referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
Čadca - fyzickogeografická a humánnogeografická charakteristika
Dátum pridania: 07.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mkubiatko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 837
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 32m 0s
Pomalé čítanie: 48m 0s
 

Prevažujú podzemné vody kalcium – bikarbonátové a dosť častý je výskyt sírovodíka, lepšie podmienky na výskyt podzemných vôd sú v riečnych uloženinách nív riek Kysuce a Čierňanky. Najvýznamnejšia riečna niva ja na západ od Čadce, výdatnosť týchto prameňov je niekoľko desiatok litrov za sekundu. Ďalšie významné pramene sú na dolnom toku rieky Čierňanky s výdatnosťou približne 5 l/s. Ostatné pramene majú len lokálny význam. Najvyššie stavy hladiny podzemnej vody bývajú v apríli a najnižšie v októbri. Na flyši sú takisto nevhodné podmienky pre vytváranie minerálnych prameňov. Nachádzajú sa tu 2 minerálne pramene. Oba an rieke Rieka. Jeden z nich je označený ako chránený prírodný výtvor, zaujímavý je najmä výronom metánových plynov. Druhý obsahuje značné množstvo sírovodíka.

Pôdy: Najčastejším pôdnym typom vyskytujúcim sa v Čadci sú kambizeme a to kambizeme nasýtené a nenasýtené. Kambizeme nasýtené sa vyskytujú do nadmorskej výšky 700 a nenasýtené do 900 metrov nad morom. Do 700 metrov nad morom sa vyskytujú kambizeme oglejené, ktoré sú poľnohospodársky najintenzívnejšie využívané. Pri tokoch riek Kysuce a Čierňanky sa vyskytujú pseudogleje, glejové pôdy a fluvizeme.
Z pôdnych druhov sa tu vyskytujú ílovité až ílovitohlinité pôdy, ktoré sa vyskytujú v pahorkatinnej a vrchovinnej časti Hornokysuckého podolia. Tieto pôdne druhy sú často zamokrené a oglejené a priraďujú sa k nim kambizeme oglejené a pseudogleje. Ďalšie sú hlinité pôdy, viažu sa na polohy, kde sa striedajú ílovce a pieskovce. K tomuto pôdnemu druhu sa zaraďuje väčšia časť fluvizemí a glejových pôd na území nivy Kysuce a Čierňanky. Ďalej sú tu piesočnatohlinité až hlinitopiesočnaté pôdy, ktoré sa vyskytujú tam, kde prevažujú pieskovce a vyskytujú sa na silikátových riečnych uloženinách.

Ochrana prírody: Z chránených prírodných výtvorov sa v katastri mesta čadce nachádzajú dva minerálne pramene, ktoré boli vyhlásené za chránené prírodné výtvory roku 1973.
Chránený prírodný výtvor prameň u Vojty sa nachády na severnom okraji Javorníkov v doline Rieky neďaleko osady u Vojty. Zvláštnosťou prameňa sú výrony metánu v nepravidelných intervaloch, čo môže poukazovať na vzťah prameňa s hlbšími geologickými štruktúrami. Prameň je málo výdatný, voda je slabo mineralizovaná. Chránený prírodný výtvor prameň Bukov sa nachádza na severovýchodnom okraji Čadce. V prameni vyviera sírovodíkova voda. Obsah H2S bol stanovený na 0,56mg/l.
Z chránených rastlín sa tu vyskytujú o.i. horec jarný (Gentiana verna), orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris), rebrovka rôznolistá (Blechnum spicant)....
Z chránených bezchordátov tu žije o.i.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Maráky P., Šeliga L. a spol. : Čadca a okolie, Osveta 1981, Gerát R., Velička J., Ščuryová M. : Čadca a okolie, Magma 1998, Korec P., Lauko V., Tolmáči L., Zubriczký G., Kraje a okresy Slovenska, Q 111, 1997, Atlas SSR
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.