Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Európska únia

Výhody jednotnej meny
Jednotná mena bude prínosom pre cestovateľov prechádzajúcich krajinami spoločenstva, ktorí nebudú musieť meniť peniaze, a strácať tak percentá pri každej transakcii. Platby a preprava tovaru v rámci členských krajín EÚ budú rýchlejšie, spoľahlivejšie a lacnejšie. Obchodníkom a spotrebiteľom prinesie prechod na jednotnú menu viac istoty – najmä čo sa týka ceny, za ktorú sa tovar predáva. Ak sa bude za služby a tovar platiť v tej istej mene, zvýši sa aj konkurencia na jednotnom trhu, z čoho bude mať prospech celá oblasť spoločenstva. Jednotná mena tak pomôže stimulovať hospodársky rast a zamestnanosť.

Hlavné znaky eurobankoviek sú:
· názov meny – EURO – v latinskej i gréckej abecede;
· zástava Európskej únie;
· skratka vydávajúcej inštitúcie – Európska centrálna banka (ECB) – v piatich variantoch, ktoré sa používajú v 11 oficiálnych jazykoch EÚ (BCE, ECB, EZB, EKT, EKP);
· podpis prezidenta Európskej centrálnej banky. Bankovky euro sa vydávajú v siedmich hodnotách: 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 eur. Všetky denominácie eurobankoviek majú rovnakú podobu na oboch stranách. Každá z bankoviek sa dá ľahko rozoznať podľa farby a veľkosti. S hodnotou bankovky rastie aj jej veľkosť. Bankovky sú ľahko rozoznateľné vďaka dominantnej farbe pre každú hodnotu, , , , , , a veľkým čísliciam na oboch stranách bankovky. Navyše, niektoré časti bankoviek sú tlačené ako reliéf použitím špeciálnej tlačiarenskej metódy. Všetky tieto znaky pomôžu každému, a najmä osobám s poruchami zraku, ľahšie rozoznať hodnotu bankoviek. Podoba bankoviek
Bankovky euro navrhol rakúsky umelec Robert Kalina v celoeurópskej súťaži vypísanej všetkými európskymi centrálnymi bankami. Víťazné výtvarné návrhy boli inšpirované témou Európske obdobia a štýly. Bankovky zachytávajú architektonické štýly siedmich období európskej kultúrnej histórie (klasicizmus-€ 5 je sivá, románsky štýl-€ 10 červená, gotika-€ 20 modrá, renesanciu-€ 50 oranžová, barok a rokoko-€ 100 zelená, vek ocele a skla-€ 200 okrová a modernú architektúru 20. storočia-€ 500 fialová). Štýly zdôrazňujú tri architektonické prvky – okná, brány a mosty. Okná a brány na prednej strane bankoviek symbolizujú duch otvorenosti a spolupráce v Európskej únii. Zadná strana bankoviek zobrazuje most typický pre dané obdobie kultúrneho vývoja v Európe; mosty sú metaforou vzťahov medzi národmi v Európe a ich vzťahov k zvyšku sveta.


Symboly Európskej Únie:
Hymna - óda na radosť z 9.

Beethovenovej symfónie
Vlajka - od roku 1986 sa používa zástava Európskej únie, ktorú prijala Európska rada. Skladá sa z kruhu dvanástich zlatých hviezd na modrom pozadí (číslo dvanásť reprezentuje dokonalosť a úplnosť).
Znak - je písmeno C s dvoma čiarami uprostred €, je to symbol stability. Inšpiráciou pre to bolo Grécke písmeno EPSILON a aj prvé písmeno slova „Európa
Sviatok - 9. máj, Európsky deň. Tento deň pripomína vyhlásenie Roberta Schumana z roku 1950, ktoré sa považuje za začiatok vytvárania Európskej únie


Medzi členské štáty Európskej únie (EÚ) patrí:
pôvodné štáty ES: Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko
od r.1973: Írsko, Veľká Británia, Dánsko
od r.1981: Grécko
od r.1986: Španielsko, Portugalsko
od r.1995: Rakúsko, Fínsko, Švédsko

.

Linky:
http://www.europa.sk - www.europa.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk