Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

alkaloidy

1. Obsah:

1. obsah 2
2. čestné prehlásenie 3
3. úvod 4
4. vlastná práca 5
1. čo sú alkaloidy 5
2. prehľad najznámejších alkaloidov 5-7
3. drogy kokaínového typu 8-9
4. drogy opiátového typu 10-11
5. nikotín 11-12
5. záver 13
6. resumé 14
7. bibliografia 15

2. Čestné vyhlásenie:

Čestne vyhlasujem, že na seminárnej práci som pracoval sám. Informácie som čerpal prevažne z internetu a kníh.

3. Úvod:

Moja seminárna práca má názov Alkaloidy. Túto tému som si vybral kvôli tomu, že k alkaloidom patria drogy. Drogy sú v dnešnej dobe ľahko prístupné a stále viac a viac ľudí prepadá závislosti.

Vo svojej práci stručne zhrniem čo vlastne alkaloidy sú, najznámejšie v skratke spomeniem a pár sa pokúsim obšírnejšie popísať.4. Vlastná práca:

1.Čo sú alkaloidy:

Alkaloidy sú dusíkaté organické látky. Majú zásaditý charakter, vznikajú ako produkty metabolizmu a aminokyselín čeľadí makovité, iskernikovité, ľuľkovité.... Požitím niektorých alkaloidov nastávajú rôzne stavy. Pri opakovanovam požívaní nastáva závislosť. Alkaloidy sa delia na základe heterocyklu, ktorý tvorí súčasť ich molekuly:

-s cyklom pyridínu
-s cyklom tropánu
-s cyklom chinolínu, izochinolínu
-s cyklom purínu
-s cyklom indolu

2. Prehľad najznámejších alkaloidov:

-Hordeín: vyskytuje sa v klíčiacom jačmeni ( 0,2 %) a spôsobuje zvýšenie krvného tlaku
-Ricín: je to alkaloid ricínu obyčajného, vyskytuje sa v rastlinách (semená 0, 15%, listy 1%), je toxický a obsahuje kyanovú skupinu
-Piperín: je v čiernom korení (5-9%), vyvoláva pocit popálenia a všeobecne nie je jedovatý
-Nikotín: Nachádza sa v listoch tabaku (5-9%), silný jed....
-Anabazín: alkaloid tabaku, toxickejší než nikotín, využitie v poľnohosp. ako prostriedok proti hmyzu
-Atropín: patrí medzi najsilnejšie alkaloidy, pôsobí na nervovú sústavu, protijed nikotínu, max. dávka je 0,001 až 0,003gramu
-Kokaín: podobné zloženie ako atropín, otupuje zakončenia receptorov, narkotikum, návyková látka, max.dávka 0,03gramu
-Lupinín, sparteín, lupanín: alkaloidy vlčieho bôbu, pri požití spôsobujú ťažkosti
-Chinín: najúčinnejší prostriedok proti horúčkam, liek proti zimnici
-Ópium: je to vysušená mliečna šťava z nedozretých makovíc ópiového maku. Obsahuje aj alkaloidy ako morfín – 10 %, narkotín – 5 %, papaverín – 0.8 %, tebaín – 0.4 %, kodeín – 0.3 % ... Morfín je jeden z najúčinnejších prostriedkov na utíšenie bolesti. Pôsobí na nervovú sústavu. Účinná dávka je 0.01 g. Pri opakovanom používaní hrozí nebezpečenstvo návyku. Kodeín nemá narkotické účinky, a preto sa používa do liekov proti kašľu.
-Kurare: šípový jed juhoamerických Indiánov, obsahuje alkaloid strychnín a brucín.
- Kofeín: alkaloid kávovníka, spôsobuje zvýšenie krvného tlaku; pôsobí na vylučovanie, proti únave, ako liek pri otravách narkotikami, pri rozličných srdcových chorobách. Nachádza sa v káve (1%), v čaji (5%).
-Teobromín: alkaloid kakaovníka, ktorý ho obsahuje 3 %, zvyšuje krvný tlak a pôsobí na vylučovanie moču, je toxický, človek by musel zjesť naraz 2,5 kg čokolády, aby sa priotrávil3. Drogy kokaínového typu:

Prírodným zdrojom kokaínu je rastlina kokaínovníka z pantropického rodu Erythroxylon. Najvhodnejší geograficko-klimatický región sveta sú náhorné plošiny východných Ánd. Prispôsobenému variantu rastliny sa dobre darí aj v podmienkach dažďových pralesov. Na rastlinné alkaloidy chudobnejší variant „epadu“ sa preto rozšíril aj v Amazónii. Erythroxylon coca je až 2 metre vysoký ker s výrazne žilkovanými listami. Drevina má načervenalú farbu, od ktorej bol odvodený aj botanický názov. Kokové listy sa zberajú trikrát do roka.

Kokaín je zneužívaný v niekoľkých variantoch: Listy kokaínovníka sa žuvajú, bez akejkoľvek ďalšej úpravy najmä v oblasti Ánd. V listoch kokaínovníku je obsiahnuté približne 0,5 až 1% kokaínu. Free base - voľná báza predstavuje kokaín separovaný od kyslého radikálu. Už pri bežnom zahrievaní vedie k odparovaniu, čí umožňuje jeho inhaláciu (vdychovanie). Kokaín je možné rozpoznať od iných drogových skupín najmä skutočnosťou, že je to jemne zrnitý prášok, bez zápachu, ktorý po degustácii jazykom chladí, vyvolá znecitlivenie a pocit chladu na jazyku. Hydrochlorid kokaínu je omnoho viac termostabilnejší, t.j. jeho teplota tavenia je vyššia ako u voľnej bázy kokaínu, preto je tento drogový variant zneužívaný predovšetkým na tzv. sniffing či dokonca vpichovanie do tela. Crack (angl. crack - praskanie) je bikarbonátom formovaná báza kokaínu, čo umožňuje inhaláciu a zvyšuje účinnosť kokaínu. Okrem vyššie uvedených variant kokaínu sa táto droga veľmi často kombinuje do rôznych zmesí v snahe znižovania ceny. Príkladom zmesí kokaínu je speedball, kde je kokaín kombinovaný s heroínom či bazooka v kombinácii s marihuanou.

Na ulici sa kokaín predáva pod rôznymi menami. Crack house (krekové byty) ponúkajú coke, „C“, stardust, blow, white lady, snow, v slovenských obmenách: kolu, sneh, koks a iné.

Po roku 1988 sa kokaín stáva najvýznamnejšou drogou na čiernom trhu. Rozsiahle ilegálne plantáže sa dnes rozprestierajú najmä v Kolumbii, Bolívii, Peru a Brazílii. Obchodné aktivity kokaínových kartelov nachádzajú „odberateľov“ predovšetkým v Severnej Amerike a Európe. Obchod s kokaínom priniesol v posledných desaťročiach celý rad závažných sociologických dôsledkov nielen na často zúbožené obyvateľstvo krajín pôvodu kokaínu, ale v širšom uhle pohľadu aj na cieľové krajiny ilegálneho obchodu. Známe slovné spojenie „trading sex for snow“ - sex za sneh (kokaín)- predstavuje drsnú príchuť mnohých svetových veľkomiest. Každý deň pribudne na svete asi 5000 ľudí, ktorí po prvýkrát vyskúšajú kokaín. Kokaín je najčastejšie uvádzaná droga v štatistických prehľadoch Národného inštitútu drogových závislostí USA v súvislosti s úmrtím na drogy.

Hlavným a najčastejším spôsobom aplikácie drogy je sniffing, t.j. vdychovanie drogy v prášku cez nosové otvory. Kokaín je usporiadaný do úzkych koľajníc a pomocou tenkej trubičky, prípadne zrolovanej bankovky je na viackrát vdýchnutý striedavo do jednej a následne druhej nosnej dierky. Sliznica nosa obsahuje nervové zakončenia čuchového nervu, pomocou ktorého sa kokaín priamo a rýchlo dostáva do mozgu. Typickým chorobným nálezom u ľudí s rozvitou závislosťou od kokaínu je prederavenie nosovej prepážky. Zriedkavejšie je vdychovanie z chrbtovej plochy ruky, resp. z dlane. Klasické crack house sú preto často bez okien a možnosti prievanu. Niektoré varianty kokaínu možno vpraviť do tela aj tzv. paranterálne, t.j. mimo črevný trakt, teda injekčne. Kokaín sa vo forme hydrochloridu vstrekuje do žily (i.v.), zriedkavejšie aj pod kožu (s.c.) alebo vnútrosvalovo (i.m.). Kokaín a jeho varianty sa veľmi často v drogovo závislej komunite používa ako súčasť sexuálnych praktík, pri ktorých sa kokaín vtiera vo forme masti do vagíny alebo análneho otvoru. Fajčenie drog s obsahom kokaínu je viazané najmä na termostabilitu drogového variantu. Crack sa fajčí v malých sklenených fajočkách. Free base sa fajčí v malých fajočkách s prímesou oleja.

Kokaín sa po vdýchnutí cez nos veľmi rýchlo dostáva priamo do mozgu prostredníctvom dráhy čuchového nervu, resp. sa o niečo pomalšie absorbuje v najmenších funkčných jednotkách pľúc do krvi. Po aplikácií vzniká rýchly euforizujúci účinok, ktorý je podmienený uvoľnením niektorých látok (neuromediátorov) v mozgu, a to na istých špecifických miestach. Dostavuje sa pocit sily, narastá sexuálna apetencia (stimulácia libida). U chronických závislosti sa však paradoxne objavujú poruchy sexuálnych funkcií. Kokaín je drogou, ktorá sa najviac ovplyvňuje ľudskú sexualitu, čo sa môže prejavovať až extrémnym sexuálnym správaním ako sú nymfománia či satyriáza (u mužov). Produktívne poruchy vnímania (halucinácie, ilúzie) či myslenia (bludy) nie sú typické, avšak môžu sa objaviť pri rozvinutých závislostiach. Kokaín spôsobuje vo všeobecnosti stimuláciu sympatikového nervového systému, čo vedie k zvýšeniu hladiny adrenalínu a jemu podobných látok v krvi. Dostavuje sa pocit výkonnosti, potlačenie pocitu únavy a hladu. Okrem zmeny psychických funkcií patrí medzi sprievodné javy užitia kokaínu najmä zvýšená frekvencia činnosti srdca, zrýchlenie dýchania, rozšírenie zreníc, zvýšenie krvného tlaku, zvýšenie motorickej aktivity, nekľud, niekedy pocit na zvracanie a zvracanie.

Medzi dlhodobé účinky užívania kokaínu patrí najmä celkový pokles hmotnosti, už spomínané prederavenie nosovej prepážky, trvalý nepokoj, poruchy spánku, precitlivenosť na rôzne, najmä akustické podnety, opakované bolesti brucha, hnačky a vo vystupňovaných prípadoch až poruchy vedomia (delírium), stihomam, depresie. Stavy opakovaného akútneho ovplyvnenia kokaínom, striedané s krátkymi periódami abstinencie vedú k ťažkým psychickým a fyzickým zmenám, ktoré bez odbornej pomoci končia samovraždou, či zlyhaním základných životných funkcií.

Kokaín je stimulátorom sympatikového nervového systému, už pri prvom podaní vedie k neúmernému zvyšovaniu tepovej frekvencie, k zvyšovaniu krvného tlaku a k zúženiu vencovitých tepien srdca, ktoré zásobujú kyslíkom srdcový sval. Už pri prvom podaní kokaínu a jeho variant môže dôjsť k rozvoju infarktu srdcového svalu, k vzniku fatálnych porúch srdcového rytmu, vzniku krvácania do mozgu v dôsledku kritického vzostupu krvného tlaku. V súvislosti s tehotenstvom sa vyskytujú poruchy krvného zásobenia plodu s možnosťou predčasných pôrodov najmä v rozmedzí 24. až 28. týždňa gravidity. Prestup kokaínu do cirkulácie plodu môže znamenať rastové zaostávanie, ako aj vývojové poruchy plodu. Pri dlhodobom užívaní kokaínu sa vyskytujú morfologické zmeny srdcovej svaloviny, ktorá stráca funkčné rezervy, dochádza k poruchám vzdušnosti pľúc, čím sa zvyšuje tlak v pľúcnom riečisku, čo v konečnom dôsledku opätovne zaťažuje srdce. V rámci pľúcnych ochorení sa môže objaviť pľúcna TBC (tuberkulóza), ale aj iné nešpecifické zápalové ochorenia pľúcneho tkaniva. K rizikám opakovaného, ale aj jednorazového užívania kokaínu patria taktiež psychické poruchy s prejavmi depresie, paranoje, či porúch osobnosti.4. Drogy opiátového typu:

Mak siaty (Papaver somniferum var. Album Linné) predstavuje základný a prirodzený zdroj ópia a jeho derivátov. Výťažnosť a množstvo účinných alkaloidov v rastline maku závisí od jej fytochemických vlastnosti, ktoré sú podmienené geografickou lokalitou a klimatickými podmienkami. U nás rastie vlčí mak (Papaver rhoeas Linné), ktorý neobsahuje nijaké potenciálne využiteľné alkaloidy. Najvýznamnejšia lokalita sveta na pestovanie maku je Zlatý trojuholník: Thajsko, Barma, Laos, ale okrem toho aj Čína, India, Turecko a Pakistan. Medzi drogové varianty ópiátového typu závislosti patrí: surové ópium s obsahom 10% morfínu. Surové ópium možno fajčiť. Vyskytuje sa aj v ďalších podobách ako napr. gálí (India); čandu (purifikované ópium); dross (popol z vyfajčeného ópia - nízka cena); morfín (najdôležitejší prírodný alkaoid ópia - prášok alebo roztok); heroín (polosyntetický derivát - diacetylmorfín); syntetické opiáty (oficiálne prípravky farmaceutického priemyslu) a napokon superheroín (metylfentanyl - asi 100 násobne silnejší než heroín). Na čiernom trhu sa konzumenti opiátov stretávajú s názvami ako: Morph, dust, „H“, háčko, herák, kakao, smack, horse. Ópium je vo forme mierne lepkavého prášku, sivozelenej farby, ktoré sa predáva vo forme malých guličiek. Veľmi nápadný je pach po splesnivenom maku. Morfín je vo forme solí, ako biely až žltkastý prášok, ktorý vytvára malé polygonálne kryštáliky. Heroín sa vyskytuje vo forme bieleho prášku v podobe solí, často s prímesou sušeného mlieka, jedlej sódy a pod. Užívania heroínu v komunite je veľmi častým javom. Shooting gallery sú miesta ako opustené stavby, súkromné byty, či podzemné priestory, v ktorých sa pravidelne stretávajú ľudia závislí od heroínu.

Surové ópium sa fajčí v drevených, hlinených alebo sklenených vodných fajkách, a to v ležiacej polohe, pretože sprievodným príznakom fajčenia ópia je pocit na zvracanie. Výnimočne bola zaznamenaná tzv. ópiofagia - pitie ópiovej tinktúry. Morfín vykazuje dobrú rozpustnosť vo vode, preto sa aplikuje injekčne, a to podkožne, vnútrosvalovo, resp. vnútrožilne. Heroín sa vpravuje do organizmu podkožne (aj tzv. skin popping - viacsmerné vpravovanie pod kožu z jedného vpichu), vnútrosvalovo a vnútrožilne (mainline). V čase vojny vo Vietname bolo fajčenie heroínu bežnou praktikou medzi americkými vojakmi. Na Slovensku sa vyskytla forma inhalácie výparov heroínu na lyžičke pri jej zahrievaní nad zapaľovačom.

Účinky opiátových derivátov drog spôsobujú rýchly euforizujúci efekt hlavne po injekčnom podaní. Typickým prejavom akútneho ovplyvnenia drogou sú letargické stavy prežívané v pasívnej polohe s výskytom porúch vnímania (halucinácie, ilúzie). Opiáty sú klasickou drogovou skupinou slastného zabudnutia. Z telesných prejavov dochádza k poklesu frekvencie srdca a ventilácie. Dochádza k zvýšenému poteniu, svrbeniu pokožky, bolestiam hlavy. Typickým príznakom je výrazné zúženie zreníc v priebehu akútneho ovplyvnenia.

Jednorazové podanie opiátov sa vyznačuje vysokou mierou variability účinkov. Nie každý ľudský jedinec reaguje na opiáty rovnako. Po krátkodobej eufórii sa môže dostaviť ťažký depresívny stav a úzkosť. V súvislosti s aplikáciou heroínu po prvýkrát sa vyskytuje aj riziko náhlej smrti. Táto eventualita je vysvetľovaná neschopnosťou organizmu prijať a spracovať akékoľvek aj minimálne množstvo heroínu (tzv. idiosynkratický efekt). V prípadoch rozvinutých závislostí dochádza k postupnej strate fyzickej výkonnosti, vyskytujú sa ťažké poruchy pamäte, egocentrizmus, zvýšená unaviteľnosť, záchvaty úzkosti, paranoidné stavy, zápchy či naopak tzv. heroínové hnačky, neschopnosť vôľou riadeného správania, poruchy menštruácie, ťažké zápalové postihnutie v miestach aplikácie drogy. Významným rizikom komunitného spôsobu života konzumentov heroínu je výskyt najmä chronických zápalových ochorení pečene (hepatitída typu C, ale aj B, či iné krvou prenosné hepatitídy) pri používaní spoločných injekčných ihiel. Imunitný systém môže po dlhšom čase reagovať vznikom zápalového postihnutie mozgových ciev s následnými fatálnymi dôsledkami na mozgové tkanivo najmä v oblasti bazálnych ganglií. Pľúcne tkanivo reaguje u rozvinutých závislostí na heroíne vznikom fibrózy pľúc. Drobné cievy dokonca aj na vzdialenejších miestach od miest vpichov sa upchávajú, čím dochádza k poškodeniu najmä pečene a obličiek. Riziko šírenia HIV infekcie je omnoho štatisticky významnejšie u ľudí závislých na heroíne.

Abstinenčné príznaky sa v prípade opiátov, najmä heroínu vyskytujú po cca 5 - 15 hodinách. Abstinenčný syndróm je typický najmä výrazným slzením, vodnatým výtokom z nosa, studeným potom, zvýšenou frekvenciou srdca, husou kožou, vydesením, dezorientáciou a celkovou vyčerpanosťou. V tomto stave sa často vyskytujú záchvaty nekontrolovanej agresie namierené proti okoliu, ale aj proti sebe, preto sa nikdy neodporúča zostávať osamote s človekom drogovo závislým od heroínu.5. Nikotín:

Nikotín je alkaloid pyridin-N-metylpyrrolidin obsiahnutý v tabaku (Nicotiana tabacum). V rastlinách sa nachádza v koncentrácii až 8% a je v nich viazaný na kyselinu jablčnú, alebo kyselinu citrónovú.

Nikotín je mitotický jed, postihujúci bunkové jadro, zvyšuje dráždivosť CNS a v určitých dávkach ho paralyzuje. U 80% zdravých ľudí spôsobuje periférnu vazokonstrikciu (periférny krvný obeh klesá až o 1/5 až 1/3) - maximum je 10 min. po vyfajčení cigarety, účinok odznie po 30 minútach. Dávka 60mg nikotínu je smrteľná do 10 minút. Z cigarety sa vstrebe asi 1-2 mg, z cigáry asi 10mg nikotínu. Tabakový dym obsahuje okrem nikotínu až 4000 zlúčenín. Medzi iným aj pyridínové zásady, DDT, arzén, formaldehyd, kyanovodík, amoniak, oxid uhoľnatý, metán, sirovodík, rôzne kyseliny (jantárovú, mliečnu) atď.

Princíp návyku fajčenia je dvojaký : somatický a psychický. Keď sa nikotín dostane do tela, viaže sa s nikotínovými receptormi. To spôsobí, že sa začnú uvoľňovať špeciálne látky - neurotrasmitery, ktoré spôsobujú zmeny v mozgu. Množstvo nikotínových receptorov sa u nefajčiarov pri vzostupe hladiny nikotínu v krvi môže zvýšiť až o 300%. Čím viac nikotínu je vo vašom tele, tým viac receptorov vzniká. Okrem tohoto somatického - toxikomanického návyku existuje aj psychická zložka. Ide o dynamický stereotyp na základe množstva podmienených reflexov z interoceptorov, ale prevážne od exteroceptorov. Psychosociálna zložka prevláda nad toxikomanickou zložkou fajčenia.

Medzi pozitíva, ktoré lekársky aplikovaný nikotín v malých dávkach má, patrí:

•stimuluje nervové gangliá
•stimuluje vylučovanie norepinefrínu z nervových zakončení
•stimuluje vylučovanie epinefrínu z drene nadobličiek
•znižuje syntézu prostacyklínu v endotele ciev (zvyšuje aterosklerotický efekt)
•zvyšuje neurálnu priestupnosť CNS
•stimuluje účinok na vylučovanie slín a tráviacich "štiav"
•vegetatívna eufória
•priaznivý vplyv na defekáciu
•relatívny pozitívny vplyv na krátkodobú ako aj dlhodobú pamäť
•používa sa pri liečbe ulceróznej kolitídy a Parkinsonovej choroby
•používa sa na odvykanie od psychosociálnej závislosti na fajčení

Medzi príznaky "potreby si zapáliť" patrí:

•iritabilita (dráždivosť)
•depresia (musím podotknúť, že v žiadnej štúdii sa nepotvrdilo, že by fajčenie spôsobovalo depresiu)
•únava
•slabá koncentrácia
•zvýšený apetít
•nočné mory

Fajčiari, ktorí prestali fajčiť, často hovoria, že najťažšie si zvykali na to, že "niečo museli robiť s rukami". To je len jeden zo sprievodných abstinenčných príznakov. Maximum abstinenčných príznakov sa dostavuje po 24 hodinách abstinencie. K zlepšeniu dochádza až po 4 týždňoch. Biochemická podstata abstinenčných príznakov pozostáva v zníženej sekrécii norepinefrínu a kortizolu.

Najnovší objav však naznačuje, že nikotín predsa len môže byť aj k úžitku. Vedci zo Stanfordskej univerzity podľa časopisu Nature Medicíne v pokusoch s myšami zistili, že nikotín stimuluje rast nových ciev. Na jednej strane to síce môže podporovať rast nádorov, ale na druhej strane sa tento efekt pozitívne prejaví na zásobovaní krvou, čo je pozitívny stimul pre pacientov s Parkinsonovou alebo Alzheimerovou chorobou.5. Záver:

Pri písaní seminárnej práce som sa snažil nájsť čo najviac nových informácií o drogách. Bol to však problém, pretože informácie sú zväčša veľmi podobné a stále sa opakujú aj keď pochádzajú rôznych zdrojov.

O drogách by sa dalo popísať určite oveľa viac strán ako som napísal ja. Niektorí ľudia si myslia, že ich sa otázka drog netýka, alebo, že oni sa nemôžu stať závislými. Dúfam, že ľudia si začnú uvedomovať, že k drogám patria aj cigarety a káva...

6. Resumé:

I tried to find much more new informations about drugs. But it was problem because the informations are very similar and they are repeated also when they are from different sources.

About drugs can be written much more pages as i have written. Some people think that the question of drugs do not touched them or that they can not get to be adjective. I hope that peoples will get to know, that cigaretes and coffee are drugs too...

Zdroje:
- www.infodrogy.sk
- www.obcan.sk
- www.mia.sk
- www.vidact.sk
- www.vidact.sk
- www.edusan.sk
- www.gjar-po.sk
- www.uci.gmet.sk
- www.prevencia.deti.szm.sk
- www.icm.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk