referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Richard
Piatok, 3. apríla 2020
Georeliéf
Dátum pridania: 01.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hlaváč
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 286
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Utvárajú geomorfologické procesy - a výsledkom sú formy georeliéfu.
Procesy a formy – veda ktorá sa nazýva geomorfologia
Základné vlastnosti georeliefu: 1.) nadmorská výška
2.)sklon reliefu
3.) orientácia k svetovým stranám
4.) geometrické formy
5.) výšková členitosť
chrbátnica – čiara ktorá spája najvýššie časti vrchov
údolnica – čiara ktorá spája najniššie časti údolí

geomorfologické procesy a formy
vonkajšie – exogénné procesy rozrušujú zemský povrch a pozostávajú z troch častí:
1.) oddelovanie častí horním – zvetrávanie
2.) prenos oddeleného materiálu – denudácia
3.) usadenie materiálu – sedimentácia
a.) vodou – podmienemé procesy a formy
pobrežné procesy a formy – pláže, terasy, útesy
kalové prúdy v hĺbkach morí vytvárajú podmorské kaňony
vodná erózia pôdy – na poliach
činnosť vodných tokov – na hornom toku rieka vytvára dolinu v podobe veľkého písmena V na strednom toku vymiela brehy, na dolnom toku ukladá materiál vzniká množstvo riečných foriem: nivy, delty, meandre, terasy.
Krasový proces – vzniká v oblastiach z vápencov.
Povrchové krasové útvary: škrapy, jamy, ponor, vyvieračka
Podzemné tvary – priepasti a jaskyne s kvapľovou výzdobou
b.) mrazom podmienené proces a formy:
snehové lavíny – vytvárajú lavínové ryhy
horské ľadovce – obrusujú pohoria vytvárajú doliny v podobe U hromadia sa morény, vznikajú plesá.
Kontinentálne ľadovce – pomaly stekajú do mora.
c.) gravytačné procesy – samovolný pohyb materiálu po svahu opadávanie úlomkov hornín
rútenie skalnej steny
úsypiskové kužele pri skalných stenách
zliezanie zvetranín
d.) vetrom podmienené procesy a formy
pieskové presypy v púšťach
hríbovité útvary – obrusovanie skál
spraše – nahromadenie jemných častíc
veterná erózia
e.) iné procesy a formy
kozmogénne formy – krátery pri dopade meteoritov
biogénné procesy – činnosť rastlín a živočíchov (koralové útesy)
antropogénné procesy – činnosť človeka (tunely mosty priehrady)
3.) typy georeliéfu – a.) na základe vertikálnej členitosti –
morfologické typy –roviny do 30 m
pahorkatiny 31-100 m
vrchoviny 101-310 m
hornatiny 311-640 m
veľhornatiny nad 640 metrov
b.) na základe nadmorskej výšky
roviny a pahorkatiny do 200 metrov tvoria nížiny
vyššie územia sú vysočiny.
 
Podobné referáty
Georeliéf GYM 2.9727 1967 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.