Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dedičnosť

Základom dedičnosti je chromozóm.

Chromozómy: -Stála štruktúra jadra
-Zložená z nukleoproteínových vlákien
-Základom je DNA

Dedičnosť : — Schopnosť organizmu uchovávať súbor génov určujúcich rôzne morfologické,
fyziologické a biochemické vlastnosti a prenášať tento súbor génov na potomstvo.

Centrálna dogma :
Jadro
Transkripcia
tRNA prinesie AMK k ribozímu
mRNA transportuje to do cytoplazmy
Proteíny sú zhromažďované na ribozóne a použitím RNA sa tvoria polypeptidové reťazce

Ako sa DNA replikuje? :
Predtým, než sa bunky rozdelia, aby vytvorili ďalšiu generáciu buniek, musia sa replikovať (urobiť kópiu DNA). Bielkoviny najprv pomáhajú rozpojiť úseky dvojitého vlákna DNA. Potom na základe pravidiel párovania báz, sa voľné bázy spoja s komplementárnymi bázami a tvoria sa dva identické dvojzávitnice DNA. Nakoniec sa vytvoria súbory zakódovaných informácií. Preto keď sa bunka rozdelí, každá nová buka dostane identický súbor informácií DNA.

Pravidlo párovania báz v DNA:
Adenín – Tymín A = T
Tymín – Adenín T = A
Cytozín – Guanín C = G
Guanín – Cytozín G = C

Pravidlo párovania báz v RNA:
Adenín – Uracyl A = U
Uracyl – Adenín U = A
Cytozín – Guanín C = G
Guanín – Cytozín G = C

Kríženie: -Pohlavné rozmnožovanie dvoch vybraných jedincov, pri ktorom sledujeme výskyt foriem určitého znaku (znakov) u rodičov a ich potomkov.

-Johann Gregor Mendel (1822- 1884)
Základné pojmy: ö Gén homozygotný – AA, aa
Gén heterozygotný - Aa
Gén je daný párom alel –A, a
Dominancia
Recesivita
Autozómová dedičnosť – gény v autozómoch
Gonozómova dedičnosť – gény v pohlavných chromozómoch - gonozónoch

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk