referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Prešov
Dátum pridania: 09.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tom666
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 422
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 23m 30s
Pomalé čítanie: 35m 15s
 

Na území mesta stekajú 2 najvýznamnejšie toky, Torysa a Sekčov. Rieka Torysa pramení v Levočských vrchoch a do Prešova sa dostáva po toku dlhom cca
73 km, pričom odvodňuje nad mestom plochu 675 km2. Najsuchším mesiacom u Torysy je január, kedy je značná časť zrážok viazaná v podobe snehu. Najvodnatejším mesiacom je naopak marec. Najvýznamnejším prítokom Torysy je rieka Sekčov. Pramení v pohorí Čergov a odtiaľ aj pochádza voda jeho väčšiny prítokov. Tok je dlhý 44,3 km a odvodňuje povodie veľké 355 km2. Z hydrologického
hľadiska je zaujímavý vodný režim, teda zmeny vodnatosti tokov počas jednotlivých období roka. Obidva hlavné toky Sekčov i Torysa, majú vodný režim podobný.

Pôdy: Priaznivá poloha Prešova v širokej depresnej polohe a nízkej nadmorskej výške má za následok, že pôdy jej okolí i priamo v meste sú pomerne úrodné a vhodné a vhodné na pestovanie i náročnejších plodín.Široké nivy Torysy a Sekčova sú pokryté úrodnými nivnými a čiastočne i lužnými pôdami, ktoré sú síce
ohrozované záplavami, ale oddávna boli využívané na intenzívne pestovanie, predovšetkým zeleniny.Problematika ochrany pôdy na území mesta súvisí predovšetkým s ochranou poľnohospodárskeho pôdneho fondu, a to kvalitatívne- pred skládkovaním odpadov, poľnohospodárskou a priemyselnou činnosťou,ťažbou dreva, eróziou a plošným splachom, aj kvantitatívne- v súvislosti s plošným rastom intravilánu a úbytkom poľnohospodárskej pôdy. Poľnohospodárska pôda zaberá circa 2196 ha (t.j. 36% z rozlohy mesta), z toho pripadá 1149 ha na ornú pôdu. Rovnaké zastúpenie (1/2) má aj lesná pôda. V rozlohe aj kvalite pôdneho fondu sa prejavujú negatívne tendencie rozširovania intravilánu výstavbou. Kvalita pôdy je ohrozovaná najmä toxickými a ropnými látkami z priemyselných podnikov, divokými skládkami a nevhodným skladovaním hnojív na poľnohospodárskych dvoroch či napr. ťažkými mechanizmami pri ťažbe dreva (ako v rekreačnej oblasti Kvašná voda). Vegetácia: Nivu Torysy, Sekčova, Delne a niektorých významnejších potokov pokrývali tzv. mäkké a tvrdé lužné lesy (Jaseňovo – brestovo- dubové a jelšové). Podstatnú časť okolia potom v minulosti pokrývali dubovo – hrabové lesy. Dnes je väčšia plocha súvislých dúbrav hlavne severne od Prešova (Dúbrava
393m, Okrúhliak 391), menšie plochy v blízkosti Cemjaty a Borkúta. Najvyššie časti okolia Prešova pokývali bukové lesy- bučiny. Jednalo sa najmä o Šarišský hradný vrch, Kapušiansky chrbát a vyššie časti Slanských vrchov, kde táto drvina dodnes prevláda.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Prešov SOŠ 2.9196 664 slov
Prešov SOŠ 2.9596 405 slov
Prešov SOŠ 2.9613 4098 slov
Prešov SOŠ 2.9956 511 slov
Presov SOŠ 2.9995 303 slov
Prešov SOŠ 2.9589 830 slov
Prešov SOŠ 3.0009 251 slov
Prešov 2.9202 1748 slov
Prešov 2.9739 1194 slov
Prešov GYM 2.9639 227 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.