala vody. (vavrín, dub korkový, céder, borovica – pínia a eukalypty).
Žije tu daniel, jeleň, králik, jašterica, divá ovca, koza a dikobraz.

8.Čo je základom hospodárstva väčšiny štátov svetadiela?
- Patrí tu ťažba nerastov a poľnohospodárstvo.

9.Na aké oblasti sa delí Afrika? Čo je pre ne typické?
- Západná: pestovanie kakaa, kaučuku, ovocia, je tu prales
- Východná: (strecha Afriky) najvyššie vrchy
- Južná: najbohatšia, najpestrejšie obyvateľstvo

10.Ktorým národom sa podarilo najlepšie prispôsobiť suchému a teplému podnebiu severnej Afriky? Kde najmä žijú?
- Sú to Arabi a Berberi. Majú svetlú pokožku a tým sa líšia od iných obyvateľov Afriky. Žijú pri pobreží a v doline Nílu.
- Patria tu aj Tuaregovia, ktorí žijú kočovným životom.

11.Čo je najväčším bohatstvom severu Afriky?
- Ropa a zemný plyn

12.Ktoré sú najvýznamnejšie štáty tejto časti svetadiela?
- Egypt, Maroko, Tunisko, Alžírsko a Líbya.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk