Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slavoška

Počet obyvateľov:
- 120 (k roku 2004)

Rozloha:
- 435 hektárov

Priem. nadmorská výška:
- 500 – 700 m.n.m.

Podnebie:
- mierne teplá oblasť

Geomorfologický celok:
- obec leží v JV časti Slov.rudohoria na nive a terasovej plošine v doline Hankovského potoka. Chotár, ktorý má charakter hornatiny je odlesnený, malú časť tvoria pasienkové porasty.

Geologická stavba:
- podložie z druhohorných vápencov

Pôda:
- prevláda hlinito – pieščitá

Rastlinstvo:
- dub zimný, dub letný, buk lesný, breza previsnutá, jelša lepkavá, hrab obyčajný, javor mliečny, lieska, smrek obyčajný, smrek červený, borovica lesná, jedľa biela, kozák osikový, kuriatko jedlé, plávka zelenkastá, kozák brezový, hríb dubový, muchotrávka tigrovaná, papraď samčia, praslička lesná, púpava lekárska, bodliak tŕnitý, hluchavka bielá, ďatelina lúčna, dúška materina, margaréta obyčajná, snežienka jarná...

Živočišstvo:
- líška hrdzavá, veverica stromová, jazvec lesný, sviňa divá, jeleň lesný, srnec lesný, srna lesná, bažant poľovný, jarabica poľná, kukučka jarabá, kobilka zelená, pásavka zemiaková, svrček poľný, lienka sedembodková, osa útočná, svietivka svetojánska, mravec hôrny, vážka ploská, komár útočný, mucha domová, čmeľ zemný, ropucha bradavičnatá, vretenica severská, úžovka obojková, sýkorka bielolíca, sýkorka belasá, hraboš poľný, zajac poľný, krt podzemný, myš domová, straka čiernozobá, sova lesná, vrana túlavá, jastrab obyčajný, mlynárik kapustný, potkan hnedastý, dážďovka zemná, slimák záhradný, kútnik domový, kosec obyčajný, kliešť obyčajný, lykožrút smrekový...

Obyvateľstvo:
- národnostné zloženie: Slováci a Rómovia

Vekové zloženie:
- od 0 do 25 rokov – 31%, od 25 do 70 rokov – 60%, od 70 do 100 rokov – 9%

Zamestnanosť:
- približne 34,5%

Hospodárstvo:
- Priemysel: nie je.
- Poľnohospodárstvo: pestovanie – ľulok zemiakový, ovos siaty, jačmeň siaty, pšenica siata, chov – hovädzí dobytok, ošipané.
- Lesné hospodárstvo: ťažba a predaj dreva.

Doprava:
- Obcou prechádza cesta II. triedy. Obcou prechádzajú autobusové spoje. Na Slavoške sa nenachádza železnica.

Živ. prostredie:
- vyhovujúce. Trochu znečistený je potok.

Vodstvo:
- cez obec preteká malý potôčik (bez názvu), ktorý sa pod obcou vlieva do Hankovského potoka: rastlinstvo – záružlie močiarne, vŕba previsnutá, živočišstvo: pstruh potočný, rak riečný.

Služby:
- dva obchody
- obecná knižnica
- obecný úrad

Známe osobnosti:
- nie sú

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk