Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vývoj človeka

Vývoj je proces postupných zmien organizmu po mnoho generácií, ktorého výsledkom je vznik druhu značne odlišného od svojich predkov. Prvé jednoduché organizmy sa objavili na Zemi pravdepodobne pred viac ako 3 miliardami rokov. Postupnou zmenou z nich vznikli dnešné rastliny a živočíchy. Tento proces, nepretržite prebiehajúcej od jednej generácie k nasledujúcej, sa označuje evolúcia.

Myšlienka evolúcie pochádza už zo starovekého Grécka. Prvú presvedčivú teoriu o priebehu vývoja však formuloval v polovici 19. storočia anglický prírodovedec Charles Darwin. Zistil, že rastliny a živočíchy majú mnoho potomkov, z ktorých prežije iba malý počet. Darwin došiel k záveru, že len jedinec s množstvom užitočných znakov môže prežiť v procese, ktorý nazval boj o život. Jedince, ktoré nie sú dobre prispôsobené svojmu životnému prostrediu , vymierajú Zostávajú len najlepšie adaptované jedince, ktoré sa rozmnožujú a odovzdávajú svojim potomkom vlastnosti užitočné pre život. Tento proces sa nazýva prežitie najschopnejších. Veľkú rozmanitosť rastlinného a živočíšneho života možno vysvetliť tým, že rastliny a živočíchy sa prispôsobujú životným podmienkam, ktoré sa menia.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk