Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ukrajinská republika

Ukrajinská republika

Hlavne mesto: Kyïv (Kijev)
Rozloha: 603 700 km2
Počet obyvateľov: 51 700 000
Hustota zaľudnenia: 85 obyv. / km2
Úradný jazyk: ukrajinčina
Štátne zriadenie: republika

Poloha:
Ukrajina susedí na severe s Bieloruskom (891 km), na severe a východe s Ruskom (1 576 km), na juhu je Čierne a Azovské more, na juhozápade s
Rumunskom (531 km) a Moldavskom (939 km) a na západe s Maďarskom (103 km), Slovenskom (90 km) a Poľskom (428 km).

Povrch:
Povrch Ukrajiny je v prevažne rovinatý, vrchy sa dvíhajú len na západe a juhu krajiny. Na západe je výbežok Karpatov s najvyšším vrchom Ukrajiny Hoverlou (2.061 m) a na juhu Krymské hory s najvyšším vrchom Roman-Koš (1.546m). Zvyšok krajiny vypĺňa rozľahlá Východoeurópska nížina s malými pahorkatinami.

Podnebie:
Kontinentálne. Subtropické len na juhu Krymského polostrova. Zimy sú mierne na pobreží Čierneho mora, chladné vo vnútrozemí. Letá sú na väčšine územia teplé, na juhu horúce.
Priemerná teplota v zime: od –8 do +2 °C. Priemerná teplota v lete: od +17 do +25 °C.

Vodstvo:
Naprieč krajinou preteká rieka Dneper. Preteká aj cez hlavné mesto Kyjev. Ostatné rieky Juž Bug, Prípiaľ, Dnester.

Poľnohospodárstvo:
Ukrajina je jednou z hlavných oblastí poľnohospodárskej výroby v SNŠ. Poľnohospodárska pôda tvorí 70% rozlohy celej Ukrajiny, z toho 80% sú černozemné pôdy. Hlavným odvetvím je rastlinná výroba, v ktorej prevláda pestovanie obilnín. Ďalej sa pestuje cukrová repa, kukurica, slnečnica, veľké množstvo ovocia a zeleniny, tabak a vinič. V živočíšnej výrobe prevláda chov hovädzieho dobytka a v južnom stepnom pásme chov ošípaných a hydiny. Morský rybolov z pobrežných vôd Čierneho mora má slabé zastúpenie.

Obyvateľstvo:
Obyvateľstvo tvoria Ukrajinci 73%, ďalej Rusi 21% a menšiny obyvateľov susedných štátov. Ukrajinský vidiek má miestami oblasti s vyššou hustotou zaľudnenia. Väčšina obyvateľov žije v mestách 55%. Medzi významné mestá patria, spolu s hlavným mestom, Charkov (1.4 mil. obyv.), Odessa (1.3 mil. obyv.), Doneck (1.1 mil obyv.), Dnepropetrovsk (1. mil obyv.). Prirodzený prírastok je 4%o. Životná úroveň obyvateľov je nižšia oproti nášmu štátu.

Hospodárstvo:
Hospodárstvo Ukrajiny má po páde totalitného režimu typické črty postkomunistickej ekonomiky. Najväčšie zastúpenie v hospodárskej štruktúre má ťažký priemysel a hutníctvo železa. V západnej časti Ukrajiny sú jadrové elektrárne. Po havárii Černobyľskej jadrovej elektrárne v Kijevskej oblasti sa jadrová energetika ocitla v kríze. Modernizáciu elektrární odďaľuje nedostatok financií. Ťažba čierneho uhlia neustále klesá. Zastaralá banská technika ešte z 50. rokov nedokáže ťažiť uhlie z čoraz väčších hĺbok. Hydroelektrárne na Dneperi sú špičkové. Významné odvetvia priemyslu sú ťažké strojárstvo, chemický a potravinársky priemysel. V strojárstve prevláda výroba zariadení pre metalurgické a ťažobné závody a pre energetiku. Ďalej sa vyrábajú dopravné prostriedky a zariadenia pre chemický priemysel. Tento priemysel má veľmi dobré surovinové podmienky, vyrába dusíkaté a draselné hnojivá. Potravinársky priemysel je roztrúsený po celom území, spracúva domácu poľnohospodársku produkciu.
Hospodárske oblasti:

Donecko-dneperská oblasť:
Leží v stepnom pásme vo východnej časti Ukrajiny. Je hlavnou hutníckou, tažobnou, energetickou, strojárskou a chemickou oblasťou štátu. Prvá priemyselná podoblasť tohto územia sa tiahne od Donecka cez Makagansk. Druhá priemyselná podoblasť je v Podneprí, patria sem Dnepropetrovsk, Záporožie, Nikopoľ a Krivoj Rog. Ďalšou podoblasťou je Charkov s okolím, kde okrem týchto priemyselných odvetví má silné zastúpenie ľahký a potravinársky priemysel. Všetky tieto hospodárske centrá sú obklopené poľnohospodárskymi zónami. Priazovská podoblasť má väčšinou poľnohospodársku výrobu, významným priemyselným centrom je prístav Mariupoľ.

Juhozápadná oblasť:
Leží v západnej a severnej časti Ukrajiny v lesnom a lesostepnom pásme. V tejto priemyselno-poľnohospodárskej oblasti má najväčšie zastúpenie potravinársky, strojársky a chemický priemysel. Hospodárskym centrom oblasti je Kijev so strojárskym a ľahkým priemyslom, ďalej Žitomir s drevárskym, textilným a potravinárskym priemyslom. Centrom západnej časti Ukrajiny je Ľvov s dopravným strojárstvom a farmaceutikou.

Južná oblasť:
Je v čiernomorskom pobrežnom pásme Ukrajiny so strojárskym a potravinárskym priemyslom a so silným zastúpením poľnohospodárstva v ekonomike oblasti. Územie má dobrú dopravnú polohu. Hlavným hospodárskym centrom je Odessa s chemickým a strojárskym priemyslom, jej prístavy slúžia nielen pre potreby Ukrajiny, ale aj Ruska. Cherson má významné prekladisko tovarov z riečnych lodí na námorné. Sevastopoľ na Kryme je významným vojenským prístavom, Izmail v delte Dunaja je riečno-morský prístav.

Zaujímavosti:
Katastrofe v Černobyle (tiež: Super-roztavenie reaktora v Černobyle) došlo 26. apríla 1986 v černobyľskej jadrovej elektrárni neďaleko Prypjat, na Ukrajine (vtedy ZSSR), a to v dôsledku roztavenia a výbuchu v jadrovom reaktore Tschornobyl Blokovať 4. je - po nehode na Mayak jadrovej elektrárne 1957 - keď sa jadrová havária zweitschwerste a ako jeden z najhorších ekologických katastrof všetkých čias.

Solotvina je ukrajinské mestečko leží neďaleko hranice s Rumunskom. Mestečko je známe vďaka tunajším podzemný soľným baniam. U okraja mestečka sa nachádzajú jazerá s vodou s vysokým obsahom soli, kde sa nedá potopiť. Jazerá sú nazývaná Ukrajinské Mŕtve more. U jazier bolo vybudované rekreačné centrum. Pod povrchom mestečka a jeho okolia sú 300 m hlbokej vrstvy soli. Podľa nájdených rímskych mincí sa tu soľ ťažila v 1. a 2.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk