Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Skameneliny

Skameneliny nám poskytujú fascinujúci pohľad na viaceré formy života, ktoré kedysi na Zemi existovali. Pri štúdiu sa môžu vedci dozvedieť akým spôsobom sa živočíchy a rastliny vyvíjali.

Skameneliny sú dôkazom minulého života na Zemi. Predstavujú ich otlačky častí živočíchov a rastlín ale aj hmyz, ktorý zostal uveznený v živici ihličnatých stromov, ktorá potom stvrdla do kusu jantáru. Otlačky skamenelín zahrňujú stopy živočíchov a ich úkryty na morskom dne. Niektoré veľké skameneliny sa skaldajú z masívnych dinosaurých kostier. Iné nazývané mikroskameneliny sú tak malé, že môžu byť skúmané iba pod mikroskopom. Skameneliny sa nachádzajú v usadených horninách najčastejšie vo vápencoch a bridliciach. Najdôležitejším využitím štúdia skamenelín je objasnenie vývoja jednotlivých foriem života v dlhých dejinách planéty Zem. Paleontológovia často odvodzujú druhy dávno vyhynutých rastlín a živočíchov z veľmi malých skamenelín. Ich štúdium niekedy odhalí veľmi zaujímavé fakty.

Skameneliny podávajú informácie o klimatických podmienkach v minulosti, ktorými sa zaoberá náuka nazývaná KLIMATOPALEONTOLÓGIA. Skameneliny poskytujú často informácie o životnom prostredí, v ktorom žili živočíchy a rastliny čo slúži náuke zvanej PALEOEKOLÓGIA. Jedným z hlavných problémov stojacich pred paleontológmi je, že dôkazy zanechané v skamenelinách sú značne neúplné. Živočíchy, ktoré majú krehkú stavbu tela obvykle zanechávajú nepatrný alebo žiadny priamy dôkaz o svojej vtedajšej existencii. Preto sa väčšina našich znalostí o formách života v minulosti datuje od začiatku Kambria, to je obdobie pred 590 mil. rokov. Je to približne doba kedy sa u viacerých živočíchov vyvíjali pevné časti tela, ktoré sa ako skameneliny lepšie zachovali.

Väčšina skamenelín sú otlačky živočíchov a rastlín žijúcich v moriach a oceánoch. Je to preto, že zbytky mŕtvych morských organizmov sú na morskom dne rýchlo prikryté zatiaľ čo rastliny a živočíchy na pevnine sa po smrti pôsobením poveternostných vplyvov rýchlo rozkladajú.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk