Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Atmosféra

78 % - dusík
21 % - kyslík
<1 % - Ar
0, 03 % - CO2
min. mn. - Ne, He, metán, Kr, H

troposféra:
- prilieha ku kvapalnému a tuhému povrchu Zeme
- nad pólmi je sploštená, dosahuje hrúbku len 9 — 10 km; -50°C
- nad rovníkom cca 18 km; -80°C
- koncentrujú sa v nej:
- mračná
- rôzne drobné minerálne častice
- kryštáliky soli z vyparujúcich sa oceánov
- spóry
- baktérie
- peľové zrnká

stratosféra:
- od 50 km — priem. 11 – 13 km
- sústreďuje sa v nej životne dôležitý ozón O3 (najviac na úrovni 22 km)
- vo výškach nad 30 km => +50°C

mezosféra:
- od 80 — 50 km
- je charakteristická výrazným prúdením
- pri hornom okraji – veľmi nízke teploty (-75°C)

ionosféra /termosféra/:
- od 900 — 80 km
- najrozsiahlejšia
- široké pásmo – nad 130 km od tuhého povrchu – charakteristické vysokou teplotou viac ako +1000°C

exosféra:
- od 900 — 1100 km
- je tu najväčšie kozmické žiarenie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk