Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Európa - rozloha, hranice, členitosť

Európa

Rozloha: 10 mil. km2

- približne 6,7% rozlohy
- 2. najmenší svetadiel
- kontinent Euroázia
- nachádza sa na severnej pologuli, časť na západnej – Írsko, Portugalsko, časť VB, Francúzska a Španielska, zvyšok na východnej pologuli

Hranice:

a) s Áziou – Nová Zem, Ural, rieka Ural, Kaspická nížina, Kaukaz, Kerčský prieliv, Čierne more, Bospor a Dardanely,
b) s Afrikou – Gibraltár

Členenie:

a) polostrovy – Kola, Škandinávsky, Judský, Pyrenejský, Apeninský, Balkánsky, Bretónsky,
b) ostrovy – Lofoty, Vesteraly, Man, Normandské o., Malorka, Menorka, Ibiza, Malta, Kréta, Rodos,
c) zálivy – Botnický, Fínsky, Biskajský,
d) moria – Nórske, Keltské, Severné, Stredozemné, Iónske, Baltské, Jadranské, Egejské, Tyrhénske
e) prielivy – Karské vráta, Skagerak, Kategat, Lamanš, Kerčský
f) prieplavy – Korýntsky, Rýn – Mohan – Dunaj, Burgundský, Severomorsko-baltský

Typy pobreží:

Fjordy – západ Škandinávie
Bodové – severo-východ Škandinávie
Riasové
Šelfové – plytké moria
Klifové
Šerové

Povrch:

- najvyšší bod – Mt. Blank – 4807 m
- najnižší bod – Kaspická preliačina - -28m
- nížiny a plošiny zaberajú 55% rozlohy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk