Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nigéria a Niger

Nigéria


Všeobecné údaje:
Oficiálny názov: Federatívna Nigerská republika
Rozloha: 923 770 km2
Hl.mesto: Abuja (376 000obyv.)
Ďalšie väčšie strediská: Lagos(1 500 000obyv), Ibadan, Kano, Abuja.
Členstvo: AfDB (Africká rozvojová banka)
ECOWAS (Hosp. spoločenstvo západoafrických štátov)
OAJ (Organizácia africkej jednoty)

Počet obyv.: 111,721,000 (údaj z roku 1995)
Stredná dĺžka života: 51 (m) 55 (ž)
Jazyky: angličtina, hauština, jorubčina, iboština
Gramotnosť:57%
Mena: naira
(1 USD = 85 nair)

Nigéria, štát západnej Afriky, leži na pobreží otrokov v Guinejskom zálive s hlavným štátom Abuja. Susednými krajinami sú: KAMERUN, ČAD, NIGER a BENIN. V tejto najľudnatejšej krajine žije viac ako 100 mil. obyv. Hlavné štyri etnika sú: HAUSOVIA a FULBOVIA na severe krajiny, JORUBOVIA na juhozápade a IBOVIA na juhovýchode. Nigéria vzikla spojením ich území pod Britskou správou roku 1914 a nezávislosť získala v roku 1960.
Národ Ibov vyhlásil nezávislosť svojho územia, čo viedlo ku krvavej občianskej vojne (1967-70), v ktorej boli Ibovia a ich Biafranská republika porazení, Od tých čias brzdia hospodársky rast krajiny politické problémy.

Podnebie
Charakter krajiny určujú podnebné pásma. Juh pokrývajú dažďové lesy a sú vhodné na pestovanie kokosových orechov a na produkciu kakaa a palmového oleja. Juh je aj najhustejšie obývanou časťou Nigérie. Pestuje sa tu veľa plodín na samozásobovanie. Smerom na sever ubúda zrážok. Centrálny pás savany porastenej stromami je pomerne málo úrodný a riedko zaľudnený. Zriedkavé a nepravidelné zrážky na severe vyvažuje úrodná pôda, ktorá umožňuje husté osídlenie v okolí Kana a ďalších severných miest. Tieto mestá sa kedysi podielali na obchode naprieč saharou, ktorý zabezpečovali karavány. Základnou trhovou plodinou 20.storočia bola podzemnica olejná a na pobrežie ju dopravovali železnicou.

Hospodárstvo
Poľnohospodárske výrobky prevažovali v Nigérií export až do 70.rokov. Potom v delte Nigeru objavili obrovské ropné ložiská, takže ropa v súčasnosti tvorí viac ako 90% vývozu. Rozvoj ropného priemyslu sprevadzal pokles exportu poľnohospodárskych plodín a aj domacej výroby potravín. Nigéria má dnes veľké medzinárodné dlhy a životná úroveň väčšiny obyvateľstva klesá.

Aj priemysel sa rozvynul iba v obmedzenej miere.
Vývoz: olej, kokosové orechy, kaučuk.
Dovoz: jedlo, zvieratá, zbrane.
Štáty exportu: USA, štáty Európskej únie .
Štáty importu: Japonsko, USA, Európska únia.


Niger

OFICIÁLNY NÁZOV: Nigerská republika
ŠTÁTNE ZRIADENIE: repupblika
ADMINISTRATÍVNE USPORIADANIE: 7 žúp (département)
ROZLOHA: 1 267 000 km2
POČET OBYVATEĽOV: 10 400 000 (1999)
HUSTOTA ZAĽUDNENIA: 8,2 obyv/km2
HLAVNÉ MESTO: Niamey 398 000 obyv. INÉ VÝZNAMNEJŠIE SÍDLA: Zinder 120 900 obyv., Maradi 113 000 obyv., Tahoua 51 600 obyv. NAJVYŠŠÍ BOD: Gréboun, 1 944 m ???
NAJVÝZNAMNEJŠIA RIEKA: Niger
ÚRADNÝ JAZYK: francúzština
MENA: CFA frank (1 fran = 100 centimov)
ŠTÁTNY SVIATOK: 18. december (Deň republiky)
RASOVÉ A NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE: Hausovia 53 %, Songhajci – Diermovia 21 %, Tuarégovia 10 %, Fulbovia 10 %, kanurskí Nangovia 5 %, iní 1 %
NÁBOŽENSTVO: islam – suniti 90 %, kmeňové náboženstvá 10 %
URBANIZÁCIA: 19 %
PRIEMERNÁ DĹŽKA ŽIVOTA: muži 44 rokov, ženy 48 rokov
DOJČENSKÁ ÚMRTNOSŤ: 320 ‰
ANALFABETI: 86 %
NEZAMESTNANOSŤ: nie sú údaje
PODIEL NA TVORBE HNP: poľnohospodárstvo 40 %, priemysel 18 %, služby 42 %
HDP NA 1 OBYVATEĽA: 200 USD

Vnútrozemský štát v západnej Afrike. Dve tretiny územia ležia na Sahare. Z povrchu piesočnatých a kamenitých púští sa strmo dvíha pohorie Air, v ktorom sa nachádza najvyšší bod štátu. Na juhozápade krajiny sa rozkladajú panvy, ktoré spája úrodné údolie rieky Niger, podľa ktorej dostal štát svoj názov. Juhovýchodná časť územia postupne klesá smerom k zníženine Čadského jazera. Niekdajšia francúzska kolónia získala nezávislosť v roku 1960. Celosvetový význam dosahuje ťažba uránu. Uránové rudy na mieste obohacujú a potom vyvážajú do Francúzska. Poľnohospodárstvo (proso, cirok, ryža, podzemnica olejná) sa sústreďuje do údolia rieky Niger. Nomádske pastierstvo zabezpečuje živé zvieratá na export, najmä do Nigérie (kozy, ovce, hovädzí dobytok). Veľké problémy spôsobujú pôdna erózia a škody, ktoré spôsobujú prírodné katastrofy.

Zdroje:
CD: Encarta World Atlas98 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk