Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hospodárstvo USA


USA je hospodársky najsilnejší štát sveta s veľmi vyspelým priemyslom, poľnohospodárstvom a veľkým podielom vedy a výskumu.

Stručné dejiny

Za menej ako 400 rokov sa Spojené štáty americké zmenili z divočiny obývanej Indiánmi na najmocnejšiu priemyselnú krajinu sveta. Dnes sú hospodársky najrozvinutejším štátom na Zemi. Vyrábajú štvrtinu hospodárskej produkcie sveta. Spojené štáty vynakladajú veľa peňazí na výskum nových spôsobov výroby a nových výrobkov. Po osamostatnení sa najrýchlejšie rozvíjal textilný a potravinársky priemysel. Postavenie transkontinentálnej železnice a dostatok nerastných surovín podnietili rozmach strojárskeho, oceliarskeho priemyslu a výroby elektrickej energie. V 20. storočí svetové vojny neoslabili hospodárstvo USA, ale boli zdrojom rozmachu (výroba zbraní, potravín). USA posilnili svoj hospodársky a politický rast.

Priemysel

Priemysel USA má dostatok nerastných surovín a elektrickej energie. Produkuje takmer tretinu priemyselnej výroby sveta. Hlavnými prednosťami priemyslu sú schopnosť rýchlo sa prispôsobiť požiadavkám trhu. Najdôležitejšia je tradičná priemyselná oblasť v tvare trojuholníka ohraničená mestami Boston, Washington, Chicago. Táto oblasť sa stala prvou priemyselnou oblasťou USA. Druhou oblasťou, ktorej vplyv stále narastá je južná a západná oblasť (Sun Belt).
Priemysel USA sa opiera o vyspelé hutníctvo železa a farebných kovov. Hlavné strediská sú v okolí Veľkých kanadských jazier (Detroit, Cleveland), miest na severe Atlantického oceánu (Baltimore), miest na brehoch Mississippi a Ohio. Chemická výroba sa sústreďuje do miest ťažby a dovozu ropy (Mexický záliv) a do oblastí s dlhou tradíciou (New York, Baltimore). Strojárstvo tvorí až 40 % z celkovej priemyselnej výroby USA. Z množstva odvetví vyniká najmä výroba automobilov, lietadiel a kozmických dopravných prostriedkov (Chicago, Buffalo, Kansas City, Atlanta, Houston, Los Angeles). Elektrotechnický a elektronický priemysel sa sústreďuje do výskumných a vývojových centier.

Poľnohospodárstvo

USA sú prvé na svete vo výrobe a vývoze poľnohospodárskych výrobkov, dovážajú iba niektoré plodiny (banány, kokosové orechy a iné.) V USA vznikli územia zamerané na dopestovanie určitej plodiny. Najvýznamnejšie je kukuričné pásmo (kukurica, sójové bôby, ozimná pšenica), ktoré sa tiahne na juh a západ od Veľkých kanadských jazier a zaberá hlavne Centrálne roviny. Na západ od kukuričného pásma na Veľkých prériách sa rozprestiera pšeničné pásmo (pšenica, ovos, cukrová repa). V južných oblastiach s dostatkom vlahy je bavlníkové pásmo (bavlník, tabak, citrusové ovocie, podzemnica olejná). Na západnom pobreží sa pestujú citrusové plodiny, hrozno a iné ovocie. Hlavné oblasti chovu zvierat sú kukuričné pásmo a pšeničné pásmo, kde sa chová hovädzí dobytok a ošípané. Horské štáty zaberajú takmer polovicu povrchu štátu. Ich význam je najmä v ťažbe dreva.

Služby

V súčasnosti tvorí základ hospodárstva USA sektor služieb. Pracuje v ňom najviac ľudí a vytvorí sa väčšina hospodárskej produkcie. Mimoriadne dôležité sú bankovníctvo, obchod. Celosvetový dosah má tvorba filmov, reklám, hudobná produkcia a telekomunikácie. Mnoho špičkových odborníkov pracuje vo sfére výroby softwaru, počítačových programov. Prím z celosvetového hľadiska dosahuje región vo využívaní internetu, rýchlom šírení a získavaní informácií. Globálny vplyv USA na svet možno badať pri presadzovaní sa firiem, ako Microsoft, IBM, Coca-cola, Pepsi, McDonalds, General Motors, Ford a iné...

Cestovný ruch

Medzi najvýznamnejšie centrá cestovného ruchu patria veľkomestá (New York, Los Angeles, Las Vegas atď.), na juhu krajiny Florida, na strednom západe Skalnaté vrchy a na západe Kalifornia. Množstvo turistov navštevuje národné parky, ale aj mnohé atrakcie ako napr. Disneyland, Hollywood atď.
Železničná doprava zabezpečuje 40% dopravy tovaru, surovín, potravín. Pri preprave osôb sa presadzuje najmä v prímestských oblastiach.
Cestná doprava má najrozsiahlejšiu cestnú sieť na svete. V USA je približne 140 miliónov automobilov a cestná doprava zabezpečuje ¼ prepravy tovaru.
Letecká doprava má prvoradý význam v preprave osôb. Najväčšie letiská USA aj sveta podľa počtu prepravovaných osôb sú v Chicagu, Atlante, Dallase a Los Angeles.

Zahraničný obchod

- vývoz: stroje a dopravné zariadenie (46 %), priemyselné suroviny, spotrebný tovar - Kanada, Mexiko, Japonsko
- dovoz: automobily a súčiastky, počítače - Kanada, Japonsko, MexikoKoniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk