Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tráviaca sústava

•Funkcia: zachytenie potravy, mechanické a chemické spracovanie na chylus  do cievnej sústavy, nestrávené zvyšky sú vylučované.
•Hlavná úloha: rezorpčné a žľaznaté epitely.
•Vedľajšie štruktúry: hladká svalovina, spojivá, nervová sústava, telové tekutiny.
•Zakladá sa v štádiu gastruly  prvočrevo (archenteron).
•Chýba: ♂♂ vírnikov, vnútorné parazity, napr. pásomnice.

Podľa druhu prijímanej potravy:
•herbivorné, (2) karnivorné, (3)omnivorné
Podľa veľkosti a spôsobu prijímania potravy:
•Mikrofágy.– hubky, mechúrniky, lastúrniky, kopijovce
•Bahno+potrava – obrúčkavce, holotúrie
•Šťavy - zoosúgne –komáre, bzdochy; fytosúgne – vošky, cikádky
•Makrofágy – ryby, obojživelníky, plazy, vtáky
•Mimotelové trávenie – pavúky
•Kúsky potravy – v ústach spracované mechanicky + sliny – článkonožce, ulitníky, cicavce
Trávenie: extracelulárne, intracelulárne, zmiešané
Prvočrevo s blastoporusom – iba u mechúrnikov a ploskavcov

Tráviace organely jednobunkovcov
•Potravná vakuola (fagozóm) vzniká vchlípením cytoplazmatickej membrány + lyzozóm  tráviaca vakuola (heterolyzozóm).
•Fagocytóza: na určitom mieste povrchu bunky (bičíkovce), na ktoromkoľvek mieste povrchu bunky (meňavkovce).
•Nálevníky – bunkové ústa (cytostoma ), okolo nich zložitý peristóm , bunkový hltan (cytopharynx)  potrava prechádza do potravných vakuol , bunkový konečník (cytopyge).

Tráviaca sústava mnohobunkovcov
•Tráviaca dutina – hubky (Porifera)
•Ostie (vstupné otvory)
•Osculum (vyvrhovací otvor)
•Paragastrálna dutina – choanocyty
•Trávenie intracelulárne

•Podľa stavby:
–Ascon – choanocyty sú v paragastrálnej dutine.
–Sycon – choanocyty sú v kanálikoch steny hubky.
–Leukon – choanocyty sú v komôrkach uložených v stenách hubky.

Tráviaci vak

•Premenené prvočrevo (archenteron) s prvoústami (prijímací i vyvrhovací otvor). Prechod od intracelulárneho k extracelulárnemu tráveniu.
•Extracelulárne trávenie – polypy.
•Gastrovaskulárna sústava – medúzy, rebrovky, koraly, ploskavce.
•Plní funkciu tráviacej sústavy a zabezpečuje transport plynov a živín.
•U medúz – ústa, hltan (ekt.), žalúdok, kanály gastrovaskulárnej sústavy (end.), ktoré sa rozvetvujú. Okolo klobúka sú spojené okružným kanálom.

Tráviaca trubica

Rast prvočreva do dĺžky.
Prostomia : blastoporus  ústa, anus (druhotne)
Deuterostomia : blastoporus  anus, ústa (druhotne) –Echinodermata, Hemichordata, Chordata
Oddiely tráviacej rúry: stomodeum (ekt.)- predné črevo
mesenteron (end.) – stredné črevo
proctodeum (ekt) – zadné črevo
Časti tráviacej rúry: ústa (rima oris), ústna dutina (cavum oris), hltan (pharynx), pažerák (oesophagus), črevo (intestinum – rôzne modifikované), konečník (rectum), anus.
Okrúhlovce (Nemathelminthes)
cicavý hltan (pharynx bulbosus)
rôzne kutikulárne zúbky,
tŕne a výrastky

Mollusca
•V ústach majú chitinózny útvar radula, pomocou ktorého strúhajú potravu (chýba u lastúrnikov).
•Slinné žľazy u niektorých dravých druhov (napr. Murex, Conus) obsahujú kyselinu sírovú – naleptáva ulity alebo lastúry iných druhov.
•Črevný záves tyflosolis (typhlosolis), ktorý zväčšuje tráviaci povrch čreva.
•Tráviaca sústava vyúsťuje do pláštovej dutiny.

Annelida
Oligochaeta: priama tráviaca trubica.
Ústa , hltan (pharynx) – chitinózne zúbky, hrvoľ (ingluvies), svalnatý žalúdok (ventriculus), črevo (intestinum) , anus.
V hltane žľazy, ktoré neutralizujú humínové kyseliny.
Črevný záves (typhlosolis).
U pijavíc (Hirudinea) sa črevo vetví do vakov, ukladnenie nacicanej krvi. Ich slinné žľazy obsahujú látku hirudinín , ktorá zabraňuje zrážaniu krvi.
Klepietkavce (Chelicerata):

Mycetómy
zoskupenie tkanív , napr. v tukovom telese hmyzu, kde žijú symbiotické mikroorganizmy (kvasinky, baktérie, prvoky, huby), ktoré im poskytujú doplnky potravy a niektoré vitamíny (B), prípadne napomáhajú tráviť celulózu (napr. u drevokazivého hmyzu)

Echinodermata – ježovky (Echinoidea)-mohutný žuvací žalúdok tzv.Aristotelova lampa
Echinodermata – hviezdovky (Asteroidea)vychlípiteľný žalúdok, na doryálnej strane madreporová doštička, cez ňu morská voda do chodby okolo hltana a do ambulakrálnej sústavy.Ambulakrálne nožicky- chytanie potravy+pohyb
Echinodermata – holotúrie (Holothurioidea)-ohnuté črevo ústi do kloaky, kde sú aj vodnéplúca- dýchacia aj exkrečná funkcia
Urochordata-Hltanovo-žiabrový vak, pharyngotremia, ventrálne endostyl (produkuje hlien- zlepuje potravu), dorzálne epibranchiálna ryha- potrava do žalúdka. Črevo sa otáča nahor, ústi na dorzálnej strane peribranchiálneho vaku.
Cephalochordata-Pharyngotremia, peribranchiálny priestor, ktorý vyúsťuje atrioporom.
Na dne hltanu je endostyl ® hlien , pohybom bičíkov zlepuje potravu, 2 peribranchiálne ryhy a 1 dorzálna epibranchiálne ryha.
Pažerák, črevo, pečeňový vak produkujúci tráviace enzýmy a hormóny.
Potrava ide z peribranchiálnych rýh do epibranchiálnej ryhy do čreva, anus vyúsťuje na Ľ strane plutvového lemu.

Vertebrata
•Ústny otvor (rima oris), ústna dutina (cavum oris), hltan (pharynx), pažerák (oesophagus), [hrvoľ (ingluvies)], žalúdok (gaster, ventriculus), tenké črevo (intestinum tenue), slepé výbežky (coeca), hrubé črevo (colon), konečník (rectum), anus.
•Paryby, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky  kloaka (vyústenie tráviacej, pohlavnej a vylučovacej sústavy).
•Časti kloaky: coprodeum (tráv.), urodeum (vyluč.), proctodeum (pohl.). U mladých vtákov Bursa Fabricii (imunitný systém mláďat), u dospelých jedincov nefunkčná.
Zuby (dentes)
A: alveolárne (tekodontné) – krokodíly, cicavce, B: akrodontné – chameleóny, C: pleurodontné –jašterice.
Typy zubov u cicavcov
•Hryzáky (incisivi) I
•Očné (canini) C
•Črenové (premolares) P
•Stoličky (molares) M

•Mliečne zuby (dentes decidui)
•Trváce zuby (dentes permanentes)
Slinné žľazy (glandulae salivares) Primáti (Primates)

podčeľustné (gl. submandibulares) II,
podjazykové (gl. sublinguales) II,
príušné (gl. parotis) II
Hltan (pharynx)- Priečne pruhovaná svalovina
Z dorzálnej časti ® plynový mechúr (vesica natatoria) rýb
Z ventrálnej časti ®plúca (pulmo)
Pažerák (oesophagus)
•Mohutná svalovina
•U vtákov dolná časť hrvoľ
(ingluvies) – zásobáreň potravy
Žalúdok (gaster, ventriculus)
•Vtáky (Aves): žľaznatý (proventriculus)
svalnatý (ventriculus)
•Cicavce (Mammalia):
•žalúdočný vchod (cardium)
•klenba (fundus)
•vrátnik (pylorus)
•Prežúvavce:
•bachor (rumen),
•čepiec (reticulum),
•kniha (omasus),
•slez (abomasus)

Žalúdočná stena

•Produkuje hlieny – odolné voči tráviacim šťavám.
•Žalúdočné žľazy: (1) kardiálne, (2) fundálne, (3) pylorické.
•Fundálne : (a) hlavné (adelomorfné, pepsinogénne)  propepsín kysl. prostr. žalúdka pepsín. Štiepi polypeptidy na albumózy, peptóny.
• (b) delomorfné – HCl (macerácia potravy a aktivácia pepsinogénu na pepsín)
•Kardiálne a pylorické žľ.  hlieny
•Tráviaca šťava obohatená hlienom  chymus do dvanáctnika (duodenum).

Tenké črevo (Intestinum tenue)

•Dvanáctnik (duodenum)
•Lačník (jejunum)
•Berovník (ileum)
•Kľučky lačníka a bedrovníka sú zavesené v okruží (mesenterium)
•Dvanáctnik (Duodenum)- Brunnerove žliazky v v podlizničnej vrstve (tunica submucosa)
•Vyústenie žlčovodov a pankreasu
•Klky čreva sú oproti ďalším častiam nižšie
•Pankreatická šťava: proteolytické proenzýmy (trypsinogén + chymotrypsín, amyláza, pakreatická lipáza). Aktivizujúca v tenkom čreve.
•Trypsinogén sa enterokinázou mení na trypsín. Trypsín aktivizuje chymotrypsín. Sú vylučované ako proenzýmy v neúčinnej forme, aby nenarušili vlastné endotely.
•Chymotrypsín + trypsín štiepi bielkoviny na aminokyseliny.
•Pankreatická lipáza štiepi tuky na glycerol + mastné kyseliny.
•Amyláza štiepi polysacharidy na maltózu.
Žlč

•S pankreatickou šťavou neutralizuje a alkalizuje chymus.
•Umožňuje vstrebávanie tukov
•Napomáha emulgácii tukov.

Črevná šťava

•Obsahuje:
• Proteolytické enzýmy - erepsín dokončenie štiepenia bielkovín.
•Glykolytické enzýmy - invertáza (trstinový cukor), maltáza (sladový cukor), laktáza (mliečny cukor).
•Črevná lipáza – dokončuje štiepenie tukov.
•Polynukleotidáza, nukleotidáza štiepi DNA a RNA .
•Ku koncu štiepenia sa chymus mení na chylus.
•Aminokyseliny + cukry do krvi, tuky do lymfy.

Slepé výbežky (coeca)

•Nachádzajú sa na rozhraní tenkého a hrubého čreva. U človeka appendix.
•Trávenie celulózy za pomoci symbiotických baktérií.
•Nestrávené zvyšky sa dostávajú do hrubého čreva.

Hrubé črevo (colon)

•Nemá zriasnenú sliznicu
•Vstrebávanie vody a zahusťovanie nestrávených zvyškov  faeces.
•Na povrchu je pobrušnica (peritoneum) – serózna blana
–Peritoneum parietale
–Peritoneum viscerale
•Voľné duplikatúry
• (omentum)
•Pripojené k orgánom
•(mesenterium)
–Mezotel (plochý epitel)
–Bazálna membrána
–Riedke kolagénne väzivo +
–elastické vlákna

Histologická stavba črevnej steny

•1.Sliznica (tunica mucosa)
•Rezorpčný epitel (lamina epithelialis)
•Vlastná slizničná vrstva (lamina propria mucosae) – spojivo, krvné a lymfatické cievy.
•Svalovina sliznice (lamina muscularis mucosae)
2. Podslizničné väzivo (lamina submucosa) vláknité spojivo, lymfatické cievy, vegetatívne nervy, mucinózne žľazy a duodenálne Brunnerove žľazy.
3. Svalová vrstva (tunica muscularis)
-okružná (stratum circulare)
-pozdĺžna (stratum longitudinale)
4. Povrchová vrstva (tunica serosa) –(mezoderm).
Mezentérium (črevný záves) z ventrálnej strany – mechanická, vyživovacia funkcia, je bohato prekrvený.
Pečeň (hepar)

•Nižšie stavovce- zložitá tubulózna žľaza.
•Vyššie stavovce –lalôčiky.
•Pečeňový lalôčik 5-6 boký hranol, šírka 1-1,5 mm – obsahuje pečeňové trámce z pečeňových buniek, vena centralis. Medzi lalôčikmi je riedke vláknité spojivo, lymfatické a krvné cievy, žlčové kanáliky.
•Pečeňová bunka ma tvar mnohostenu 25 μm.
•Žlč - do žlčníka (vesica felea)
•Pečeňový obeh je tvorený cievnymi sieťami medzi pečeňovými lalôčikmi.
–Funkčný (látky do pečeňových lalôčikov, spracované pečeňovými bunkami).
–Výživný (vyživuje pečeňové tkanivo).
Pečeň má regeneračnú schopnosť.
Povrch pokrýva :
Capsula fibrosa -súčasť pobrušnice (mezoblastový pôvod).
Capsula serosa

Podžalúdková žľaza (pankreas)

•Acinózna žľaza.
•Na povrchu je väzivová fibrosa a epiteliálna serosa.
•Exokrinná časť (tráviaca šťava s enzýmami)
•Endokrinná časť (Langerhansove ostrovčeky) – hormóny do krvi.


Rozdiely v trávení medzi bezstavovcami a stavovcami

Bezstavovce
•1 tráviaca šťava s fermentami
•prevláda intracelulárne trávenie

Stavovce
•Veľa tráviacich štiav
•pH kyslé - ústa, žalúdok,
•neutrálne -tenké črevo, zásadité –hrubé črevo

Dýchacia sústava

Dýchanie u živočíchov
•Anaerobionty
Získavajú energiu chemickými pochodmi bez prísunu atmosferického kyslíka.
Glycidy mastné kyseliny+ CO2
(endoparazity, živočíchy žijúce v bahne a v zahnívajúcich organických látkach - mäkkýše), niektoré aerobionty môže dočasne prechádzať na aerobiozózu – napr. Annelida, karas
•Aerobionty
Výmena plynov medzi vonkajším prostredím a telom  dýchacie procesy

Dýchanie u živočíchov
(1) Nepriame
Kyslík sa dostáva do tkanív
a orgánov prostredníctvom
telových tekutín.
–Celým povrchom tela
–Žiabrami
–Pľúcnymi vakmi
–Pľúcami
Dýchanie celým povrchom tela
•Drobné kôrovce, obrúčkavce (máloštetinavce a pijavice), obojživelníky ( 50% kožné dýchanie, 50% pľúcami).

Dýchanie žiabrami
•Ektodermálna štruktúra
•U bezchordátov - kožné vychlípeniny vyčnievajúce do vodného prostredia.
•Dýchací epitel, pod ním krvné vlásočnice alebo lakúny.
•Tvar: kríčkovitý, lupeňovitý, hrebeňovitý, vláknitý, stromčekovitý.
–Chránené kožnými záhybmi (plášťová dutina mäkkýšov, pancier Crustacea)
–Na parapódiách obrúčkavcov, na nožičkách kôrovcov.
•U chordát vznikajú pharyngotremiou.
•Komunikujú s vodným prostredím

–Priamo: kruhoústnice (Cyclostomata), žraloky (Chondrychties), ryby (Pisces) a Hemichordata.
Nepriamo: peribranchiálna dutina plášťovcov (Urochordata) a kopijovcov (Cephalochordata), ktorá vyúsťuje atrioporusom von.

Dýchanie konečníkom a vodnými pľúcami
•Čík (Misgurnus fosilis) – dýcha konečníkom, bohato prekrvený epitel s vlásočnicami, po odkysličení je voda vystrekovaná konečníkom.
•Holotúrie (Holothurioidea, Echinodermata, Deuterostomia) – vodné pľúca 2 slepé vaky vyúsťujúce do kloaky, cez anus a kloaku  naplnené vodou  kyslík preniká do telesnej dutiny. Voda zbavená kyslíka je vystrekovaná z tela von.

Pľúcne ústroje

•Vakovité vchlípniny do vnútra tela s dýchacím epitelom a krvnými vlásočnicami.
•Dýchacie pohyby:
–Expirácia (výdych)
–Inspirácia (vdych)
•3 konvergentné ústroje
–Pľúcne vaky pavúkovcov
–Pľúcne vaky mäkkýšov
–Plynové mechúre, pľúcne vaky a pľúca stavovcov

Pľúcne vaky pavúkovcov
•Vyúsťujú stigmami
•Plátky s dýchacím epitelom
Pľúcne vaky mäkkýšov
•Vnútorné steny plášťovej dutiny s dýchacím epitelom, na povrch vyúsťujú dýchacím otvorom.

Plynové mechúre
•Vznikajú vychlípením chrbtovej strany pažeráka (oesophagus).
•Na dýchanie slúžia iba u jeseterov.
•Ryby: physostomi (spojenie mechúra s dutinou pažeráka)
• physoclisti (spojenie zaniklo).
•Plynový mechúr (vesica natatoria) slúži ako hydrostatický orgán.
•Podľa množstva plynu je ryba nadnášaná alebo klesá.
•2 komory plynového mechúra presun plynu do prednej alebo zadnej komory.

Pľúcne vaky
•Vychlípeniny ventrálnej strany hltanu (pharynx).
•Zachováva sa spojenie s dutinou hltanu a s ústami.
•Popri žiabrach sa podieľajú na dýchaní.
•Vyskytujú sa u dvojdyšníkov, ktorí sú v určitých častiach roka odkázaní na dýchanie atmosferického kyslíku.
Pľúca (pulmo)
•Homologické s pľúcnymi vakmi.
•Vznikajú vychlípením ventrálnej strany hltanu, neskôr ich vnútorný povrch je zriasený.
•Obojživelníky – prekrvenie vnútorného povrchu, ktorý je málo zvrásnený.
•Plazy – do pľúcnej dutiny vstupujú prepážky (septá).
•Hady – Ľ polovica pľúc zaniká alebo je rudimentárna.
•Vtáky – trubicovité pľúca, pľúcne vaky vstupujú hlboko do telesných dutín a pneumatizovaných kostí.
•Cicavce – pľúcne alveoly (niekoľko miliónov).
•Dýchacie cesty
•Horné:
•Vonkajšie nozdry (nares)
•Vnútorné nozdry (choany)
•Dolné:
•Hrtan (larynx) záklopka (epiglotis)
•(oddeľuje tráviaciu a dýchaciu sústavu).
•Priedušnica (trachea)
•Priedušky (bronchi)
•Priedušničky (bronchioly)
•Alveoly (dýchací epitel + krvné kapiláry)
•Na povrchu pľúc je popľúcnica (pleura pulmonaris), zvnútra hrudného koša je pohrudnica (pleura)

Hlasové orgány

•Vtáky – syrinx – pri bifurkácii trachey

Hlasové orgány
•Cicavce -v hrtane (larynx)
(2)Priamy spôsob dýchania
•Vzdušnica (trachea)
vyúsťuje na povrchu uzatvárateľnou stigmou.
Vnútri -(a) intima (kutikulárna vrstva), (b) tracheálny epitel , (c) kutikulárne vlákno (taenidium) špirálovito stočené – medzi ním difúzia plynov.
Ventilačné pohyby u hmyzu:
nádych – predĺžením a vyklenutím bruška,
výdych – sploštením a skrátením bruška.
(2) Tracheálne žiabre (pseudobranchie)
•Na povrchu je dýchací epitel, vnútri tracheoly
–Lupeňovité
–Vláknité
–Kríčkovité
•Dýchacie pohybypohyby bruška alebo nôh
•Podľa polohy:
–Na nohách (pedálne-koxálne)
–Po bokoch hrude (thorakálne)
–Na brušku (abdominálne)
–V konečníku (rectálne)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk