Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Cestovný ruch okresu a mesta Trebišov

1. Rekreačné strediská cestovného ruchu1.1. Kúpele Byšta

Podhorská obec Byšta, bola v r. 1270 príslušenstvom hradu Fuzer, bola pôvodne drevorubačskou usadlosťou. Zdrojom obživy obyvateľstva bola ťažba dreva, pálenie dreveného uhlia, pastierstvo, tkáčstvo, poľnohospodárske práce, chov dobytka a ošípaných a práca v kameňolome.
Tunajšie malé kúpele ležia uprostred listnatých lesov Slanských vrchoch. Nachádzajúú sa v nadmorskej výške 186 metrov na Slovensko- maďarskej hranici, 10 km na západ od Michaľan.
Využívajú sírnaté minerálne pramene na vaňové kúpelné procedúry. Liečivá minerálna voda priaznivo pôsobí najma pri reume a cievnych chorobách. Ubytovanie, stravovanie, kúpanie v troch prírodných bazénoch, vaňové kúpele s liečivou vodou, fínska sauna, opalovanie pri vodnej nádrží s možnosťou rybolovu a prenájmu vodných bicyklov a člnov, letné športy, požičovňa horských byciklov, vychádzky do okolitých lesov, zber lesných plodov...1.2. Dargov

Priesmyk v Slanských vrchoch, Pamätníkom hrdinov odhalených v r. 1955na počesť 22 tisíc sovietských vojakov padlých na tomto mieste v urputných bojoch počas druhej svetovej vojny.
Pri východnom úpätí priesmyku, vedľa medzinárodnej ceste E- 50 (Sečovce-Košice), bol vybudovaný rekreačný komplex pozostávajúci z autocampingu KOLIBA a motorestu BIELE STUDNIČKY.1.3. Rekreačné stredisko Červená - Dargov

Nachádza sa v lone čistej prírody Slanských vrchov, 1 km od cesty E- 50 v blízkosti strediska zimných športova dvoma lyžiarskymi vlekmi (Tatrapoma 400 metrov). Obľúbené miesto pre milovníkov prírody, pešej turistiky, poľovníctva, jazdy na koni a požičovňou športových potrieb. V letnej sezóne v r. 1997 bolo uvedené do prevádzky termálne kúpalisko (4 bazény), nové tenisové kurty (20 ), posilovňa a fínska sauna.1.4. Autocamping MÁRIA - Veľaty

Privátny rekreačny komplex v blízkosti obce Veľaty v smere hlavnej cesty na Maďarsko pozostávajúci z motela, autocampingul, chatovej osady, raštaurácie, vinárne, termálne kúpalisko a športového areálu (futbalové ihrisko, plážový volejbal, tenisové kurty a basketbalové ihrisko). Pre rekreantov ďalej ponúka možnosti pešej turistiky, cykloturistiky a poľovania.1.5. Zlaté piesky Tisa

Ležia v juhovýchodnom cípe okresu na hranici s Ukrajinou a Maďarskom, v katastri obce Malé Tarhany. V týchto miestach rieka Tisa tvorí štátnu hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom.

Slovenská strana je lemovaná peknými piesočnými plážami, vytvorenými naplaveným jemným riečnym pieskom. Možnosť krátkodobej víkendovej rekreácie, kúpania, táborenia, rybolovu, stanovania, opalovania a množstva občerstvenia s typickými ,vychodňarskými" jedlami.2. Chránené územia2.1. Tajba - Národná prírodná rezervácia

Vyhlásená v roku 1966 s výmerou 27, 36 ha. Nachádza sa v katastri obce Streda nad Bodrogom. Územie predstavuje močiarne spoločenstvá mŕtveho ramena Bodroga s výskytom vzácnej korytnačky močiarnej. 2.2. Veľké jazero - Prírodná rezervácia

Vyhlásená v roku 1967 s výmerou 8, 04 ha. Nachádza sa v katastrálnom území obce Vojka. Predstavuje jedinú slovenskú lokalitu rašeliniskového spoločenstva krovitých vrbín s výskytom vzácneho druhu Slovenskej flóry - Adrovandky pľuzgiernatej.2.3. Zemplínska Jelšina - Prírodná rezervácia

Vyhlásená v roku 1961 s výmerou 51, 40 ha, izolovaný komplex prirodzených spoločenstviev lužného a slatinného jelšového lesa v katastrálnom území obce Zemplínske Jastrabie.2.4. Poniklecová lúčka - Chránené nálezisko

Nachádza sa v katastrálnom území obce Malý Horeš. CHN vyhlásené v roku 1964 s výmerou 0,40 ha. Územie slúži na ochranu zvyškov pôvodnej xerotermnej vegetácie s výskytom vzácneho Ponikleca uhorského a iných xerotermných a pieskomilných druhov.

2.5. Rašelinisko Boľ - Prírodná rezervácia

Vyhlásená v roku 1967 s výmerou 13, 63 ha. Nachádza sa severozápadne od Kráľovského Chlmca. Predstavuje jedno z najzachovalejších rašelinísk Potisskej nížiny so zriedkavým typom prirodzeného jelšovo - brezového lesa, v ktorom sa masovo vyskytuje Bezkolenec klasnatý.2.6. Bačkovská dolina - Národná prírodná rezervácia

Vyhlásená v roku 1967 o výmere 220, 04 ha. Územie tvoria staré i mladé bukovo - dubové porasty s hrebeňovým skalným reliéfom, ktorý vytvára optimálne ekologické podmienky pre hniezdenie chránených druhov vtákov. Nachádza sa severozápadne od obce Dargov.2.7. Kašvár - Národná prírodná rezervácia

Vyhlásená v roku 1953, spresnená v roku 1980 s výmerou 50, 40 ja. Nachádza sa v katastrálnom území obce Ladmovce. Je to izolovaný vápencovy ostrov na Východoslovenskej nížine s bohatou teplomilnou flórou a faunou.2.8. Latorický Luh I., Latorický Luh II. - Prírodná rezervácia

Vyhlásená v roku 1967 s výmerou 40, 63 ha. Chránené územia tvoria zachované lesné spoločenstvá lužného lesa na aluviálnej nive rieky Latorica v katastrálnom území obce Boťany.3.

Turistické trasy


Medzinárodná turistická trasa Eisenach - Budapešť /EB/, v celkovej dĺžke 63 km s červeným značkovaním. Trasu je možné rozdeliť na 3 časti:

3.1. I. Ružový sad - Slanec - Izra jazero 29 km

Jedná sa o pomerne nenáročnú cestu. ktorá prechádza zvlneným terénom s peknými rozhľadmi v druhej polovici trasy. Nástup na trasu začína pri Pomníku padlých v Dargovskom priesmyku, vedľa Ružového sadu. Trasa vedie po účelovej asfaltovej ceste popod vrchy Tereš, Bogota a Okrúhly vrch. Ďalej pokračuje okolo chaty Čerepník až k chate Regeta v blízkosti obce Slančík. Od chaty Regeta vedie trasa po asfalte až pred obec Slančík, kde odbočuje doprava do lesného porastu Slanských vrchov. Po krátkom výstupe na vrch Strachuľka /481 m/ a po svažniciach vrchu Hradisko trasa pokračuje k Slanskému hradu, odkiaľ je prekrásny výhľad na veľkú časť okresu. Pre zdatnejších trasa pokračuje po prekročení cesty vedúcej do Košíc kúsok po asfaltovej ceste, neskôr sa stáča doprava do lesného porastu a dovedie nás do rezervácie Marocká hoľa. Trasa pokračuje ďalej popri štátnej hranici s Maďarskom popod vrch Veľký Milič /895 m/ a rezerváciu Vežký Milič k jazeru Izra /448 m/. Trasa je celodenná a trvá cca. 10 hodín.3.2. II. Izra jazero - Byšta kúpele - Michaľany 13,5 km

Trasa je nenáročná a je určená pre všetky vekové kategórie. Nástup na trasu je pri jazere Izra, odiaľ turistický chodník vedie lesným porastom. Po asi 8 km prechádza trasa obcou Byšta, kde odbočuje doprava smerom k areálu kúpeľov Byšta. Z arálu trasa vedie cez obce Kazimír do Michalian.
3.3. III. Michaľany - Slov. Nové Mesto - Hraničný prechod 20km

Trasa je nenáročná a je vhodná pre rôzne vekové kategórie. Nástup na trasu je v Michaľanoch na križovatke ciest Luhyňa - Byšta. Trasa vedie po asfaltovej ceste až pred obec Luhyňa, kde sa stáča doľava. Pkračuje lúčnym a lesným porastom do areálu Autocampingu MÁRIA vo Veľatoch a odtiaľ lesným porastom Zemplínskych vrchov až do obce Tŕňa. Po asfaltovej ceste potom pokračuje cez Karlov Dvor do obce Slovenské Nové Mesto ne hraničný prechod kde končí.

Zdroje:
Trebišov -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk