Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovensko

Slovensko

Slovensko je vnútrozemská krajina v strednej Európe. Nezávislosť získala rozdelením Česko-Slovenska 1. januára 1993. Susedí s Českom, Rakúskom, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie - Eurozóny.

Slovensko má rozlohu 49 036 km2 a 5,4 mil. obyvateľov.
Na Slovensku je 138 miest, z toho 2 veľkomestá – hlavné mesto Bratislava a mesto Košice, 2 885 obcí. V mestách žije vyše 57 % obyvateľov.

Administratívne sa delí na 8 krajov, 79 okresov. U obyvateľstva prevažuje slovenská národnosť, ďalej sú tu v menšej miere zastúpené národnosti maďarská, rómska, rusínska, česká a iné.

1/3 rozlohy zaberajú nížiny, zvyšok pohoria a kotliny. Najvýznamnejšie pohorie sú Vysoké Tatry s vysokohorskými jazerami – plesami. Ďalšie pohoria sú Nízke Tatry, Karpaty, Malá a Veľká Fatra a iné. Nachádza sa tu aj veľa jaskýň. Horské svahy sú husto zalesnené, obývané množstvom zvierat : jelene, srnky, diviaky, ale v niektorých oblastiach môžeme stretnúť aj medveďa, vlka a rysa.

Na Slovensku je 9 národných parkov, 16 chránených krajinných oblastí.
Rieky tu pramenia a odtekajú do susedných štátov. Najväčšia rieka je Dunaj, ktorá k nám priteká z Čiech, preteká cez Bratislavu a pokračuje do Maďarska. Ďalšie veľké rieky sú Váh, Hron, Ipeľ... Na riekach vzniklo veľa priehrad, ktoré sa využívajú okrem iného aj na rekreačné účely.

Slovensko sa nachádza v miernom podnebnom pásme, nížiny sú suché a teplé, pohoria majú chladnejšie a premenlivejšie počasie.

Slovensko je priemyselne rozvinutá krajina, je tu významný chemický, automobilový, strojársky a hutnícky priemysel. V nížinách na úrodných pôdach sa pestuje obilie, kukurica, zelenina, na juhu aj ovocie, vinič, chov dobytka, ošípaných a na severe aj oviec.

Slovensko má aj veľmi výdatné minerálne pramene a vychýrené kúpele napr. Piešťany, Sliač, Bardejov a pod., kde sa liečia pacienti z rozličných krajín sveta. V súčasnosti sa termálna voda využíva aj pri výstavbe aquaparkov, ktoré sa dajú navštevovať celoročne. Máme aj veľa kultúrnych a prírodných pamiatok, z ktorých niektoré sú zaradené aj do zoznamu UNESCO napr. Vlkolínec, Dobšinská ľadová jaskyňa, Bardejov. Nachádza sa tu 109 hradov a zámkov, technické pamiatky ako napr. vodné mlyny na Žitnom ostrove.
Naša krajina je aj turisticky zaujímavá, sú tu vyhľadávané lyžiarske centrá, turistické a cykloturistické chodníky, prírodné jazerá, kúpaliská – vhodné na vodné športy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk