Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hydrosféra

- viac ako 70 % tuhého zemského povrchu pokrýva voda H2O

98,2 % - oceány a moria
cca 1,5 % - ľadovce
0,3 % - suchozemské jazerá, vodné toky, umelé vodné nádrže

morská voda:
- je salinická
- obsahuje 3 – 4 ‰ rozpustených látok, t.j. priemerne 35g v 1kg H2O, z čoho je 30g Na Cl => zapríčiňujúcej slanosť

- celkový objem vody v ľadovcoch by spôsobil zdvihnutie hladiny oceánov o 75m
- za širšie chápanú súčasť hydrosféry sa považuje aj atmosferická voda – jej množstvo v kondenzovanom stave by spôsobilo zdvihnutie oceanickej hladiny o 2,5m

- hĺbkový profil oceánov od pobrežia zvyčajne pozvoľne klesá po úroveň 130m, odkiaľ je pokles už strmejší

hlbokomorské priekopy:
- 6 — 11 km
- najhlbšie partie oceánov a morí
- geologicky – sú to styčné miesta podsúvania 2 platní oceanickej kôry, alebo tiež podsúvania pod blok kôry kontinentálnej

oceánske panvy:
- 2 — 6 km (priem. 3,7 km)
- reprezentujú 97 % objemu vôd morí a oceánov

kontinentálny svah:
- 0,2 — 2 km
- tvorí 18 % oceanickej plochy
- šikmý

kontinentálny šelf:
- max. do hĺbky 200m
- pomerne plochý sklon
- priemerná šírka šelfu je 65km
- < 8 % profilu

- oceánske dno má svoje planiny, horské reťazce, údolia aj izolované vulkanické hory vysoké od úpätia cez 9000m.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk