Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prešov

Atény nad Torysou - Toto pomenovanie sa pre mesto vžilo v druhej polovici 19. a začiatkom nášho storočia pre vysokú úroveň kultúry, vzdelanosti a školstva, ktorou sa vtedy vyznačovalo. Prvá zachovaná písomná zmienka o Prešove je v listine kráľa Belu IV. z roku 1247. V roku 1299 udelil Prešovu kráľ Ondrej III. mestské práva. Prvý erb udelil slobodnému kráľovskému mestu Prešovu Ladislav V. (Pohrobok) v r. 1453. Dovtedy používal Prešov v mestskej agende pečať so symbolom patróna kostola sv. Mikuláša a malú pečať so symbolom jahody (hovoriace znamenie, poukazujúce na vtedajší názov mesta) .

Prešov je jedným z najkrajších miest Slovenska. Určite k tomu prispela najmä Hlavná ulica. Tak sa bližšie pozrime na jej minulosť. Od roku 1997 uplynulo 750 rokov od prvej zmienky o Prešove. Mesto však existovalo už dávno predtým, ako bolo spomenuté v roku 1247 v listine kráľa Belu IV. Už v 13. st. vznikla v miestach Hlavnej ulice dedina nemeckých kolonistov, ktorá sa neskôr vyvinula na trhovú osadu a v ďalšom období na jadro stredovekého mesta. Námestie má charakteristický šošovkovitý tvar. Také skvosty ako farský kostol sv. Mikuláša, drevená radnica, fara, špitál s kostolíkom aj domy niektorých mešťanov sa zrodili v 14. st. V 15. a 16. st. nastal čulý stavebný ruch. Začali sa stavať domy z kameňa, dokonca sa budovali aj poschodové budovy. Hlavná ulica sa rozdelila na štyri časti, ktoré niesli mená podľa významných osobností.

Ale najväčší stavebný rozvoj bol v 16. a 17. st. Väčšina meštianskych domov dostala vtedy renesančné priečelia a zdobené maľbami , s grafitom, typické prešovské atiky, schodištia, portáli, ostenia. Vznikol maďarský evanjelický kostol, kolégium hornouhorských prot. stavov, rôzne pomníky, stĺpy, priečelia a iné renesančné prvky. Najkrajším renesančným dielom je Rákocziho palác. V 18. st. prevládal barokový sloh, ktorý sa však veľmi neuplatnil, pretože nastala kríza.

PAMIATKY
KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Pôvodne jednoloďový gotický kostol zo 14. storočia, po jeho prestavbe, ktorá trvala 100 rokov vzniklo v roku 1515 trojlodie. Dominantou kostola sv. Mikuláša je neogotická veža meriaca 66 m. V jeho interiéri sa nachádza veľmi cenný hlavný oltár z roku 1696, patriaci k najkrajším sakrálnym dielam na Slovensku. Na jeho štíte stoja plastiky anjelov z dielne majstra Pavla z Levoče.

MESTSKÁ RADNICA
Je to jeden z najstarších objektov v meste. Písomné zmienky v účtovných záznamoch pod názvom Pretorium pochádzajú z rokov 1497-1502. Bola to pôvodne prízemná budova, na ktorú začali v roku 1498 nadstavovať poschodie s tromi kamennými oknami a v roku 1502 ju zakryli škridlovou strechou a nanovo vymaľovali. Budova radnice slúžila v stredoveku aj ako obchodný dom (kaufhaus).

CARAFFOVA VÄZNICA
Caraffova väznica je neskorogotická stavba zo začiatku 16. storočia, zakončujúca budovu dnešnej mestskej radnice. Ide o jednu z mála zachovaných gotických pamiatok v Prešove. Budova bola postavená v r. 1504 - 1509 na pozemku člena mestskej rady maliara Petra Molera, ktorého dom na Hlavnej ulici mesto odkúpilo a adaptovalo na mestskú vináreň. Budova dostala pomenovanie počas Prešovských krvavých jatiek r. 1687, kedy na základe nespravodlivého súdu cisárskeho generála Antónia Caraffu z Neapola (1642-1693) bolo na námestí pri evanjelickom kolégiu potupne popravených 24 uhorských zemanov a mešťanov.

EVANJELICKÝ KOSTOL
Táto neskororenesančná stavba pochádza z rokov 1637-1642. Evanjelický kostol bol postavený na mieste niekdajšieho kostola sv. Ladislava z roku 1488. Tento u nás pomerne ojedinelý renesančný chrám je jedným z malého počtu protestantských kostolov na Slovensku, postavených v období reformácie.

EVANJELICKÉ KOLÉGIUM
Neskororenesančná stavba kolégia bola postavená v roku 1667. Na rohu evanjelického kolégia bol postavený v roku 1908 pomník obetiam prešovských jatiek z roku 1687

NEPTÚNOVA FONTÁNA
Vznikla úpravou jednej z cisterien v roku 1840. Dala ju postaviť rodina židovského obchodníka na znak vďaky, že sa mohli v meste usadiť. Fontána stojí v parku na južnej strane evanjelického kostola.

CHRÁM SV. JÁNA KRSTITEĽA
Tento gréckokatolícky chrám sa nachádza v južnej časti historického námestia a bol postavený na mieste pôvodného špitálskeho kostolíka karmelitánov. V roku 1881 bol povýšený na katedrálu. Na chrám nadväzuje biskupský palác z obdobia 1753 až 1754. Pod chrámom sa nachádza krypta, kde sú pochovaní biskupi gréckokatolíckej cirkvi. V interiéri chrámu sa nachádza vzácny bohato zdobený ikonostas.

KLÁŠTOR A KOSTOL FRANTIŠKÁNOV
So stavbou tohto objektu začali už karmelitáni okolo roku 1380 a v roku 1660 ho barokovo prestavali františkáni podľa vzoru jezuitských chrámov s bočnými kaplnkami a s charakteristickým dvojvežovým priečelím. Jeho dnešná podoba vznikla prestavbou v rokoch 1709-1718. Pred kostolom je umiestnené barokové súsošie sv. Rochusa z roku 1730.

ŽUPNÝ DOM
Vznikol v rokoch 1769-1770 na základoch starších domov ako reprezentačný sídelný palác Šarišskej župy a taktiež slúžil aj pre potreby administratívnej správy.

RÁKOCZIHO DOM
Osudy Prešova v 17. - 18. storočí boli viac ako v ktoromkoľvek inom východoslovenskom meste (azda okrem Košíc) späté s mocnou rodinou Rákocziovcov a jej významnými osobnosťami. Rákocziovská rezidencia, ako pamiatka na tieto búrlivé časy, sa dodnes vyníma na východnej strane Hlavnej ulice oproti rímskokatolíckemu farskému kostolu.

KOSTOL SV. KRÍŽA / Kalvária
Ak sa naskytne nečakane voľná chvíľa, ideálnym spôsobom ako ju vyplniť, je ísť na Kalváriu. Mnohí Prešovčania sú do tohto miesta zamilovaní, chodia tu na nedeľné prechádzky s deťmi alebo kedykoľvek, len tak, pozrieť sa na veci "z nadhľadu". Tento barokový kostolík bol postavený v polovici 18. storočia a je dobre viditeľný z vyvýšených miest alebo otvorených priestranstiev - stojí na kopci na východnej strane mesta, má červenú farbu a jasné biele kontúry. Vedie k nemu príjemná, nenáročná cesta po schodoch, míňajúca kaplnky a kvetinové záhony v tichom prostredí. Pred kostolom je pás lavičiek, na ktoré sa dá sadnúť a ticho sledovať život celého mesta a jeho okolia "zhora".

SLOVENSKÉ DRAHOKAMY
Neďaleko Prešova v Slanských vrchoch sa nachádza oblasť zvaná Dubník, ktorú preslávila ťažba drahých opálov. Intenzívna ťažba opálu rozkvitala v rokoch 1845-1880 a definitívne zanikla v roku 1922. Dubnícky opál dosiahol vrchol svojej slávy na svetovej výstave vo Viedni v roku 1873. Drahokamy spod Dubníka sú unikátne, ešte i dnes sa dobre predávajú.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk