Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Legislatíva Slovenskej republiky o ochrane životného prostredia

Legislatíva Slovenskej republiky o ochrane životného prostredia

Stupne ochrany:
1. veľkoplošné
a) Národné parky:
- NP Malá Fatra – 1. 4. 1988
- NP Muránska planina – 1. 10. 1997
- NP Nízke Tatry – 14. 6. 1978
- NP Poloniny – 1. 10. 1997
- NP Slovenská kras – 1. 3. 2002
- NP Slovenský raj – 1. 4. 1988
- NP Veľká Fatra – 6. 3. 2002
- TANAP – 18. 12. 1948
- PIENAP – 1. 1. 1968

b) chránené krajinné oblasti:
CHKO Biele Karpaty, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Dunajské luhy, CHKO Horná Orava, CHKO Kysuce, CHKO Latorica, CHKO Malé Karpaty, CHKO Poľana, CHKO Ponitrie, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Vihorlat, CHKO Východné Karpaty, CHKO Záhorie

2. maloplošné
a) prírodné rezervácie:
Badínsky prales, Býňanský rybník, Čachtický hradný vrch, Čenkovská step, Meandre Hrona, Devínska Kobyla, Plešivec, Kamenná Baba, Kôprová dolina, Minčol, Šarišský hradný vrch, Morské oko,...

b) chránené náleziská:
Čabradský hradný vrch (plazy), Malé Morské oko (horské jazierko), Čierny potok, Sninský kameň (2. najv. bod v.s.), Medzi borami (rašelinisko)

c) chránené parky a záhrady:
Barčiansky park, Abrahámsky park, Park J. Kráľa v Bratislave, Betliar, Dolná Krupá, Hodkovce, Jasov, Želiezovce

d) chránené študijné plochy:
Zubria Obora, Jurská gaštanica, Bodický rybník, Arborétum Borová hora, lesopark Hradná hora

e) chránené druhy rastlín a živočíchov:
Orlíček obyčajný, Astra alpínska, Ľalia zlatohlavá, Kosatec trávolistý, Klinček včasný, Poniklec slovenský, Horec Clusiov, Veternica lesná,...
Kamzík vrchovský, Svišť vrchovský, Čmeľ zemný, Jastrab lesný, Rybárik riečny, Myšiarka ušatá, Bocian čierny, Rosnička zelená, Rys ostrovid, Mlok horský,...
f) chránené prírodné výtvory:
Kryštáľová jaskyňa, Bôriková mláka, Domašínsky meander, Šútovská epigenéza, Haligovské skaly, Aksamitka, Jarabinský prielom, Prielom Lesnického potoka, Malé jazero, Veľke Osturňanské jazero

Zákony SR, ktoré sa zaoberajú ochrannou ŽP:
- zákon o ochrane ovzdušia
- zákon o odpadovom hospodárstve
- zákon o ochrane vôd
- zákon o ochrane prírody a krajiny
- zákon o biologickej bezpečnosti

Pojmy:
- skleníkový efekt – vzniká v dôsledku narušenia teplotnej bilancie
- ozónová diera – narušená ozónová vrstva, najväčšie – Antarktída, Austrália, freóny
- kyslé dažde – vzniká únikom toxických zlúčenín síri a dusíka do atmosféry, kde sa zmiešava s vodnými parami,
- dezertifkácia – rozširovanie púšti a polopúšti, príčinou je odlesňovanie, vysychanie riek, Brazília, India, Etiópia,
- kontaminácia pôd – znehodnocovanie pôd chemickými látkami
- skládky – hromadenie odpady na určitom mieste
- znečisťovanie svetového oceánu – znečistenie – z riek, transport ropy, námorné katastrofy, úhyn živočíchov, znečistenie pláži,
- vysychanie Aralského jazera – menej ako polovica pôvodnej rozlohy, voda z riek sa využíva na zavlažovanie
- SAHEL – krajinný typ v Afrike na juh od Sahary, pás stepí a saván, vysoké riziko dezertifikácie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk