Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nemecko

NEMECKO sa rozkladá v západnej časti strednej Európy a je najväčšou priemyselnou veľmocou kontinentu.
Nemecko je významným producentom automobilov, chemických a strojárskych výrobkov. Rozsiahly priemysel je aj hutnícky a strojársky. Strojársky priemysel je rozšírený po celom Nemecku a hutnícky najmä v Porúri. Nemecko je významné aj inými priemyslami ako farmaceutickým, elek-tronickým, hodinárskym, textilným a inými.
Priemyselné odvetvia:

strojárstvo
potravinárstvo
textil
drevárstvo
polygrafia
chémia, farmaceutika
sklárstvo, keramika
hutníctvo

Svetový význam má aj výroba námorných lodí (Hamburg, Kile, Rostock.) V Nemecku sa vyťaží najviac čierneho a hnedého uhlia na svete. Významná je aj ťažba draselnej soli, kaolínu, kamennej soli, ropy a železnej rudy. Na úrodných nížinách sa pestujú sa pestujú najmä obilniny (jačmeň, raž, pšenica, chmeľ, ľan, ovos zemiaky a tabak.) a krmné okopaniny (cukrová repa). Na južných, teplých úbočiach sa pestuje vinič.
Chov hovädzieho dobytka zásobuje trh mliekom a mäsom. Z mlieka švajčiarskych dojníc, ktoré sa pasú na svahoch Alp sa vyrába vynikajúca čokoláda. Okrem chovu dobytka je dôležitý aj rybolov. V severnom mori sa lovia väčšinou tresky. Mnohé odvetia priemyslov zapríčiňujú vysoký stupeň znečistenia životného prostredia v mestách a riekach. Veľmi znečistené sú aj Alpy, ktoré sú turistickým cieľom turistov. Je to najdlhšie a najväč-šie pohorie Európy. Ich celková dĺžka je 1200 m. Najviac znečistené mestá sú: Berlín, Lipsko Frankfurt a Mníchov.
Najviac znečistené rieky sú: Labe, Rýn a Dunaj. Najhustejšie obývané oblasti v tomto európskom regióne sú západná a stredná časť Nemecka. Počet obyvateľov je okolo 81 000 miliónov. Priemerná dĺžka života obyvateľov Nemecka je u žien 79 rokov u mužov 73 rokov.
85 % Nemcov je Kresťanov a z toho je :42 % - protestantov 43 % - katolíkov.
Nemecko je v pásme zmiešaných lesov a patrí do germánskej národnosti. Susedné štáty Nemecka sú: Dánsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Česko a Poľsko. Na území Nemecka sa nachádza aj národný park BAYERISCHER.

Zdroje:
Školský atlas -
Obrázkový atlas sveta -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk