referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Piatok, 6. decembra 2019
Turiec (projekt)
Dátum pridania: 19.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: -root-
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 839
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 24m 30s
Pomalé čítanie: 36m 45s
 

A tento kolobeh sa stále opakuje dookola.
DážďPokus č. 2
Rýchlosť toku rieky

Na zmeranie rýchlosti toku rieky sme potrebovali: meter drevo stopky

Na brehu rieky Turiec sme namerali 10 metrov. Stopkami sme odmerali čas, za ktorý preplávalo drievko úsek desiatich metrov.

Namerané hodnoty: s= 10 metrov
t= 10 sekúnd
v=?

v= s/t
v= 10/10
v= 1 m/s


Rýchlosť toku rieky Turiec je 1 m/s. Meranie som uskutočnil 15.4. 2002 za obchodným domom Big Billa pri rieke Turiec.
Pozorovanie č.4 :
Prečo voda tečie v riekach aj keď neprší?
Výška hladiny vody nezávisí len od dažďa. Závisí predovšetkým od výšky hladiny podzemnej vody. No závisí aj od typu pôdy. Či je pôda priepustná málo alebo veľmi. Keď sú silné dažde, voda vsakuje do zeme kým nenarazí na nepriepustnú vrstvu. Tam sa voda začne nahromaďovať. Z podzemnej vody (jej vyvieraním ) vznikajú pramene. Keď sa viac prameňov zleje do jedného , vytvoria potok a z potokov rieku. Takže aj keď neprší, podzemná voda zásobuje potoky a tie zase rieky. b/pôdy:
Typy pôd: hnedozem
hnedá lesná pôda
nivná
vápenatka ( rendzina)
lužné
podzolová
Druhy pôd: hlinito- piesočnaté
Ílovito- hlinitá

c/Rastlinstvo
Prírodu chápeme ako systém živých organizmov s ich prostredím.
Jej prostredím je podmienený vonkajším i vnútornými činiteľmi, medzi ktorými existujú zložité vzťahy a procesy prúdenia energie, biochemických cyklov a vnútornej regulácie. Rastlinstvo geologické, geomorfologické, pedologické a klimatické pomery, poskytuje potravu i úkryt živočíchom a dáva krajine jej fyziognómiu. Tvorí významnú zložku prírodných ekosystémov a v ochranárskej praxi malo vždy hlavnú úlohu. Poznatky náuky nemajú dodnes rovnocenné výsledky ako v iných prírodovedných odborov. Zo zložiek ekosystémov sú rastliny pre človeka najprístupnejšie, a preto i najviac ohrozené, ničené a poškodzované. Rastliny prevažne žijú v spoločenstvách. Narušením a ohrozením prírodných podmienok sú ohrozené i podmienky existencie rastlín a ich spoločenstiev. Ochrana rastlinstva a ich spoločenstiev je zložkou komplexnej ochrany prírody a krajiny. Opiera sa o zákon SNR č. 1/1955 Zb. o štátnej ochrane prírody a vyhlášku Povereníctva školstva a kultúry č. 211 z 23. Decembra 1958, ktorá priamo nadväzuje na zákon. Vyhláška určuje ochranu najviac ohrozených druhov rastlín(asi130druhov) a zriedkavých, a ojedinelých druhov.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.