Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rastlinstvo a živočíštvo Ázie

Vzhľadom na to, že v Ázii sa nachádzajú všetky podnebné pásma, tak sa tam budú nachádzať aj všetky rastlinné pásma. To znamená, že rastlinstvo a živočíšstvo Ázie bude veľmi rozmanité.

POLÁRNE PÚŠTE

Polárne púšte sa nachádzajú sa na ostrovoch v Severnom ľadovom oceáne. Počas celého roka je tam pôda pokrytá snehom a to takmer znemožnuje rast rastlín, pretože sa nedokážu dobre zakoreniť. Okrem silného mrazu je tam veľmi málo vody v kvapalnom stave. Všetky zvieratá sú teplokrvné. Väčšinu potravy im poskytuje more. Polárne živočíchy sa teda sústreďujú v úzkom páse pobrežia pri nezamrznutej hladine oceánu. Za potravou tam prichádza aj ľadový medveď.

TUNDRY

Tundry sa rozprestierajú od pohoria Ural až po Čukotský polostrov.
Už asi 50 cm pod povrchom je tu trvalo zamrznutá pôda permafrost. V lete sa síce vrchná časť roztopí, ale voda nemá kam vsiaknuť. Hromadí sa na povrchu a vytvára močariny s množstvom komárov. Permafrost tvorí asi 26 % celkovej súše Zeme. Jeho najväčším nepriateľom je globálne otepľovanie. Len mierny nárast teploty by znamenal, že permafrost sa roztopí a voda z neho zaplaví rozsiahle územia. Permafrost je zmrznutá, kyslá, podmáčaná pôda s nedostatkom živín. Preto v tundre nerastú nijaké stromy. Rastú tu len veľmi nízke rastliny - machy, lišajníky, zakrpatené vŕby, alebo sa vyskytujú v malých ostrovčekoch - trávy, ostrice, vres. V zime prežívajú vďaka ochrannej vrstve snehu. Niektorá majú silne ochlpené stonky (arktický mak), niektoré sa preorientovali na príjem mäsa (tučnica). Z živočíchov tam žije iba sob arktický, polárna líška, zajac a sova snežná. Väčšina zvierat sa s príchodom zimy vydáva na juh.

TAJGY

Tajga je pásmo ihličnatého lesa, ktoré sa rozprestiera na celom eurázijskom kontinente od Škandinávie po Ochotské more. Osobitne široká je tajga na východ od rieky Jenisej, kde zasahuje až do Mongolska. Dominantným stromom v tajge je smrekovec, charakteristickými druhmi sú jedľa, smrek a iné ihličnany, predovšetkým vo vyšších polohách na juhu a východe. V celej severnej Ázii sú časté veľké požiare. Tajga je vlastne produktom takýchto prudkých nečakaných požiarov, preto sú pre ňu charakteristické rozličné vegetačné stupne. Na spáleniskách zvyčajne najskôr vyrastú svetlomilné listnaté stromy, ako sú brezy a osiky.
Hoci je tajga v zime niekoľko mesiacov pokrytá snehom, len málo živočíchov sa z nej sťahuje. Väčšina malých cicavcov a mnohé vtáky sa prispôsobili životu pod snehom. Práve v tomto období roka majú nesmierny význam semená ihličnatých stromov, ako základná potrava pre veľké množstvo zvierat. Početnosť voľne žijúcich živočíchov v tajge teda priamo i nepriamo závisí od úrody semien ihličnanov. V tajge žijú napr. medveď hnedý, vlk, bobor a iné.

ZMIEŠANÉ LESY

Južná časť ihličnatého lesa prechádza do zmiešaných lesov až listnatých lesov mierneho pásma. Rozšírené sú najmä vo východnej Ázii, kde je dostatok zrážok. Nachádzajú sa tu podobné rastliny (buk, javor, dub) a živočíchy ako na Slovensku. V suchších oblastiach mierneho pásma sa nachádzajú stepi.

STEPI

Sú to rozsiahle trávnaté plochy mierneho pásma. Podnebie sa vyznačuje horúcimi letami a chladnými zimami. V priebehu roka je tu nedostatok zrážok na rast stromov. Vegetačné obdobie je kratšie ako štyri mesiace. Stepné pôdy bývajú veľmi úrodné a v súčasnosti sú stepi skultivované na poľnohospodársku pôdu. Stepi zaberajú najväčšiu plochu v Mongolsku a v Kazachstane. Žijú tam hlodavce, zajace, mačkovité šelmy.

PÚŠTE A POLOPÚŠTE MIERNEHO PÁSMA


Púšte a polopúšte mierneho pásma sa nachádzajú na východ od Kaspického mora a v zrážkovom tieni Himalájí. V púšťach Strednej Ázie teploty klesajú aj na -30 stupňov celzia. Sú tam najvýraznejšie rozdiely medzi letnými a zimnými teplotami. Spôsobuje to vnútro kontinentálna poloha. V týchto oblastiach potrebujú živočíchy ochranu proti zimnému chladu rovnako ako proti letným horúčavám. Malé živočíchy, ako hmyz, obyčajne v zime ustrnú a veľa hrabavých cicavcov hibernuje až do jari.

SUBTROPICKÉ LESY

Nachádzajú sa v malej Ázii, vo väčšej časti Zakaukazska a vo východnej Ázii. Rastliny v subtropickom pásme sa prispôsobili vysokým teplotám. Ich listy sú tvrdé a kožovité, to znamená, že sa z nich menej odparuje voda. Rastlinám počas roka listy neopadávajú, sú vždy zelené.

PÚŠTE


Vzhľadom na nehostinné podmienky je rastlinstvo a živočíšstvo sústredené v miestach s dostatkom vlahy (oázy). Pre púšte sú typické teplomilné a suchomilné rastliny. Živočíchy sú cez deň zväčša ukryté, ožívajú v noci, keď je teplota nižšia. Na Arabskom polostrove sa nachádza najväčšia piesočná púšť Ázie Rub al Khali.

SAVANY

Savany sa rozprestierajú sa najmä na polostrove Predná India. V období sucha je savana vyschnutá a živočíchy putujú za zdrojom vody. Savany sú menej bohaté na druhy živočíchov ako savany v Afrike. V období dažďov je vlahy dostatok a savana rozkvitne. Okrem tráv tam rastú aj stromy ale netvoria súvislý les. Zo živočíchov tu žijú bylinožravce, slon a tiger.

TROPICKÉ LESY

V juhovýchodnej a južnej Ázii sa vplyvom monzúnov vytvorilo pásmo tropických lesov. Príroda je v tej oblasti rozmanitejšia. Rastú tu aj mangrovy. Zo živočíchov tu žije jeden z najohrozenejších živočíchov Ázie, Tiger bengálsky.

DAŽĎOVÉ LESY

Príroda v dažďových lesoch je najrozmanitejšia zo všetkých typov krajín. V dažďovom lese tvoria rastliny poschodia. Nachádza sa tam veľa ešte neobjavených druhov (najmä hmyz). Okrem hmyzu vtákov a plazov sa tu nachádzajú rôzne cicavce aj primáty. S rastúcou nadmorskou výškou v pohoriach sa prejavuje zmena rastlinstva a živočíšstva. Medzi najohrozenejšie živočíchy Ázie patria Pandy a Tigre Usurijské. V Ázii je chránených iba 6 % dažďových lesov (je to najviac zo všetkých svetadielov).


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk