Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Demänovská jaskyňa Slobody

Najnavštevovanejšia jaskyňa na Slovensku. Nachádza sa v Demänovskej doline na severe Nízkych Tatier, v Národnej prírodnej rezerváci Deänovská dolina. V poslednom období ju rocne navštívi 150 až 175 000 návštevnikov. Objavená bola v roku 1921, sprístupnemá je od roku 1924. Dnešný vstupný otvor, umelo prekopaný, leží v nadmorskej výške 870 metrov. Prístup k nemu je pohodlným chodníkom s náučnými panelmi. Podzemné priestory vytvorili ponorné vody riečky Demänovky a Zadnej vody v komplexe vápencových hornín. Má zaujimavý systém chodieb, podzemných siení a dómov, ako aj pestrú a bohatú kvapľovú výzdobu. Okrem stalagmitov, stalaktitov a veľkolepých kamenných vodopádov sa tu nachádzajú charakteristické, bohato zdobené malé jazierka s kvapľovými leknami na hladine, jaskynními perlami a inými útvarmi na dne. Vedľa bielych kvapľov sa vyskytujú aj aj kvaple sfarbené do ružova až červena. Najnižšími časťami preteká podzemný tok Demänovky. Z celkovej dĺžky 8400 metrov je sprístupnených 1800 metrov. Prehliaka je rozdelená na malý okruh:1,2 km-60 minút a veľký okruh:2,2 km-100 minút.

Jaskyňa bola vyhlásená za Národnú prírodnú  pamiatku.Od roku 1933 sa v jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk