Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bratislava

Bratislava
hlavné mesto Slovenska

Bratislava začala vznikať pred mnohými storočiami na južných svahoch Malých Karpát pri rieke Dunaj, tu bol postavený hrad, ktorý mal strategickú polohu: bolo výhodné kontrolovať všetky cesty.
Mesto malo svoje hradby tam, kde sa cesty vedúce do mesta s nimi pretínali, stáli mestské brány: Michalská, Laurinská, Vydrická a Rybárska brána.
Po Moháčskej bitke (1526) sa Bratislava stala hlavným mestom Uhorska, sídlil tu snem a biskup.
Od roku 1563 bola korunovačným mestom, čo bolo dôvodom, aby si vtedajšia šlachta začala vstavať paláce: Primaciálny, Mirbachov, Esterházyho a Pálffyho palác.
Matej Korvín tu založil Academicu Istropolitanu (1465), prvú uhorskú univerzitu.

Koncom 19. storočia sa začína mesto rozvíjať, vznikajú prvé továrne a železničná doprava. Dnes mesto je už bohaté dopravnými prostriedkami, ako napr. električky, autobusy, lodná preprava, letecká doprava (Letisko M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji).
Od roku 1993 tu sa sústreďuje politický, hospodársky, kultúrny i priemyselný život krajiny. V súčasnosti má hlavné mesto okolo milión obyvateľov a je rozdelená do 5 okresov. Funkciu mesta v minulosti podmienil aj zloženie obyvaťelstva, čo sa odrazilo i v názve Pressburg a Pozsony. Bratislava je bohatá mnohými historickými pamiatkami, ako napr. Zrúcaniny hradu Devín. Pre obyvateľov mesta sú bohatým zdrojom informácií múzeá a galérie: Historického, Archeologického, Prírodovedeckého a Hudobného.

Pod hradom sa týči veža Dóm sv. Martina, kde bolo korunovaných 11 kráľov a kráľovien. Na jej vrchole je pozlátený model uhorskej koruny.
Nad mestom sa týči Slavín, čo je pamiatkom a cintorínom vojakov Červenej armády.
V Grassalkovichovom paláci sídli prezident, Národná rada a vláda SR. Študujú tu tisícky študentov zo Slovenska a zo zahraničia na Univerzite Komenského, na TU, atď.
Kultúrny život je tiež bohatý, je tu Slovenské národné divadlo, Divadlo P.O.Hviezdoslava, Malá scéna, Nová scéna, Divadlo Astorka Korzo, Divadlo West. Medzi mladými sú obľúbené kiná ako YMCA, Hviezda a Istropolis.

Bratislava je mesto s bohatou hudobnou tradíciou, tu zorganizujú Bratislavské hudobné slávnosti, džezové dni, koncerty Slov. Filharmónie a Komornej opery. Športový život je takisto pestrý v Bratislave, sú tu známe futbalové kluby, ako napr. Slovan, Inter, štadióny, tenisové kurty, plavárne, kúpaliská a haly. Staré centrum mesta obklopajú nové sídliská, napr. Petržalka, ktorá je s mestom spojená 4 mostmi: Starý, Nový, Prístavný most a most Lafranconi. V Bratislave sú sídla rôznych priemyslov, ako napr. chemického priemyslu Slovnaft, Istrochem a strojárenského priemyslu: Wolkswagen. Víkendy a voľný čas môžu obyvatelia tráviť výletmi do lesov Rača, Koliba, Kamzík a Korzo. Ubytovanie poskytnú hotely Incheba, Devín a Danube.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk