Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Veľká Británia (Anglicko)

Štátne zriadenie– parlamentna monarchia
Členstvo – EU, OSN, NATO
Hl.m. – Londýn – 6,8 mil. obyvateľov
Počet obyvatelov – 59 miliónov
Jazyk – angličtina, waleština, gaelština
Gramotnost – 99 %
priemerná délka života :
muži - 73
ženy – 79
hustota zaľudnenia – 240 obyv. / km2
mena – libra
HDP – 18 110 / obyv.
Veľke mestá – Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Liverpool, Edinburgh, Manchester, Cardiff
Hospodářství – vyspelý, všestranne rozvinutý priemyslový štát. Tažba ropy a zem. plynu v Sev. mori, čierneho uhlia, rud zinku a cínu. Vyspelé strojárenstvo, elektrotechnika, chémia, petrochémia, polygrafický.
Intenzivné poľnohospodárstvo. Hl. odvetvie je živočišna výroba, chov oviec, skotu, prasat. Hl. plodiny – obiloviny ( pšenice, jačmen ), cukrová repa, zemiaky, chmel.Ťažba dreva. Rybolov. Rozvinutý dopravní systém - železniční, silniční, letecká, námořní ( londýn, Liverpool, Glasgow, Southampton ). Centrum leteckej dopravy – Londýn – 4 letiště. Správne rozdelenie – 4 historicke krajiny – Anglicko, Škotsko, Wales, Severné Irsko
Podniky s najvyšším obratom – Shell, British Petrol, British Aerospace
Automobily – Rolls – Royce je jediný britský výrobca automobilov ( Rover predaný v r. 1995 BMW )
Eurotunel – podmorský tunel mezi VB a Francií. Prevádzka odštartovaná v r. 1994 .
Trasy : Londýn –Paríž
Londýn – Brusel

Rozloha: 244 046 km štvorcových
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je ostrovný štát v Atlantickom oceáne. Hlavný ostrov Veľká Británia , na ktorom sa nachádza Anglicko, Wales a Škótsko je najväčším ostrovom v Európe, obklopuje ho Severné more a Irské more. Dĺžka pobrežia je 7500 km. Vďaka početným zálivom nie je žiadna časť ostrova vzdialená moru viac než 120 km. Okolo je veľké množstvo ostrovov a súostrovou , najznámejšie sú Isle of Wight, Hebridy, Orkneje a Shetlandy. Severné Írsko na druhej strane Írskeho mora, ktoré zaberá šestinu ostrova Írsko má jedinečnú suchozemskú hranicu Spojeného kráľovstva s iným štátom, Írskou republikou. Vzdialenosť od európskeho kontinentu je z cesty v Dovere, najjužnejšieho miesta prilivu 33 km. Ku Spojenému kráľovstvu patrí ešte ďalšie územia v Európe a v zámorí, ktoré sú s materskou zemou spojené rôznymi spôsobmi.

Hlavný ostrov Veľkej Británie sa dá rozdeliť zemepisne na dve veľké oblasti : sever a západ zaberajú Highlands, Midlands a Lowlands na juhovýchode ostrova.

