Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fajčenie

V súčasnosti je na svete 1 miliarda fajčiarov, z toho 1/3 v Číne. Na Slovensku fajčí 40 % osôb vo veku nad 15 rokov, z čoho je 24 % pravidelných a 16 % občasných fajčiarov. Ročne u nás na následky fajčenia predčasne zomiera vyše 11 000 osôb a na choroby súvisiace s fajčením 20 000 osôb ročne. Tabakový
priemysel je zodpovedný za viac úmrtí a chorôb ako obchod s drogami. Pri potiahnutí cigarety je teplota na horiacom konci 900 C. Zmes plynných produktov sa potom veľmi rýchlo ochladzuje, niektoré látky kondenzujú a vytvárajú aerosol (dym). Vysoká teplota špaku destiluje stabilné látky ako nikotín, menthol a vodu. Cigareta je nadrobno pokrájaný tabak v tenkom rúrkovom papierovom obale na fajčenie. Francúzi ju prevzali od Indiánov. Vedome sa Vám prihováram v čase, keď sa vo vyspelých krajinách stalo nefajčiarstvo módou. Je zaráža-
júce, že fajčiar o škodlivosti nechce ani počuť a aj po získaní potrebných informácií naďalej holduje tomuto životnému hazardu.

Dôvody prečo ľudia začínajú fajčiť, klady a zápory fajčenia:
Mládež preto, aby sa cítila dospelo a zapadla do kolektívu a iný preto, lebo im to jednoducho chutí. U chlapcov predstavuje fajčenie zaradenie do kolektívu a sveta dospelých a u žien je to erotická vábnička. Podľa výskumov je fajčenie u žien falošný boj so stresom. Fajčenie súvisí s 8 druhmi rakoviny, okrem rakoviny pľúc aj rakoviny pier, pažeráka, žalúdka, pankreasu, obličiek a močového mechúra. Fajčenie vyvoláva nedostatok vitamínov a minerálnych látok. U ľudí, ktorí denne vyfajčia 20 cigariet, sa nachádza v organizme o 25 % menej vitamínu C, ako u nefajčiarov. Pre ženu je fajčenie veľké nebezpečie. Silné fajčiarky majú častejšie potraty a ich deti sú menšie. Dávka nikotínu, ktorú vdýchne za hodinu nefajčiar sa rovná 4 vyfajčeným cigaretám. Život fajčiara sa skracuje o 8 až 10 rokov, priemerne o 5 minút pri vyfajčení jednej cigarety. Miesta v podnikoch, kde sú fajčiari vládne lepšia atmosféra ako tam kde sa nefajčí. Obyčajná otázka “Nemáš oheň ?” vedie k rozhovoru až k známosti. Absolutná väčšina ľudí, ktorí zomreli na infarkt alebo rakovinu pľúc boli fajčiari. Pasívne fajčenie:
Okrem priamého vplyvu cigaretového dymu na fajčiara nesmieme však zabudnúť ani na nepriame poškodzovanie nefajčiarov, ktorí sa zdržiavajú s fajčiarmi v jednej miestnosti. Toto nebezpečenstvo sa zvyšuje najmä vtedy, ak ide o deti a mladistvých. V týchto prípadoch sa ukazujú fajčiari nielen jako sebeckí, slabí, ale aj ako bezohľadní ľudia.

Takéto situácie jasne dokazujú, že fajčenie nemôže považovať iba za súkromnú vec jednotlivca, ale je aj merítkom kultúrneho správania sa fajčiara v spoločnosti nefajčiarov. Pasívnymi fajčiarmi sa stávate, akonáhle ste dlhodobšie nútení zotrvať v uzatvorených priestoroch, v ktorých sa fajčí. Keď fajčiar aktívne vdychuje pri fajčení, tabak je spaľovaný pri vyššej teplote, dym z neho sa dostáva predovšetkým do jeho pľúc a dym, ktorý vydychuje je už zmiešaný so vzduchom. Výskumy dokázali, že v zadymených miestnostiach bez vetrania stúpa koncentrácia oxidu uhoľnatého nad povolenú hranicu pre pobyt ľudí!.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk