Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kremnica

Kremnica

Mestský hrad v Kremnici vybudovali na návrší Krahuľského štítu na
ochranu tamojších zlatých baní. Neskôr sa stal aj opevneným sídlom
kráľovskej banskej a mincovej komory. Skladal sa z komplexu
budov, postavených v 13. – 15. Stor. Už v 13. Stor. postavili tu
kostol s cintorínom a karnerom. Koncom 14. Stor. stál tu už nový
farský kostol, ktorý opevnili dvojitými hradbami so vstupom
hranolovou vežou a baštami. V takto vzniknutom hrade stál aj
kráľovský dom, ako sídlo banského komorného grófa. Medzi
hradobný a parkánový múr postavili v južnej časti v prvej polovici
15. Stor. aj radnicu s kaplnkou, ktoré však v druhej polovici 19. Stor. zbúrali. Dnešný hradný kostol sv. Kataríny vznikol na konci 15. Stor. prestavbou staršieho farského kostola sv. Michala, prípadne i
rozsiahlej obytnej budovy, ktorá bola sídlom komorného grófa. Hradné budovy ničili často zhubné požiare, po ktorých ich museli s
veľkými nákladmi opravovať. Ešte väčším nešťastím pre Kremnicu
bol neskorší úpadok ťažby zlata, čím mesto veľa stratilo zo svojej
predošlej slávy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk