referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Piatok, 2. decembra 2022
Rieka Turiec
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jjakus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 925
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Rieka Turiec je významným ľavostranným prítokom Váhu. Predstavuje hydrologickú os Turčianskej kotliny a priľahlých pohorí. Pramení vo výške 1090 m n. m. pod Svrčinníkom v Kremnických vrchoch. Turiec, tečúci severným smerom, dosahuje dĺžku vyše 66 km s plochou povodia 934 km2. Vo Vrútkach ústi do Váhu v nadmorskej výške 377 m. Patrí k tokom stredohorskej oblasti s najväčšími prietokmi v marci a apríli a s najmenšími vo februári.

Vodné organizmy a ich spoločenstvá
Rastliny i živočíchy tečúcich vôd žijú predovšetkým na ich dne. Táto skupina organizmov sa nazýva bentos. Z malých príslušníkov tejto skupiny okrem baktérií majú dôležitú úlohu aj mikroskopické sinice, riasy a prvoky, ktoré v tenkej vrstve pokrývajú kamene a balvany. Bentos Turca tvoria najmä nálevníky, ale aj bičíkovce, panôžkovce, brušnobrvce, hlístovce. Tieto drobné živočíchy, ktorých veľkosť vačšinou nepresahuje 1 mm, sú vďaka svojej vysokej početnosti významnou zložkou potravinových reťazcov. Veľký význam majú aj v procesoch samočistenia vôd. V povodí Turca sa dosiaľ zistilo viac ako 800 druhov bentosu. Z tohoto počtu je až 56 druhov (7 %) nových pre flóru a faunu Slovenska. Mnoho druhov je viazaných najmä na stredný a dolný tok Turca a na Slovensku sú vzácne. Turiec je známy i druhovým bohatstvom rýb. Žije tu 1 druh kruhoústnic, kriticky ohrozená mihuľa ukrajinská a 26 druhov rýb, ako napríklad : pĺž obyčajný, hlavátka podunajská, čerebľa obyčajná, ploska pásavá, mieň obyčajný a iné.

V riečnom ekosystéme Turca bolo dosiaľ zistených vyše 170 druhov vtákov. Nezanedbateľný je význam rieky aj pre cicavce, medzi nimi aj pre vzácnu a ohrozenú vydru riečnu.

Podoby rieky
Až do prvého ľudského osídlenia Turca (asi 2000 rokov pred n.l.) mali na zmeny v povodí hlavný vplyv prirodzené procesy: riečna erózia, záplavy, suchá, silné vetry, požiare, masové premnoženia hmyzu atď. Vplyv ľudí prostredníctvom vypaľovania, odstraňovania stromov, budovaniu sídel a loveniu vodných cicavcov bol spočiatku malý.
Veľmi významným zásahom do povadia Turca bolo vybudovanie Turčeckého vodovodu v 15. Storočí, ktorý dodnes odvádza značnú časť prietoku z pramennej oblasti Turca do iného povodia (Hron). Skutočne dramatické zmeny v povodí Turca však nastali až v tomto storočí, kedy negatívne vplyvy spriemyselňovania, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva narastali čoraz viac a viac.


Množstvo a kvalita vody
Priemerný ročný prietok v Turci nad Martinom je 10,28 m3.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.