Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Voda

Sme doslova obkľúčení vodou. Viac než 70 % zemského povrchu zaberajú moria a oceány. Navyše 10 % pevniny - územie veľké asi ako Južná Amerika - pokrýva voda vo forme ľadu. Na Zemi však takmer nijaká nová voda nevzniká; tá, ktorá padá z oblohy v podobe dažďa, padala už miliónkrát v minulosti a spadne ešte nespočetne mnoho ráz v budúcnosti. Voda je v nekonečnom kolobehu: dažďová voda steká z pevniny do morí, mení sa na vodnú paru, vytvára oblaky, no a napokon opäť padá má v podobe dažďa. Voda má pre našu planétu a jej obyvateľov nesmierny význam. Potrebujú ju všetky rastliny a živočíchy; život na Zemi sa rodil práve v moriach. Rieky a moria tisícky rokov modelujú krajinu tým, že vymieľajú kaňony a morské útesy; ľadovce zasa vyhlbujú údolia. Ľudia potrebujú vodu v domácnostiach, továrňach i pri poľnohospodárskych prácach.

POVRCHOVÉ NAPATIE
Povrchová vrstva vody pripomína pružný povlak či blanku. Môžeme sa o tom presvedčiť, keď sledujeme
drobný hmyz, ako sa prechádza po vode - nôžkami ,,sa zabára" do povrchu vody, no nepotopí sa.
Tomuto ,povlakovému" efektu sa hovorí povrchové napätie. Spôsobuje, že voda utvára kvapky.

VODA A ŽIVOT
Všetky rastliny a živé bytosti vrátane človeka pozostávajú z prevažnej časti z vody a sú od nej úplne závislé. Voda tvorí viac ako dve tretiny ľudského tela. Musíme ju denne prijímať, aby sme nahradili jej úbytok spôsobený močením, potením a dýchaním. Nik nemôže prežiť bez vody viac ako štyri dni.

SKUPENSTVA VODY
Čistá voda je zlúčenina dvoch bežných prvkov - vodíka a kyslíka. Každú molekulu vody tvoria dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka; chemici to zapisujú vzorcom H2O. Voda sa zvyčajne nachádza v kvapalnom stave, no môže sa vyskytovať i v pevnom alebo plynnom skupenstve. Ak ju necháme voľne stáť, pomaly sa vyparuje a mení sa na paru, neviditeľný plyn. Keď vodu ochladíme na 0°C, zamrzne a premení sa na ľad.

SLANÁ VODA
Slaná voda vrie pri vyššej teplote a zamŕza pri nižšej teplote ako sladká voda; v zime sa preto posypávajú cesty soľou, aby sa zabránilo vytváraniu poľadovice.

VODNÁ PARA
Voda vrie pri 100°C. Pri tejto teplote sa vyparuje tak rýchlo, že vodná para utvára v kvapaline bubliny. Vodná para je neviditeľná; čo vidíme unikať z vriacej vody, sú drobnučké kvapôčky
vody, ktoré vznikajú, keď sa horúca para stretáva so studeným vzduchom

ĽAD
Voda zamŕza, keď teplota klesne na 0°C. Pri tomto
procese zväčšuje svoj objem. V zime sa niekedy roztrhnú vodovodné potrubia, pretože sa v nich mrznúca voda rozťahuje.

ÜPRAVAVODY
Voda vo vodných nádržiach sa zvyčajne nehodí na pitie. Musí najprv prejsť čistiacim zariadením, v ktorom sa z nej odstránia choroboplodné zárodky a iné škodlivé z1ožky. Často sa v nej rozpúšťa chlór, lebo zabíja baktérie a vírusy. Drobné nečistoty, ktoré klesajú na dno obrovských zásobníkov vody, sa odstraňujú filtrami zo štrku a piesku.

ROZTOKY
Čistá voda sa vyskytuje v prírode iba zriedka, pretože voda rozpúšťa iné látky a vytvára zmesi (roztoky). Napríklad morská voda je slaná, lebo je v nej rozpustených veľa minerálnych látok. Vodné roztoky sú životne dôležité; jedným z nich je krvná plazma.

TLAK VODY
Voda prúdi z vodovodu, pretože je pod tlakom, čiže odzadu ju čosi tlačí.
Tlak vytvárajú čerpadlá, ktoré piestmi alebo lopatkami, aké má lodná vrtuľa, ženú vodu dopredu. Tlak vyvoláva i samotná váha vodného stĺpca. Čím je voda hlbšia, tým väčší je tlak. Keď skočíme do bazéna a ponoríme sa na dno, cítime, ako nám tlak vody pôsobí na ušné bubienky.

VODNÁ ELEKTRÁREŇ
Ľudia využívajú vodu ako zdroj energie už viac ako 2 000 rokov. Dnes slúži voda na výrobu elektriny. Vodné elektrárne sa často budujú pri priehradách. Voda z rozľahlého jazera za priehradným múrom prúdi potrubím nadol a otáča lopatky turbín, ktoré poháňajú generátory. Pri tomto spôsobe výroby elektriny sa neznečisťuje životné prostredie ani nevyčerpávajú obmedzené zásoby nerastných surovín

ZNEČISTENIE A SUCHO
V mnohých oblastiach, napríklad vo východnej Afrike, je nedostatok dažďových zrážok a panuje v nich sucho. Nerastú tam takmer nijaké rastliny a zvieratá i ľudia zvádzajú neustály boj o prežitie. No čistá sladká voda sa ťažko získava i v tých oblastiach, kde prší veľa. Príčinou je odpad z miest a tovární, ktorý znečisťuje vodu, takže ju nemožno piť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk