referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Armáda SR
Dátum pridania: 20.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: macura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 575
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Vojsko, armáda
= súhrn ozbrojených síl štátu okrem vojenského námorníctva,-vojenský operačný zväz je zložený z niekoľkých zborov alebo divízií a z rôznych druhov vojsk (vševojsková armáda) alebo z rovnakého druhu vojska (napr. letecká armáda)

Ozbrojené sily
- súhrn všetkých ozbrojených zložiek štátu, prípadne aj iných štátnych ozbrojených organizácií, do ktorých občania vstupujú dobrovoľne, alebo sú povolávaní podľa zákona. Ich výstavba a príprava na vedenie ozbrojeného zápasu je predmetom teórie výstavby ozbrojených síl a ich prípravy na vedenie ozbrojeného zápasu, ktorá tvorí jednu zo zložiek súčasnej vojenskej vedy

ARMÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zákonom Národnej rady SR bola zriadená Armáda Slovenskej republiky, ktorá je rozhodujúcou súčasťou ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jej úlohou je brániť slobodu, nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť SR, pomáhať pri predchádzaní živelným pohromám, katastrofám a haváriám ohrozujúcim ľudské životy alebo majetok vo veľkom rozsahu a pomáhať pri odstraňovaní ich následkov. Okrem toho armáda plní aj úlohy v rámci mierových síl OSN, vojenských misií a iných medzinárodných organizácií. MINISTERSTVO OBRANY

Ministerstvo obrany SR je ústredným orgánom štátnej správy pre zabezpečenie obrany a nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR, výstavbu a riadenie Armády SR. Koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy a právnických osôb pri príprave na obranu SR, koordinuje vojenskú letovú premávku s civilnou letovou premávkou, riadi vojenské spravodajstvo, vojenské obvody a vojenské lesy. Vypracováva koncepcie, ktoré riešia problematiku obrany, riadenie a kontrolu rezortu.

Vo vzťahu k Armáde SR Ministerstvo obrany SR zabezpečuje jej politicko-vojenské riadenie, strategické plánovanie, utvára podmienky na zaručenie jej najnutnejších potrieb v oblasti ekonomickej, materiálno-technickej, personálnej a sociálnej, v súlade s ekonomickými možnosťami štátu. Zabezpečuje základné väzby rezortu obrany na ústavných činiteľov, Národnú radu SR, ostatné rezorty a ústavné orgány štátnej správy, aj na zahraničné subjekty. Okrem toho informuje verejnosť o činnosti rezortu ministerstva obrany.
Najvyšším orgánom velenia Armády SR je Generálny štáb Armády SR, ktorý má sídlo v Trenčíne. Zabezpečuje realizáciu výstavby Armády SR, bojovú a mobilizačnú pohotovosť, realizáciu personálnej práce, systému vzdelávania a prípravy špeciálnych druhov vojsk.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.