Ku Škotskej vysočine sa počítajú North West Highlands a Grampian Mountains s najvyššou horou zeme Ben Nevis (1343 m) a deliacim údolím Glen Mor, v ktorom sa nachádza legendárne jazero Loch Ness. Hornaté a členité sú aj osrovy Vnútorné a vonkajšie Hebridy na severozápade a na severe sedemdesiat Orknejských a sto Shetlandských ostrovou patriacich ku Škótsku, ktorých je celkom asi 500. Hranicu medzi Škótskom a Anglickom tvorí predĺžený, do vnútrozemia zasahujúci morský záliv Solway Firth – Cheviot Hills. Severojužným smerom navezujú s dĺžkou 240 km Penniny, až necelých 900 m vysoké pohorie. Na západ od Piennin leží izolovaná skupina kopcov Cumbrian Mountains s mnohými priepasťami a jazerami, pretosa táto oblasť menuje Lake District. Vo Snowdonu vo Walese, kde sú sž 1085 m vysoké Cambrian Mountains. Na úplnom juhovýchode vyčnieva do mora svojími útesmi hornatý poloostrov Cornwall. Sieť hlbokých, úzkych údolí sa strieda s náhornými plošinami, ktoré sa stupňovite zdvíhajú uprostred pollostrova.Dolnú Britániu tvorí nížina s malými výškovými rozdielmi. V strednom Anglicku, na prechode od vysočiny do nížiny, obímajú stredoanglickú nížinu (Midlands, Lowlands) južné Penniny. Inak sú Midlands v južnom Anglicku charakteristické početnými pahorkatinami, ktoré však siahajú maximálne do výšky 300 m. Východ je prevažne plochý, menšie územie leží pod úrovňou morskej hladiny. Pobrežie Veľkej Británie je na západe členené zátokami podobnými fjordom a ***** ústiami riek, ktoré zčasti tvoria prirodzené prístavy. Proti tomu má výcjodná strana prevažne rovné naplavené pláže. Biele útesy na pobreží prielivu vznikli vyvrásnením kriedových brstiev. Pretože je západná strana britských ostrovou hornatá, tečú rieky hlavne na východ, sú krátke, ale bohaté na vodu a splavné až hlboko do vnútrozemia.Väčšie jázerá sú vzácne. Najdlhšia rieka je Temža (338 km). V severnom Írsku pokračujú pohoria Škótska. V údolí rieky Bann sa nachádza najväčšie jazero Lough Neagh (396 km2). Na severnom pobreží sa nachádza prírodná pamiatka Giant´s Causeway, asi 5 km dlhej pláže z bazaltových stĺpovobrúsených príbojom. Podnebie
Vo Veľkej Británii vládne chladná, oceánska klíma. Studené letá a mierne zimy sú pravidlom. Kontinentálne črty má pohorím chránený juhovýchod. Tam sú priemerné teploty 15°C v júni a 6°C v januári. V západných častiach zeme je to 17°C v júni a 3 až 4°C v januári. Smerom na sever sa teploty znižujú. Primerné množstvo zrážok klesá z 2000 až 4000 mm v západných horách na 600 až 800 mm na východnom pobreží. Najsuchšou oblasťou zeme je londýnska panva. Celkovo spôsobuje poloha v pásme západných vetrov veľké množstvo zrážok a veľmi premenlivé počasie.

Vplyv Golfského prúdu sa prejavuje len zriedkavým výskytom mrazov a snehu mimo horských oblastí. Kvôli vysokej vlhkosti vzduchu dochádza často k tvorbe hmly. Hlavne Londýn je vďaka svojej polohe známy tzv. "čiernou" hmlou, ktorá vedie spolu so znečisteným vzduchom a chýbajúcej cirkulácii vzduchu k tvorbe smogu.


Fauna a flóra
Veľká Británia bola v poslednej dobe ľadovej spojená s pevninou , preto tu nájdeme také zvieratá a rastliny ako na európskom kontinente. S 8% lesa patrí Veľká Británia, ktorá bola kedysi pokrytá rozsiahlými listnatými a zmiešanými lesmi, dnes k európskym zemiam, ktoré sú chudibné na lesy. Často sa vyskytujú buky, jasene, brezy, borovice. Na veľa miestach rámujú cesty, polia a lúky a prepožičiavajú spolu so stále zelenými živými plotmikrajine južného a stredného Anglicka charakter parku. Hranica lesa je vo výške 450-600 m. Vo vyšších oblastiach rastie alpínska vegetácia a skalničky. Kvôli priepustnosti pôdy, ktorá je tvorená prevažne vápencom sa na suchých, vysoko položených plochách vytvorili typické pastviny pre ovce. Háje a rašeliniská zaberajú so svojou charakteristickou vegetáciou (byliny, trávy) tretinu plochy zeme. V Cornwallu ojedinelé rastú kaktusy a palmy. Vďaka osídľovaniu a skultúrňovaniu krajiny je svet zvierat vo Veľkej Británií málo bohatý na druhy. Srnčia a vysoká zver, líšky, zajaci, králici, veveričky a krtkovia sú najčastejšími savcami. Okrem nich sa tu vyskytujú aj niektoré druhy hadov, jašterov a žiab. Zvláštnosťou je Exmoor-Pony vyskytujúci sa v rozsiahlych rašeliniskách juhozápadného Anglicka, kde zostal vzhľad pôvodných poníkov dobre zachovaný. Britské ostrovy naviac ponúkajú ideálne životné podmienky stovkám vtáčich druhov. Okrem bažantov, ktoré nájdete vo všetkých častiach zeme sa tu vyskytujú sluky a čajky v Škótsku ,v blízkosti vodných plôch je to orol morský a kolónie mnohých morských vtákov na súostrový Saint Kildana západe od Hebrid. Z celkovo asi 160 chránených prírodných oblastí sú Cairngorm a Caerlaverock National Nature Reserve s 260, resp. 55 km2 plochy najväčšie. Veľká Británia má 10 národných parkov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk