Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Škandinávia prehľadne

Škandinávia prehľadne

Nórsko

Hl. mesto: Oslo (500 000 obyv.)
Rozloha: 324 000 km2
Počet obyv.: 4,6 mil.
Hustota zaľudnenia: 14 ob./km2
Štátne zriadenie: kráľovstvo
Úradný jazyk: nórčina
Mena: nórska koruna (NOK)
Mestá: Bergen (prístav), Trondheim, Stavanger

1. Poloha:
Tretina územia leží za Severnou polárnou kružnicou – biele noci. Severné, Nórske a Barentsovo more. Medzi Nórskom a Dánskom leží prieliv Skagerrak.

2. Povrch:
Škandinávske vrchy v smere poludníkov. Najvyšší vrch: Galdhøppigen - 2469 m.
Pobrežie: veľmi členité, tvorí ho cca. 50 000 ostrovov (Lofoty a Vesterály).
Fjordy – dlhé, úzke a hlboké zálivy prenikajúce do pevniny.

3. Podnebie:
Subarktické a mierne oceánske. Je tu Golfský prúd, vďaka ktorému oceán nezamŕza.

4. Bioklimatické pásma:
Lesy mierneho pásma a tundry. Pôdy: tundrové. 26% územia pokrývajú lesy. Živ.: losy, soby.

5. Vodstvo:
Najdlhšia rieka: Glåma (Glomma). Úmorie SĽO a Atlantického oceánu. Rieky sa využívajú v hydroenergetike. Veľa vodopádov. Najväčšie jazero: Mjøsa.

6. Obyvateľstvo:
Urbanizácia: 76%
Náboženstvo: evanjelické (95%)
Národ. štruktúra: Nóri (97%), Dáni, Švédi
Prirodzený prírastok: 4‰

7. Hospodárstvo:
Poľnohospodárstvo: 3% - orná pôda (Sú však sebestační v rastl. aj v živ. výrobe).
Rybolov a spracovanie rýb, aj na vývoz.
Priemysel: ropa a zemný plyn (Severné more).
El.energia: vodné elektrárne.
Ťažobný, hutníctvo farebných kovov, chemický, strojársky, petrochemický, drevospracujúci, baníctvo a výroba lodí.
Nerastné suroviny: Mg (1. miesto na svete), Fe-rudy, Cu, pyrit (3. miesto na svete).

8. Doprava:
Cestná, námorná, letecká, železničná. Zdroj príjmov – cestovný ruch.

9. Cestovný ruch:
Oslo, Nordkapp (Severný mys), Lofoty a Vesterály, Trondheim – najsevernejšia katedrála na svete - Nidaros, Kristiansand.

Fínsko

Hl. mesto: Helsinki (555 000 obyv.)
Rozloha: 338 000 km2
Počet obyv.: 5,2 mil.
Hustota zaľudnenia: 15 ob./km2
Štátne zriadenie: republika
Úradný jazyk: fínčina, švédčina
Mena: euro (Člen EÚ, od roku 1995)
Mestá: Espoo, Tampere, Vantaa

1. Poloha:
Baltské more, Fínsky a Botnický záliv.

2. Povrch:
Prevažne nížiny. Stred a juh: Fínska jazerná pahorkatina (cca. 60 000 jazier). Najvyšší vrch je vo výbežku Škandinávskych vrchov (Halti, 1324 m).

3. Podnebie:
Mierne prechodné s prevládajúcim vplyvom oceánu.

4. Bioklimatické pásma:
Tajgy. Pôdy: podzoly.
Je najviac zalesnenou krajinou Európy. Okolo 76% územia pokrývajú lesy.
Živ.: losy, soby.
5. Vodstvo:
Veľa jazier, rieky krátke a vodnaté. Najvýznamnejšia rieka: Kemijoki.

6. Obyvateľstvo:
Urbanizácia: 67%
Náboženstvo: evanjelické (85%), pravoslávne
Národnostná štruktúra: Fíni (93%), Švédi (6%), Rusi, Laponci.
Prirodzený prírastok: 1,8‰

7. Hospodárstvo:
Poľnohospodárstvo: 8% - orná pôda.
Krmivo, raž, zemiaky.
Živ. výroba: S - soby a kožušinové zvery, J – hovädzí dobytok, rybolov.
Priemysel: Vývoz dreva, papiera a celulózy – 2.miesto na svete.
Nerastné suroviny: Fe-ruda, Cu, Ni, azbest.
Hutníctvo farebných kovov, strojársky priem. - výroba lodí.
El. energia: vodné elektrárne. Jadrové a tepelné (spaľujú rašelinu).

8. Doprava:
Železničná a cestná doprava na vynikajúcej úrovni. Dôležitá je aj lodná.

9. Cestovný ruch:
Helsinki, Tampere (stredisko zimných športov) Turku (prístav).

Švédsko

Hl. mesto: Štokholm (750 000 ob.)
Rozloha: 450 000 km2
Počet obyv.: 9 mil.
Hustota zaľudnenia: 20 ob./km2
Štátne zriadenie: kráľovstvo
Úradný jazyk: švédčina
Mena: švédska koruna, Člen EÚ.
Mestá: Göteborg, Malmö, Uppsala

1. Poloha:
Medzi Švédskom a Dánskom leží prieliv Kattegat.

2. Povrch:
Ostrovy Gotland a Öland.
Na juhu – jazerami posiata nížina.
Najvyšší bod: Kebnekaise (2123 m).

3. Podnebie:
Mierne prechodné s prevládajúcim vplyvom oceánu.

4. Bioklimatické pásma:
Tajgy. Okolo 65% územia pokrývajú lesy.
Pôdy: podzoly.

5. Vodstvo:
Rieky sa vlievajú do Botnického zálivu.
Najvýznamnejšia rieka: Göta.
Najväčšie jazerá: Vänern a Vättern.

6. Obyvateľstvo:
Urbanizácia: 83%
Náboženstvo: evanjelické (86%), pravoslávne.
Národnostná štruktúra: Švédi (90%), Fíni, Laponci.
Prirodzený prírastok: 1,8‰

7. Hospodárstvo:
Poľnohospodárstvo: 7% - orná pôda.
Pšenica, cukrová repa, krmoviny, zemiaky – J.
Živ.výroba: hovädzí dobytok (mlieko), ošípané. Laponsko – chov sobov a kožušinových zvierat.
Priemysel: Drevo – drevársky, papierenský a nábytkársky priemysel.
Nerastné suroviny: Fe-ruda – Kiruna, Gällivare (3.miesto v Európe), kvalitná oceľ, urán, zlato, meď.
Strojársky – lode, turbíny, dopr. prostriedky (automobily: Volvo, Saab - Štokholm, Göteborg, Malmö).
Elektrická energia: vodné a jadrové elektrárne.

8. Doprava:
Dobrá infraštruktúra. Železničná sieť spája krajinu s Fínskom, Nórskom a Dánskom.
Most cez prieliv Øresund spája Malmö s Kodaňou. Má cca 16 km, vybudovaný v r. 2000, je to vlastne podmorský tunel, oficiálny názov je Oresundská pevná linka.
Námorná, cestná, železničná, letecká doprava.

9.Cestovný ruch:
Malmö – obchodné a priemyselné centrum.
- Kostol Sv. Petra (gotický)
- Park
- Renesančný zámok
Jazero Vättern
Štokholm – leží na 14 ostrovoch, pospájaných mostmi. Nazýva sa aj ako „Benátky severu.“
- Radnica
- Kráľovský palác Drottningholm

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk