referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Streda, 18. mája 2022
Voda
Dátum pridania: 06.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Gabina3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 584
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 
Prejavy znečistenia vody :
• zmena jej fyzikálnych vlastností (napríklad zvýšením teploty)
• zmena chemického zloženia (zvýšený obsah rôznych anorganických a organických látok)
• zmena biologických vlastností (zvýšeným obsahom vírusov, baktérií, rias a ďalších mikroorganizmov)

Dôsledky znečistenia
Sú škodlivé pre riečne ekosystémy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Preto sa znečistenie vodných tokov prejavuje aj na poškodení ľudského zdravia.
Dusičnany vo vode vyvolávajú u človeka methemoglobínemiu spojenú s redukciou transportu kyslíka krvou – dusíkaté látky rozkladajú krvný hemoglobín na nefunkčný methemoglobín, zvlášť nebezpečné je to u dojčiat, u ktorých vznikajú vážne problémy často končiace smrťou.
Dusitany a amoniak sú pre vodné organizmy vysoko toxické. V tráviacom trakte organizmov tvoria rakovinotvorné produkty. Spolu s fosforom spôsobujú premnoženie vodnej biomasy, fytoplanktónu, rias a siníc, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo kyslíku z vôd. To má za následok ničenie populácie vodných bezstavovcov, rýb...
Voda je nevyhovujúca aj pre ľudí i pre rekreačné účely. Prítomnosť ťažkých kovov, zložiek poľnohospodárskych pesticídov vedie k nahromaďovaniu týchto toxických, karcinogénnych látok v telách živočíchov a človeka. To má za následok chorobné prejavy a alergické reakcie.

Myslíme na životné prostredie...?
Automobilové výfukové plyny, emisie z tovární a elektrární, smeti a mnoho ďalších odpadových produktov, to všetko sú znečisťujúce látky. Znehodnocujú životné prostredie, nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí, ubližujú zvieratám i rastlinám. Tieto odpadové zložky sú nežiadúcim dôsledkom moderného spôsobu života. Samotné znečisťovanie nie je síce ničím novým – už v minulom storočí továrne vypúšťali do ovzdušia obrovské oblaky jedovatého dymu. Lenže dnes je priemyselných závodov oveľa viac a omnoho širšia je aj škála znečisťujúcich látok. Pred znečistením neostal uchránený nijaký kút našej Zeme, či už na pevnine, v ovzduší alebo vo vode, postihnutá je dokonca aj Antarktída a Mount Everest. Vedci ešte stále nezistili všetko o znečisťovaní, no predsa už vieme dosť o tom, ako ho možno regulovať. Dá sa znížiť napr. opätovným spracovaním odpadu či využívaním materiálov, ktoré sa v pôde rozkladajú pôsobením mikroorganizmov.

Ekologické havárie
Okrem každodenného znečisťovanie dochádza občas i k nečakanému, náhodnému úniku znečisťujúcich látok, napríklad keď z tankera vytečie ropa a vytvorí na hladine oceánu obrovskú škvrnu. Takéto znečistenie zapríčiňuje úhyn miliónov rýb a morských vtákov.

Kyslý dážď
Automobilové výfukové plyny obsahujú oxidy dusíka. Pri spaľovaní uhlia v tepelných elektrárniach sa uvoľňuje oxid siričitý. Keď tieto dve zlúčeniny zreagujú s vodou v ovzduší, premenia ju na slabé kyseliny, ktoré potom padajú na zem v podobe kyslého dažďa. Kyslý dážď poškodzuje stromy, zažiera sa do budov a hubí život v riekach. Dnes už dokážeme znížiť množstvo oxidu siričitého vypúšťaného z tepelných elektrární technologické zariadenie je hodne drahé.

Skládky odpadu
V mnohých častiach sveta ľudia zakopávajú do zeme toxické chemické látky a iné nebezpečné odpadové produkty. Tie potom presakujú do pôdy i do vody a ničia v nich život. K moriam sa správame, akoby to boli skládky odpadu, napr. veľmi silno znečistené je Severné more. Aby život v moriach a oceánoch nezanikol, musíme vytvárať menej škodlivé odpadové produkty.

Ohrozenie odpadovou vodou
Život v riekach, v jazerách a v moriach ohrozuje nedostatočné čistenie odpadových vôd. Kyslík sa do vody dostáva zo vzduchu a z vodných rastlín. Časť odpadu priamo reaguje s kyslíkom a vznikajú neškodné látky. Kyslík podporuje aj činnosť mikroorganizmov, ktoré rozkladajú na neškodný zvyšok. Biologický odpad a zvyšky pracích prostriedkov pôsobia ako hnojivá a zapríčiňujú zvýšený rast vodných rastlín. Kyslík pomáha rozkladať odumreté rastliny.
Pri veľkom množstve vodných rastlín a nadmernom prívode odpadových vôd nestačí kyslík, rozpustený vo vode, na rozklad odumretých rastlín a odpadu. Najprv zahynú ryby, potom vyhynie všetko živé. Do vody sa s odpadom môžu dostať aj látky, napr. ortuť a zlúčeniny ortuti, ktoré sa zneškodňujú veľmi pomaly, alebo sa nezneškodnia vôbec. Naše veľmi znečistené rieky a vodné nádrže možno chrániť iba finančne náročným čistením všetkých odpadových vôd. Veľmi dôležité je znižovanie množstva škodlivín v odpadovej vode.

Záver
Túto tému som si vybrala preto, lebo som chcela poukázať na to, ako my samy ubližujeme tomu najcenejšiemu čo máme – našej Zemi. Častokrát si ani ja sama neuvedomujem ako svojimi neuváženými krokmi ničím našu prírodu. Ak v tomto ničení budeme pokračovať a nezamyslíme sa nad dôsledkami, tak naše deti už nebudú poznať čo je to „čistá voda.“
A ako sa dá tomu predísť? Na túto otázku je ťažké odpovedať. Každý si na ňu musí zodpovedať sám a tieto opatrenia využívať v praxi. No jedno viem – musím začať od seba.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Voda SOŠ 2.9053 876 slov
Voda SOŠ 2.9087 37467 slov
Voda SOŠ 2.9535 992 slov
Voda SOŠ 2.9068 510 slov
Voda SOŠ 2.9591 1479 slov
Voda GYM 2.9705 2035 slov
Voda GYM 2.9897 94 slov
Voda SOŠ 2.9615 841 slov
Voda GYM 2.8957 866 slov
Voda 2.9700 442 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.