Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetadiely

1. Ázia– žije tu viac ako 3,8 mil. obyvateľov. Rozmiestenie obyvateľstva je veľmi nerovnomerné a polovica ľudí žije na siedmych percentách súše. Dôvody sú rozsiahle územia nevhodné pre osídlenie (polárne oblasti, púšte, horské oblasti). Veľmi osídlené je vnútrozemie Ázie. Najväčšia hustota osídlenia je pri pobreží a riečnej oblasti južnej, juhovýchodnej a východnej Ázie. Žije tam okolo 1000 obyvateľov na km štvorcový. Bangladéš je štát s najväčšou hustotou osídlenia na svete. Najpočetnejšie národy : Čína, Hindustánci, Bengálci.


2. Amerika

Severná Amerika – 426mil. obyvateľov. Pôvodné národy : Indiáni, Eskimáci - žltá rasa. Násilne privlečených 10 až 12 miliónov černochov z Afriky. Žijú tam mulati, mestici, zambovia. 80% obyvateľstva žije v mestách.

Južná Amerika – Počet obyvateľov je 327mil. obyvateľov. Hustota zaľudnenia je 18 obyvateľov na km štvorcový.


3. Afrika– počet obyvateľov 740mil. Rozmiestenie je nerovnomerné (príčinou je Sahara). Najviac osídlené je pobrežie náhornej plošiny. Najväčšia hustota je pri pobreží Guinejského zálivu, hlavne delta rieky Niger, asi 500 obyvateľov na km štvorcový. Najväčšia hustota je pozdĺž rieky Níl kde žije 800 obyvateľov na km štvorcový.


4. Antarktída – je to jediný kontinent, ktorý nemá stále obyvateľstvo. Zdržiavajú sa tam iba vedci, ktorý študujú prostredie v Antarktíde. Toto územie prechodne obýva cca. 46 vedeckých staníc, roztrúsených po celom území.


5. Európa
– 800mil. obyvateľov. Hustota osídlenia : hlavne západné a južné pobrežie (napr. Holandsko). Podmienky pre život sú tu najvhodnejšie a je tu najvyššia životná úroveň. Rasová štruktúra - hlavne biela rasa.


6. Austrália
– 18mil. obyvateľov. Hustota osídlenia je nízka : 2 ľudia na km štvorcový. Väčšina Austrálčanov je Britského pôvodu. Pôvodný obyvatelia predstavujú len 1,5% všetkej populácie.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk