referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Stela
Pondelok, 3. októbra 2022
Pavúkovce
Dátum pridania: 16.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kmiki
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 605
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Pavúky sú starobylý rad článkonožcov, ktorý obýva všetky terestrické ekosystémy. Dokonca v niekoľkých prípadoch vstupujú aj pod vodnú hladinu, ako je to napríklad aj pri, u nás žijúcom, pavúkovi vodnom, ktorý síce dýcha atmosferický kyslík, no žije vo svojom vzdušnom vaku pod hladinou sladkých stojatých vôd. Ich etológia, rozmanitosť spôsobu života, ich jedinečné techniky lovenia za pomoci dokonalých sietí, dômyselných pascí, či nevídanej rýchlosti, to všetko ich robí jednou z najzaujímavejších recentných skupín živočíchov, ktoré matka príroda vypustila zo svojho lona.

Počet popísaných taxónov z celosvetového hľadiska Platnick uvádza 38 834, radených do 3 593 rodov. Samozrejme toto číslo nie je konečné, odhady sú oveľa väčšie. Veľký potenciál sa predpokladá predovšetkým v tropických pralesoch, ktorých biodiverzita je "nepredstaviteľná". Súčasne pokračujúce intenzívne ničenie týchto, ale aj ostatných ekosystémov má katastrofálny dopad na živočíchy tam žijúce, pavúky nevynímajúc. Táto hlúposť a necitlivosť ľudstva spôsobuje, že mnohé druhy budú vyhubené skôr, ako bude možné ich vôbec determinovať. Preto spoznajme tieto živočíchy a nájdime v nich krásu a dokonalosť prírody. Zahoďme vžitý strach z týchto pre človeka „neškodných“ živočíchov (výnimkou môžu byť niektoré silne jedovaté druhy, ktoré však na Slovensku vo voľnej prírode nežijú) a uznajme ich jedinečnosť, dôležitosť a vlastnú hodnotu pre túto planétu.

Na území Slovenska bolo k 31. 12. 2004 jednoznačne potvrdených 905 druhov pavúkov patriacich do 38 čeľadí. Na základe stále nových poznatkov o stave fauny pavúkov Slovenska sa tento stav neustále obohacuje o druhy pre naše územie novozistené a o nové ešte nepopísané druhy (Xysticus slovacus Svat., Pek. & Príd. 2000). Za obdobie 1999 – 2004 bolo identifikovaných 17 nových druhov pre Slovensko (Alopecosa psammophila, Clubiona kulcynskii, Drepanotylus uncatus, Maro lehtineni, Maro lepidus, Maso gallicus, Orchestina pavesii, Ozyptila gertshi, Pardosa fulvipes, Phlegra bresnieri, Philodromus buchari, Saaristoa abnormis, Steatoda meridionalis, Theridion refugum, Titanoeca psammophila, Urozelotes rusticus, Xysticus emertoni). Na druhej strane za to isté obdobie bolo 5 druhov zo zoznamu vyradených (Oonops domesticus, Entelecara obscura, Lepthyphantes angulatus, Porrhomma omissum a Agroeca inopina.

K jednoznačne potvrdeným druhom pre faunu pavúkov Slovenska (905) je potrebné pripočítať aj druhy sporné, ktoré sú uvádzané v staršej literatúre s nedostupným originálnym dokumentačným materiálom. Ide o druhy dubiózne (?) – 27 druhov, ich status nie je známy. Druhy taxonomicky nejednoznačné (!) – 15 druhov, je potreba ich prehodnotiť z taxonomického hľadiska (mohli sa rozpadnúť na viac druhov, alebo byť zamenené s podobnými príbuznými druhmi). V takomto prípade môžeme hovoriť až o 942 druhov, ktoré môžeme nájsť na území Slovenska.

Hoci sa výskumu pavúkov v poslednom období venuje značná pozornosť, niektoré regióny, prípadne pavúky niektorých typov habitatov sú ešte málo známe a stále sa objavujú nové druhy. Z 93 orografických celkov evidovaných Databankou fauny Slovenska pavúky boli doteraz zbierané v 77 orografických celkoch a z celkového počtu mapovacích štvorcov (431) sú doteraz údaje o pavúkoch z 280 štvorcov (Gajdoš et al. 1999). Hoci pavúky sú veľmi významnou skupinou živočíchov, do roku 1992 nebola zabezpečená ich efektívna ochrana. Jednou z príčin bol nedostatok znalosti o tejto skupine. V roku 1992 bola vydaná Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov živočíchov ČSFR 3. Bezstavovce. (Škapec et al. 1992) do ktorej bolo zaradených 30 druhov pavúkov (Buchar 1992). Počet pavúkov uvádzaných v tejto práci bol limitovaný rozsahom, preto zachytáva iba zlomok vzácnych a ohrozených druhov na území Čiech, Moravy a Slovenska.

Ku koncu roka 1992 bol vytvorený Červený zoznam pavúkov Slovenska v rámci projektu Ministerstva životného prostredia. Bol publikovaný o rok neskôr (Gajdoš & Svatoň 1993) a stal sa impulzom pre aktívnejšiu ochranu tejto významnej živočíšnej skupiny. V roku 1995 bol Červený zoznam pavúkov Slovenska aktualizovaný ako súčasť projektu „Stav biodiverzity Slovenskej republiky“ (Gajdoš in Jedlička et al. 1995), ale nebol sprístupnený verejnosti. Súčasný Červený zoznam pavúkov Slovenska obsahuje spolu 423 druhov, zaradených v kategóriách ohrozenosti podľa 1994 a to následovne EX – 16, CR – 73, EN – 90, VU – 101, LR – 97, DD – 46 druhov (Gajdoš & Svatoň 2001).

K dnešnému dňu je 17 druhov pavúkov zákonom chránených a zaradených do Zoznamu chránených druhov. Ide o tieto vzácne druhy Anyphaena furva Miller 1967, Araneus nordmanni (Thorell 1870), Arctosa perita (Latreille 1799), Arctosa stigmosa (Thorell 1875), Argiope lobata (Pallas 1772), Argyroneta aquatica (Clerck 1757), Atypus muralis Bertkau 1890, Cheiracanthium montanum L. Koch 1878, Dolomedes plantarius (Clerck 1757), Gnaphosa microps Holm 1939, Gnaphosa nigerrima L. Koch 1877, Haplodrassus moderatus (Kulczyński 1897), Larinioides silvicultrix (C. L. Koch 1835), Lycosa vultuosa C. L. Koch 1839, Pardosa proxima (C. L. Koch 1847), Synema plorator (O. P.-Cambridge 1872) a Zelotes puritanus Chamberlin 1922.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Pavúkovce GYM 2.8968 2785 slov
Pavúkovce 2.9436 279 slov
Pavúkovce 2.9632 398 slov
Pavúkovce 2.9666 626 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.