referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Streda, 25. mája 2022
Voda
Dátum pridania: 06.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Gabina3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 584
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 
Vlastnosti vody:
a) fyzikálne:
• veľké povrchové napätie - je príčinou kapilárnych javov, ako je vzlínavosť vody v kapilárach pôdy a hornín, zmáčacia schopnosť, tvorba peny, atď.
• hustota – sa zväčšuje od 0 oC po teplotu 3,98 oC, potom sa pri vyššej teplote plynulo zmenšuje
• viskozita – spolu s hustotou podstatne ovplyvňuje hydraulické správanie sa vody
- od jej hodnoty závisí napr. rýchlosť filtrácie vody pieskom, rýchlosť sedimentácie
- zmenšuje sa so zvyšovaním teploty
• elektrická vodivosť – závisí od koncentrácie iónov, od ich pohyblivosti a teploty
- obsah rozpustených solí a plynov zvyšuje vodivosť vody
• schopnosť skumulovať veľké množstvo tepla – veľké vodné plochy – jazerá, moria, oceány – podieľajú sa na regulácii teploty na našej zemi
• ďalšie vlastnosti – absorpcia svetla, rádioaktivita vody, zmeny skupenstiev vody, atď.
b) chemické sú podmienené obsahom rozpustených látok vo vode:
- anorganické súčasti prírodných vôd - vápnik, horčík a sodík, ktoré sú prítomné prevažne ako katióny
- anióny - hydrogénuhličitany, sírany a chloridy
- v malých koncentráciách sú v prírodných vodách zastúpené ešte draslík, železo a mangán
- v stopových koncentráciách mnoho ďalších kovov, ktorými sa voda obohacuje pri styku s pôdou rôznymi minerálmi a horninami
c) senzorické:
- môžeme ich zistiť našimi zmyslovými orgánmi – teplota, farba, zákal, priehľadnosť, pach a chuť

Funkcie vody:
a) biologické – výživa ľudstva, podnebný a pôdny činiteľ
b) zdravotné – osobná a verejná hygiena človeka, čistenie, odstraňovanie odpadkov, vykurovanie, klimatizácia, atď.
c) kultúrne a estetické – skrášlenie krajiny

Zdroje znečistenia :
• z priemyselnej výroby (ropa a ropné produkty, detergenty, rozličné organické a anorganické látky, ako ortuť, olovo, arzén, síra, meď, zinok, hliník, chróm, cín, mangán, rádioaktívne látky)
tepelné znečistenie: do vôd sú často vypúšťané aj chladiace vody energetických podnikov, ktoré sú teplejšie ako prirodzené vody, prudko im odoberajú kyslík a tým ničia prirodzené spoločenstvá
• z poľnohospodárskej výroby (pesticídy, priemyselné hnojivá, odpadové vody)
• zo sídiel (tuhý a kvapalný odpad – saponáty, pracie prášky, prostriedky na riad, prípravky na čistenie okien)
• z dopravy (exhaláty, ropné produkty)
• turizmus
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Voda SOŠ 2.9053 876 slov
Voda SOŠ 2.9087 37467 slov
Voda SOŠ 2.9535 992 slov
Voda SOŠ 2.9068 510 slov
Voda SOŠ 2.9591 1479 slov
Voda GYM 2.9705 2035 slov
Voda GYM 2.9897 94 slov
Voda SOŠ 2.9615 841 slov
Voda GYM 2.8957 866 slov
Voda 2.9700 442 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.