Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Island

Island

Hlavné mesto: Reykjavik

Poloha: Severná Európa

Island je ostrovný štát. Stal sa samostatnou republikou v roku 1944 (predtým - súčasť Dánska). Ostrov má sopečný pôvod a dosiaľ činné sopky, gejzíry a horúce plamene. Využívajú sa na vykurovanie domov a skleníkov. Pestuje sa v nich dosť zeleniny. Povrch ostrova pokrývajú lávové polia, ľadovce, tundry a trávnaté porasty, na ktorých sú dobré pasienky pre dobytok a ovce.

Najdôležitejšie odvetvie hospodárstva je rybolov (4. miesto v EÚ) a spracovanie rýb. Väčšina obyvateľov pracuje v službách a v priemysle (okrem potravinárskeho aj výroba hliníka a i.). Veľa potravín, palivá, stroje a ďalšie výrobky sa dovážajú.

V porovnaní s európskymi štátmi má Island oveľa vyššie prírastky obyvateľstva a 1/4 tvoria deti do 15 rokov. Islanďania sú vzdelaný a kultúrny národ. Z celkového počtu obyvateľov (asi 280 tis.) žije takmer tretina v hlavnom meste Reykjavik. Na Islande nie sú železnice a cesty sú iba v oklí sídel. Dôležitá je námorná doprava a letecké spojenie so svetom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk