Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sopečná činnosť

Hoci sa nám zemský povrch javý ako pevný,jeho časti sa neustále pohybujú veľmi malou rýchlosťou.Občas sa vyskytne aj náhly a prudký pohyb,čo sa prejavízemetrasením alebo sopečnou činnosťou.Sila zemetrasenia sa prejavuje v miernych záchvevoch až po ničivé otrasy.Pri sopečných činnostiach sa zvnútra Zeme dostáva na povrch žeravá hornina-dočervena roztavená magma.

SOPKY:
Niektoré sopky,napr.na Havajivznikli na systéme puklín zemského povrchu,ktorými magma unikala nepretžite.Mnohé sopky-jedna z nich je sicílska Etna,majú podobu kužeľovitých pohorí,ktoré vznikli opakovanými erupciami.Pri niektorých výbuchoch sa žeravá láva(magma,ktorá prenikla na zemský povrch)vylieva otvorom na vrchole sopky(sopúchom)a do ovzdušia sa uvoľňujú oblaky popola a dymu.Inokedy steká žeravé bahno po svahu sopky.Niektoré erupcie majú takú silu,že sopečný kužeľ roztrhajú.

AKTIVITA SOPKY:
často vybuchujúce sopky sa nazývajú aktívne alebo činné.Tie,ktoré sú dlhé obdobie v pokoji,označujeme ako "driemajúce".Ak činnosť sopky nav

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk